L’Hospital Joan XXIII, referent en formació sobre reanimació cardiopulmonar i suport vital

En el marc del Dia Mundial de l’Aturada Cardiorespiratòria, l’equip de directors en suport vital de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona valoren la importància d’una bona formació, reglada, en reanimació o ressuscitació cardiopulmonar (RCP) i suport vital.

Ahir 16 d’octubre, era el Dia Mundial de l’Aturada Cardiorespiratòria, un any més, amb el lema “Tots els ciutadans del món poden salvar una vida”. Els directors en suport vital de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII recorden la importància d’una bona formació en reanimació cardiopulmonar i suport vital. Amb més de vint anys d’experiència en formació sobre tècniques de suport vital bàsic i avançat, des de l’Hospital Joan XXIII s’han format més de 4.000 persones.

Durant l’any 2022, els professionals del centre hospitalari han fet fins a 24 cursos de suport vital bàsic, tres cursos de suport vital avançat i un curs de suport vital immediat. Aquests cursos els porten a terme professionals de diferents serveis de l’hospital que són instructors i directors en suport vital, acreditats pel Consell Català de Ressuscitació (CCR) i pel Consell Europeu de Ressuscitació (ERC).

Tots aquests cursos s’han dut a terme amb la col·laboració de la Unitat de Formació Continuada i la Unitat Docent, d’acord amb les normes establertes sobre formació. En època de pandèmia s’han ajustat a les normes de protecció individual i a les de distància, mascareta i nombre de persones reunides, i s’ha adaptat el contingut dels cursos segons la normativa COVID-19 dels consells ERC i CCR. Per aquest motiu, a principis de la pandèmia es van deixar de fer els cursos, temporalment.

És important remarcar que tots els estaments professionals (de medicina, d’infermeria, d’administració, auxiliars, zeladors, llevadores i personal de nova incorporació) de l’Hospital reben aquesta formació, fins i tot els residents: MIR, FIR i EIR. Des de l’any 1998 també es du a terme formació en suport vital pediàtric.

L’Hospital Joan XXIII, any rere any, és líder i referent en formació sobre reanimació o ressuscitació i suport vital al seu territori. Forma tant els professionals del mateix Hospital com la ciutadania en general i grups de professionals com la Guàrdia Urbana, Bombers, personal de l’Ajuntament de Tarragona i d’altres municipis del Camp de Tarragona, d’escoles i instituts, i d’altres empreses interessades en la ressuscitació cardiopulmonar i el desfibril·lador semiautomàtic.

Cal destacar que la formació en RCP és dinàmica i continuada. La tècnica en reanimació cardiopulmonar ha sofert grans canvis en la seva execució i els professionals fan sessions d’actualització periòdiques per mantenir vigents els seus coneixements. Totes les modificacions venen donades per un consens d’experts que trien l’ERC i el CCR.

Actualment, els cursos es duen a terme a l’Aula de Simulació de l’Hospital Joan XXIII, que permet, mitjançant la simulació d’alt realisme, l’aprenentatge i l’entrenament en el maneig i desenvolupament d’habilitats en situacions de crisi, veure com es pot afrontar una aturada cardiorespiratòria en qualsevol context: a la feina, al carrer, al CAP o a l’hospital.