DONACIONS DE SANG I D’ÒRGANS

Vull ser donant

L’Hospital Joan XXIII és un hospital, dins de la xarxa de trasplantaments, extractor i trasplantador. Està autoritzat per a l’extracció d’òrgans i teixits per a trasplantament i per a trasplantament de teixits (ossi i tendinós, vascular i ocular).
Els principis generals en matèria de trasplantaments estan representats en la finalitat terapèutica, la confidencialitat, la gratuïtat i la voluntarietat, però en el procés de donació i extracció d’òrgans d’un difunt en un centre autoritzat, la persona a qui correspon donar la conformitat és la que acaba tenint la clau de l’èxit de la donació. Per aquest motiu és imprescindible agrair la col·laboració de les famílies.

Tota la informació  http://ics.gencat.cat/ca/que-cal-fer-si/

Donació de sang

La donació de sang pot significar l’única esperança per resoldre les necessitats de molts malalts i accidentats i una garantia indispensable per poder realitzar les intervencions quirúrgiques.

Si voleu col·laborar, sol·liciteu informació al Centre de Transfusions de Banc de Sang i Teixits, situat a la Planta Baixa de l’Hospital Universitari Joan XXIII.

Podreu trobar tota la informació sobre la donació de sang i teixits: