L’Atenció Primària de l’ICS Camp de Tarragona promou intervencions no farmacològiques per deixar de fumar

Avui, 16 de novembre, és el Dia Mundial de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC), patologia molt freqüent amb una prevalença, a Catalunya, que supera el 17 % en adults, i que afecta el doble d’homes que de dones.

El principal factor de risc per desenvolupar la malaltia és el consum actiu de tabac o l’exposició passiva al seu fum; d’aquí la importància de deixar de fumar.

Per diagnosticar aquesta malaltia és imprescindible practicar una espirometria; prova disponible a tots els centres d’atenció primària, per tant, molt accessible a la població.

L’MPOC és un patologia molt freqüent, que afecta un 12 % de la població adulta de l’Estat espanyol, amb considerables diferències entre diferents comunitats autònomes. A Catalunya, la prevalença supera el 17 % dels adults, amb gairebé el doble d’homes afectats que de dones. Al nostre entorn, quatre de cada cinc pacients no estan diagnosticats i, per tant, no estan rebent tractament.

El principal factor de risc per desenvolupar la malaltia és el consum actiu de tabac o l’exposició passiva al seu fum. Altres exposicions com la contaminació atmosfèrica, crema de biomassa o algunes alteracions genètiques s’hi han relacionat, però el seu paper és pràcticament anecdòtic al territori. Com el seu nom indica, la malaltia es caracteritza per una obstrucció progressiva del diàmetre dels bronquis. Això provoca l’aparició de tota la simptomatologia típica: sensació d’ofec, tos, expectoració de flegmes o infeccions bronquials de repetició.

Per diagnosticar aquesta malaltia és imprescindible practicar una espirometria; prova disponible a tots els centres l’atenció primària, per tant, molt accessible a la població. És senzilla de dur a terme per als professionals sanitaris entrenats, innòcua per al pacient i amb el resultat disponible des del mateix moment. Mitjançant l’espirometria, s’obté informació sobre el funcionament del sistema respiratori, que permet diagnosticar la malaltia i classificar la seva gravetat. És per això que actualment es recomana que tota persona adulta amb antecedents o consum actual de tabac, que presenti algun dels símptomes d’MPOC, consulti el seu metge de família.

El metge de família i investigador de l’ICS Camp de Tarragona, Toni Santigosa, assegura que “l’acció més important per frenar l’evolució de la malaltia és deixar el tabac, és per això que aquest ha de ser el primer objectiu terapèutic en tot pacient amb diagnòstic d’MPOC”. L’ICS Camp de Tarragona té diverses línies d’investigació amb l’objectiu d’incrementar les taxes d’abandonament del tabaquisme. Aquestes investigacions utilitzen diferents intervencions no farmacològiques orientades a motivar el pacient perquè deixi de fumar. Una d’elles és la informació obtinguda de la funció respiratòria mitjançant l’espirometria (l’estudi ESPITAP, recentment publicat, i l’estudi RESET). Amb aquesta investigació s’avalua en quina mesura millora l’abstinència al tabaquisme el fet d’informar el pacient, amb deteniment, dels resultats de la seva funció pulmonar obtinguts amb l’espirometria. Una altra estratègia inclou l’ús d’aplicacions mòbils, com per exemple l’APP TobbSTOP, que també han desenvolupat grups d’investigació de l’ICS Camp de Tarragona juntament amb la Universitat Rovira i Virgili. Mitjançant l’ús d’aquesta aplicació basada en la gamificació, el pacient rep suport en les diferents etapes del procés d’abandonament del tabac. Ambdues línies d’investigació han obtingut molt bons resultats i han aconseguit incrementar significativament les taxes d’abstinència.

A més de l’abandonament del tabac, també existeixen tractaments farmacològics fonamentalment basats en l’ús d’inhaladors. Aquests dispositius són efectius per reduir la simptomatologia provocada per la malaltia i minimitzar el risc de complicacions futures. Cal remarcar la importància que tenen les teràpies físiques basades en la rehabilitació respiratòria en la millora de la simptomatologia i la qualitat de vida del pacient.

Amb tot, tenint en compte el paper fonamental que té el tabac en l’aparició de l’MPOC, cal evitar l’inici del consum, especialment en la població més jove, i promoure l’abandonament d’aquells que ja han iniciat l’hàbit. Igualment important és insistir en la detecció de la malaltia quan apareixen símptomes suggestius, amb la finalitat d’instaurar un tractament de manera precoç.