ATENCIÓ CIUTADANIA

Els ciutadans són la raó de ser de la nostra organització. Un dels objectius de l’Institut Català de la Salut al Camp de Tarragona és el de satisfer les necessitats de salut i les expectatives de servei dels ciutadans a qui presta atenció sanitària. L’ICS Camp de Tarragona vol apropar als usuaris tots els seus serveis, i us facilita l’accés a alguns d’aquests.

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

Oficina Tècnica d’Atenció al Ciutadà (OTAC) Carrer Dr. Mallafrè Guasch, 4
Edifici D (Tarragonès)
43005 Tarragona
Telèfon 977 29 58 96
Correu electrònic: opinio.tgn.ics@gencat.cat

Sol·licitud de documentació assistencial

Si necessiteu informació sobre la vostra història clínica o disposar d'una còpia d’algun informe mèdic o del resultat d’alguna exploració, podeu adreçar-vos a la vostra Unitat d’Atenció a l’Usuari.

Cal tenir en compte que les imatges es lliuraran en format digital.

Ordre SLT/42/2012, del Departament de Salut, per la qual es regulen els supòsits i conceptes facturables i s’aproven els preus públics corresponents als serveis que presta l’Institut Català de la Salut.

Agraïments, Queixes, Suggeriments i Reclamacions

Atenem les vostres reclamacions, propostes de millora, queixes i consultes i l’ajudem a resoldre els conflictes que puguin derivar-se de la vostra relació amb l'Hospital durant el vostre procés assistencial.

  • Com realitzar un agraïment, suggeriment, reclamació o queixa?

    Podeu expressar les vostres queixes, reclamacions, agraïments i suggeriments amb tota la confidencialitat i respecte a través de la Unitat d'atenció a l'usuari.

    Disposem de formularis normalitzats per fer suggeriments, agraïments, queixes i reclamacions. A la Unitat d'atenció a l'usuari us facilitarem aquests formularis i us assessorarem de com dur a terme aquests tràmits.

    Tanmateix, també podeu fer-nos arribar els vostres suggeriments, agraïments, queixes i reclamacions a través de correu electrònic a l'adreça: opinio.tarte.ics@gencat.cat

  • També teniu al vostre abast bústies de suggeriments i propostes de millora en totes les sales d’espera dels serveis d’urgències i plantes de l'Hospital i a tots els Centres d'Atenció Primària.