DRETS I DEURES DEL CIUTADÀ

Al 2015 s'ha actualitzat la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària. Els prop de cent drets i deures que recull el document s'han estructurat en deu grans àmbits: equitat i no-discriminació de les persones; protecció i promoció de la salut i prevenció de la malaltia; accés al sistema sanitari; intimitat i confidencialitat; autonomia i presa de decisions; informació sanitària, documentació clínica i tecnologies de la informació i la comunicació; qualitat i seguretat del sistema; constitució genètica de la persona; investigació i experimentació, i participació. A Catalunya, els drets i deures dels ciutadans i les ciutadanes estan recollits a la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària. L'actual Carta, aprovada pel Departament de Salut i de la qual ha pres coneixement el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya en la Sessió de 25 d'agost de 2015, actualitza l'elaborada el 2001.

Aquesta revisió dóna resposta a l’actual realitat social, marcada, principalment, pel paper cada vegada més actiu de les persones en la salut, i al canvi en el tipus de relació entre les persones i entre la ciutadania i les institucions, afavorit, sens dubte, per l’evolució de la tecnologia.

La nova Carta s'inspira en el nostre model sanitari que situa les persones com a element central de la salut, amb els principis de llibertat i autonomia, d'igualtat i dignitat de les persones, d'accés a la informació i de compromís cívic com a eixos vertebradors. Entre les principals innovacions destaquen el dret a rebre educació en salut, a obtenir informació sobre temps d'espera en atenció sanitària, a planificar les decisions anticipades, a tenir seguretat de les dades relatives a la salut i a rebre una atenció que garanteixi la continuïtat assistencial, entre d'altres.

Aquests drets i deures són aplicables a tots els serveis sanitaris, amb independència del seu nivell i de la seva titularitat jurídica.

Règim de visites Hospital Universitari Joan XXIII

Règim de visites Hospital Universitari Joan XXIII

Els pacients ingressats a l'Hospital Universitari Joan XXIII poden rebre la visita d'una persona:

*Per evitar que hi hagi més d'un acompanyant per habitació i garantir la seguretat dels pacients i acompanyants, s'estableix la franja de visites, de 12 a 14 h.
Cal contemplar:
Mesura de temperatura
• Ús obligatori de la mascareta quirúrgica abans d'entrar a l'hospital (en cas de no portar-ne se li proporcionarà una)
• Rentat de mans amb el dispensador de BHA de l'entrada abans de pujar a la planta
• Limitació de la mobilitat: només pot estar a l'habitació del pacient durant l'horari establert
• La visita és d'acompanyament i per tant haurà de mantenir el distanciament físic amb el seu familiar. En cas de contacte amb el pacient o el seu entorn immediat se li recomanarà la higiene de mans amb BHA
• No està permès l'ús del bany de l'habitació.
Gràcies per la vostra col•laboració.