PLA DOCENT

Guias del Itinerario Formativo de les especialitats acreditades en la Unitat Docent:

Formació complementaria:

Al començar la residencia de R1 es faran cursos d'acollida a l’Hospital Joan XXIII i posteriorment al llarg dels quatre anys de formació rebran la formació complementaria teòrica amb els següents cursos dels diferents dispositius de la Unitat Docent.

Cursos programats per a residents

R1

Introducció MFIC R1 5 h.
Abordatge familiar R1 10 h.
Raonament clínic R1 2 h.
Introducció APOC R1 4 h.
MBE + lectura crítica R1 8 h.
Curs de Invest. bibliogràfica (bianual)* R1+R2 4 h.
Curs lliure del resident R1 3 h.
Int. Met d'investigació R1 6 h.
Curs de comunicació eficaç R1 4 h.
Curs de Qualitat on line R1 19 h.
Curs d'urgències R1 53 h.
Curs urg. pediàtriques R1 40.5 h.
Curs trauma R1 5 h.
Cures laboratori R1 1.30 h.
Infeccions nossocomials R1 4 h.
Curs biblioteca R1 2 h.
Curs de cir. gral. i digestiva R1 10 h.
Prescripció electrònica R1 5 h.

R2

Curs de recerca bibliogràfica R2 4 h.
Curs de comunicació avançada R2 10 h.
Comunicar en la relació Assistencial R2 5 h.
BioEstadística ( bianual) R3+R2 20 h.
Int Bioètica ( Sagessa) R2 10 h.
Curs de Qualitat on line R2 19 h.
TOTAL HORES
69 h.
Caram-on line R1 6-10 h.
Curs urg. Tecla R1 15 h.
TOTAL HORES R1
208 h.

R3

Protocols Assistencials R3 12 h.
BioEstadística (bianual) R3+R2 20 h.
Bioètica avançada (Sagessa) R3 10 h.
Curs de Qualitat on line R3 19 h.
Curs APOC on line CAMFIC R3 20 h.
Comunicar en situaciones difícils R3 8 h.
TOTAL HORES
89 h.

R4 

Curs d'Investigació on line (60h) R4  20 h.   presenc.
Curs de Salut Laboral R4  6 h.
Curs d'atenció a la familia-Moodle R4 20 h.
Jornada d'Investigació R4  6 h.
Curs de Qualitat on line 19 h.
Bioètica avançada (Sagessa) R4 10 h.
TOTAL HORES
121 h.