CENTRE D'ATENCIÓ PEDIÀTRICA RAMBLA NOVA


Adreça: Plaça Imperial Tarraco, 7, 43005 Tarragona
Telèfon:
977 240 666
Horari: dilluns a divendres de 8 a 20h.
Oferta de serveis: Atenció primària pediàtrica i l'atenció especialitzada pediàtrica de  l’Hospital Universitari Joan XXIII.
Atenció continuada: dissabtes de 8 a 15 h al CAP Jaume ICAP Tàrraco segons zona de residència
Hospital bàsic de referencia: Hospital Universitari Joan XXIII

Equip directiu

Directora EAP
Ana M. Martín Lorente

Administratiu
Joan March Español


El Centre d’Atenció Pediàtrica Rambla Nova reuneix i integra, en un mateix espai físic al bell mig de la ciutat de Tarragona, l’Atenció Primària pediàtrica de dues àrees bàsiques de salut de la ciutat i l'Atenció Especialitzada pediàtrica de  l’Hospital Universitari Joan XXIII, amb l’objectiu de donar una assistència pediàtrica integral, amb la màxima capacitat de resolució possible, la creació de canals de comunicació i col·laboració entre els diferents professionals dels diferents equips i en l'entorn més pròxim i adient possible per a la població infantil.

Aquest centre especialitzat exclusivament en Pediatria, inaugurat el 14 d’octubre de 2013, es troba ubicat dins la zona geogràfica corresponent a l'Àrea Bàsica de Salut Jaume I (Tarragona-3), però dóna els seus serveis, com a centre d’Atenció Primària, a una població infantil de més de 7.000 nens amb edats compreses entre 0 i 14 anys, adscrita tant en aquesta àrea com a la que pertany a la zona geogràfica de l’Àrea Bàsica de Salut Tàrraco (Tarragona-6).

L’Àrea Bàsica de Salut Tarragona-3 comprèn l'àmbit  territorial  del  municipi  de  Tarragona per:  riu  Francolí,  Avda. Roma, Pl. Imperial Tàrraco, Rambla  Nova, C/ de Cristòfol Colom, C/ Reding, C/ Pons d'Icart,  la prolongació del C/ de Pons d'Icart fins al mar Mediterrani.

L’Àrea Bàsica de Salut Tarragona-6 comprèn l'àmbit territorial del municipi de Tarragona delimitat per: riu Francolí, Avda. Roma, Pl. Imperial Tàrraco, Rambla Nova, C/Rovira i Virgili, Avda. de Catalunya, prolongació del C/ Marquès de Montoliu fins a l'autovia de Circumval·lació, autovia de Circumval·lació, camí del Cementiri, Ctra. del Pont d'Armentera, Camí de l'Àngel, Camí de l'Oliva, Camí vell de Valls, Ctra. de Lleida i autopista A-7.

 

ALTRES SERVEIS

  • Associació Do de Pit. Grup de suport a la lactància materna de Tarragona. Format per un grup de mares expertes en alletament matern que ofereixen la seva experiència i coneixements a totes aquelles altres mares que ho demanen, tractant temes relacionats amb la lactància. Es reuneixen a la Sala Polivalent del centre tots els divendres (en calendari escolar), de 18 a 19 h. Referent: Rocío Solís Narváez (infermera ABS Jaume I). Web: www.dodepit.org.
  • Consulta de Criança. Grup format per famílies i recolzat per personal d'infermeria que es reuneix amb l’objectiu de reflexionar, compartir i gestionar les seves vivències de la criança potenciant l’aprenentatge amb adquisició d’habilitats i de la promoció de la salut dels fills. Inclou activitats com: consells de salut, educació sanitària, cultura de criança, espais de reflexió, etc. Es realitzen al centre els dimarts al matí. Referent: Elena Capell Simó.