DOCÈNCIA PREGRAU

Els 20 Centres i els centres de fisioteràpia  d’Atenció Primària, són centres universitaris i reben estudiants dels estudis de Medicina, Infermeria, Fisioteràpia i Treball Social. Encara que la carga docent es concentra en un major nombre d’alumnes en els centres de Reus i Tarragona.  L’Institut Català de la Salut disposa de 18 professors associats que desenvolupen docència en els estudis de Nutrició, Medicina e Infermeria. Els alumnes s’integren en els centres participant en les activitats docents i de recerca dels mateixos.

En els estudis de Medicina els estudiants fan les seves primeres pràctiques a primer en contacte directe amb els pacients desenvolupant competències del pla d’estudi molt basades en la comunicació i en el tracte en la persona. Tornen a tercer de Medicina per desenvolupar i completar les competències de comunicació, amnesi i exploració física així com la identificació de símptomes i signes de la malaltia. Finalment a Sisè vénen per tenir un coneixement en el seu rotatori de les funcions de l’Atenció Primaria en el maneig de les malalties més prevalents, la identificació i maneig del pacient crònic complexe etc.. En l’Atenció Primària adquireixen  sense dubtes una visió holística i humana de les persones, així com la seva trajectòria en les malalties.

En els estudis d’infermeria, els estudiants en les seves pràctiques adquireixen competències en detecció i avaluació de les necessitats de les persones així com en els procediments d’elaboració d’un pla de cures, contacte i desenvolupament de l’acció comunitària i domiciliària.

En els estudis de fisioteràpia en la seva rotació per Atenció Primària adquireixen tècniques d’exploració física, realització d’activitats preventives, maneig de tècniques i procediments en malalties més comuns així com teràpies en pacients immobilitzats en atenció domiciliària.

En els estudis del Grau de Treball Social adquireixen les habilitats de la detecció i gestió dels problemes psicosocials associats a la malaltia en l’atenció directe i també en l'atenció comunitària, així com competències docents i de recerca.