DRETS I DEURES DEL CIUTADÀ

Al 2015 s'ha actualitzat la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària. Els prop de cent drets i deures que recull el document s'han estructurat en deu grans àmbits: equitat i no-discriminació de les persones; protecció i promoció de la salut i prevenció de la malaltia; accés al sistema sanitari; intimitat i confidencialitat; autonomia i presa de decisions; informació sanitària, documentació clínica i tecnologies de la informació i la comunicació; qualitat i seguretat del sistema; constitució genètica de la persona; investigació i experimentació, i participació. A Catalunya, els drets i deures dels ciutadans i les ciutadanes estan recollits a la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària. L'actual Carta, aprovada pel Departament de Salut i de la qual ha pres coneixement el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya en la Sessió de 25 d'agost de 2015, actualitza l'elaborada el 2001.

Aquesta revisió dóna resposta a l’actual realitat social, marcada, principalment, pel paper cada vegada més actiu de les persones en la salut, i al canvi en el tipus de relació entre les persones i entre la ciutadania i les institucions, afavorit, sens dubte, per l’evolució de la tecnologia.

La nova Carta s'inspira en el nostre model sanitari que situa les persones com a element central de la salut, amb els principis de llibertat i autonomia, d'igualtat i dignitat de les persones, d'accés a la informació i de compromís cívic com a eixos vertebradors. Entre les principals innovacions destaquen el dret a rebre educació en salut, a obtenir informació sobre temps d'espera en atenció sanitària, a planificar les decisions anticipades, a tenir seguretat de les dades relatives a la salut i a rebre una atenció que garanteixi la continuïtat assistencial, entre d'altres.

Aquests drets i deures són aplicables a tots els serveis sanitaris, amb independència del seu nivell i de la seva titularitat jurídica.

Règim de visites Hospital Universitari Joan XXIII

Actualment es permeten les visites de 12.30 a 20.30 hores per als hospitalitzats convencionals i crítics, amb un acompanyant per visita. Durant el dia l’acompanyant pot ser una persona diferent, però l’intercanvi (excepte a Pediatria) sempre es produirà a l’exterior de l’hospital.

Als serveis de l’Àrea Maternoinfantil, els pacients poden estar acompanyats 24 hores al dia. Qualsevol excepció serà notificada pel facultatiu responsable del pacient. A Urgències, hi ha restricció de visites als boxos d’urgències fins que siguin autoritzats pel metge responsable si s’escau i depenent de cada cas. Els acompanyants podran romandre a la sala d’espera fins el moment de Triatge, on s’indicarà en base a les característiques del pacient (menors, discapacitats, persones amb patologia mental, persones amb mobilitat reduïda) quins acompanyants poden continuar amb el pacient a la sala d’esepra. La resta de familiars poden esperar la primera informació mèdica a la Sala d’espera (sempre i quan no superem el límit d’aforament) o hauran de sortir de l’àrea d’Urgències i esperar a domicili rebre la trucada informativa de l’equip assistencial.

Gràcies per la vostra col•laboració.