ACCÉS A LA TARGETA SANITÀRIA INDIVIDUAL (TSI)

La targeta sanitària individual (TSI), identifica i acredita els ciutadans com a usuaris del sistema sanitari públic de Catalunya. La primera és gratuïta i facilita l’accés als centres de la xarxa sanitària pública. També per presentar a les farmàcies per poder obtenir els medicaments finançats pel Servei Català de la Salut.

La targeta és personal i intransferible i cada membre de la família ha de tenir la seva TSI, amb independència de l’edat que tingui. Conté el codi d’identificació personal (CIP).

Per més informació cliqueu aquí

Cobertura Sanitària General

És el tipus de cobertura més comú entre la població activa o treballadora i pensionista. Dóna accés a tota la cartera de serveis de cobertura pública.

Si no esteu donats d’alta com a persona assegurada al Catsalut, cal que us adreceu al vostre CAP de referència per gestionar l’alta.

Per a més informació, cliqueu aquí

Ciutadans estrangers empadronats i no assegurats al Sistema Nacional de Salut

Accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut  per a les persones estrangeres empadronades a Catalunya i no reconegudes com a assegurades pel Sistema Nacional de la Salut,  d’acord amb el nivell d’assistència reconegut (primer o segon). S’ha de presentar a les farmàcies per poder obtenir els medicaments finançats pel Servei Català de la Salut.
És un document personal i intransferible. Només és vàlid per als serveis sanitaris públics de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Si esteu dintre d’aquest grup de ciutadans i voleu tramitar la vostra TSI, cal que us adreceu al vostre CAP de referència per gestionar l’alta.

Per a més informació, cliqueu aquí

 

Persones que es troben es situacions especials

Aquesta targeta sanitària individual dóna accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut per a les persones que segons el Reial decret 1192/2012 es troben en situació especial: menors de 18 anys i embarassades que siguin estrangers no registrats ni autoritzats com a residents a Espanya, sol·licitants de protecció internacional o víctimes de tràfic d’éssers humans en període de restabliment i reflexió.
S’ha de presentar a les farmàcies per poder obtenir els medicaments finançats pel Servei Català de la Salut.
És una targeta  personal i intransferible i, a excepció dels menors de 18 anys, té una caducitat d’un any.  Només és vàlida per als serveis sanitaris públics de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Si esteu dintre d’aquest grup de ciutadans i voleu tramitar la vostra TSI, cal que us adreceu al vostre CAP de referència per gestionar l’alta.

Per a més informació, saliqueu aquí