SEGONA OPINIÓ MÈDICA

En determinades circumstàncies d’especial gravetat, podeu demanar una segona opinió mèdica a un altre metge o metgessa sobre el diagnòstic o el tractament que us han donat per a la vostra malaltia. En aquest cas, la segona opinió mèdica és l’informe emès per aquest facultatiu amb la finalitat de contrastar el diagnòstic o el tractament inicial.

Podeu trobar informació a catsalut.gencat.cat