LLIURE ELECCIÓ DE METGE I CENTRE

Es pot triar el centre d'atenció primària (CAP) on es vol ser visitat i un metge de capçalera o pediatra de l'equip d'atenció primària (EAP) que hi treballi i que estigui disponible, ja que, per necessitats organitzatives de cada CAP, el nombre de persones que poden atendre els metges de l'equip no és il·limitat. En el CAP informaran dels metges que tenen disponibilitat per incloure noves persones i dels horaris de visita.

Escollir un CAP diferent del CAP que correspon per domicili de residència comporta canvis en l'organització dels serveis (visites, atenció a domicili, atenció social, especialistes de suport a la primària...) i s'han de conèixer molt bé, abans de fer el canvi.

Durant un any no es podrà tornar a canviar si no és per causes objectives, com un canvi de domicili o un canvi de lloc de treball. Hi ha col·lectius o determinades persones que no podran canviar de metge.

El canvi es pot fer:

Presencialment

Cal emplenar la sol·licitud i portar-la al CAP (Centre d'Atenció Primària) on treballa l'EAP (Equip d'Atenció Primària) que es vol escollir.

Rebre la resposta de l'Administració

En el CAP que s'ha elegit es dirà, generalment en el mateix moment, si el canvi es pot fer o no. Si no ho diuen en el mateix moment de lliurar la sol·licitud, ho comunicaran abans de 10 dies hàbils. Si passa aquest termini i no hi ha hagut cap comunicació, el canvi es considera acceptat i s'haurà d'establir contacte amb el CAP per a l'assignació d'un metge entre els disponibles de l'EAP (Equip d'Atenció Primària).

Sol·licitud de canvi d’equip d’atenció primària (EAP), metge/essa de capçalera o pediatre/a

Guia de centres sanitaris. CatSalut

Per internet

Només podran tramitar-ho per internet  les persones que s’atenen en centres gestionats per l’Institut Català de la Salut, per a la resta el canvi s’ha de fer presencialment

Cliqueu aquí