Missió, Visió i Valors

El Pla d’acció territorial aposta per la participació dels professionals en la definició estratègica, és […]