El CAS Tarragona obté la certificació HepCelentes per la gestió que fa dels pacients drogodependents amb hepatitis C

El programa HepCelentes avalua una sèrie d’aspectes, definits en 22 requisits, que permeten millorar la gestió dels pacients amb hepatitis C als centres de drogodependències.

Des de fa dos anys, l’Hospital Joan XXIII i el CAS (GiPSS) treballen conjuntament en la detecció, tractament i curació de l’hepatitis C.

El Centre d’Atenció a les Drogodependències, CAS Tarragona, ubicat al Parc Sanitari Joan XXIII, ha obtingut la certificació del programa HepCelentes, dirigit al reconeixement dels centres d’addiccions compromesos amb l’eliminació de l’Hepatitis C.

L’Hospital Universitari Joan XXIII i el CAS Tarragona porten més de dos anys treballant en un projecte multidisciplinari, coordinat des del Servei d’Aparell Digestiu, en què hepatòlegs, farmacèutics i professionals del centre d’addiccions treballen conjuntament en la detecció, tractament i curació de l’hepatitis C amb usuaris de drogues inclosos en el programa de tractament substitutiu amb opiacis.

En aquest projecte, tots els passos diagnòstics i terapèutics es fan al propi centre d’addiccions, de manera que els usuaris no es mouen del seu entorn i són atesos pels professionals del programa de dispensació d’opiacis i per hepatòlegs i farmacèutics que es desplacen al CAS.

La gran eficàcia, comoditat d’administració i absència d’efectes secundaris dels tractaments actuals de l’hepatitis C ha permès tractar, fins ara, un total de 49 pacients. S’han aconseguit taxes de curació superiors al 95 %, molt més elevades que les descrites per aquest col·lectiu tractat i comparables a les obtingudes en la població general.

El cap del Servei de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Joan XXIII, Joan Carles Quer, explica que “aquest projecte local, nou al nostre país, ha permès demostrar que l’actuació en el propi entorn d’aquesta població vulnerable obté uns resultats excel·lents que poden ajudar a assolir l’eliminació de l’hepatitis C”. El Dr. Quer afegeix que “la certificació HepCelents obtinguda és un reconeixement al treball que han dut a terme els diferents professionals implicats  i a la qualitat d’aquest projecte”.

Programa HepCelentes

El programa HepCelentes avalua una sèrie d’aspectes, definits en 22 requisits, que permeten millorar la gestió dels pacients amb hepatitis C als centres de drogodependències; promou la coordinació multidisciplinària i la creació de circuits que facilitin el diagnòstic de la infecció, el tractament i seguiment dels pacients i la creació de mecanismes de coordinació entre els centres d’addiccions, centres d’atenció primària i unitats hospitalàries.

L’avaluació, l’ha dut a terme la Societat Espanyola de Directius de la Salut (SEDISA) , que ha fet les corresponents auditories, tant documentals com presencials, comprovant el compliment dels requisits i garantint la imparcialitat, el rigor i la transparència del procés de certificació.

Aquest programa, que compta amb l’aval de nombroses societats científiques, ha avaluat un total de 43 centres a nivell estatal, 16 dels quals han obtingut la certificació. A Catalunya, només tres centres —CAS Delta, CAS Barceloneta i CAS Tarragona— han rebut aquest reconeixement.

Els usuaris de drogues constitueixen un col·lectiu amb elevada prevalença d’infecció per virus de l’hepatitis C, que s’ha considerat vulnerable per les seves característiques socials i la seva dificultat, reconeguda, per accedir als dispositius sanitaris.