DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES (DVA)

Una persona pot expressar les instruccions relacionades amb la seva salut i que vol que es tinguin en compte si, quan arriba el moment, es troba en una situació en la que no pot fer-ho personalment formalitzant el Document de Voluntats Anticipades (DVA).

A la Unitat d’Atenció a la Ciutadania li donarem la informació que pugui necessitar.

Trobareu més informació al Canal Salut:

 

 

Al següent PDF hi trobareu un model del Document de Voluntats Anticipades: PDF