DONACIÓ DEL COS A LA CIÈNCIA

La donació es un acte voluntari, personal i totalment altruista. En cap cas el donant rep una compensació econòmica per la donació.

Mes informació a: