VACUNES

El Servei de Gestió Integral de Vacunes (SEGIV) és el servei de referència dels centres vacunals de les Regions Sanitàries Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, independentment de quina sigui l’entitat proveïdora de serveis.

El SEGIV té com a objectius:

  • La gestió i distribució de les vacunes finançades pel Departament de Salut aixó com a vetllar pel seu bon ús.
  • Participar en la coordinació, supervisió i control dels programes individuals i/o comunitaris de vacunació en el territori d’acord amb les politiques de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
  • Facilitar, en l’àmbit de les seves competències, al professional que administra vacunes, el coneixement, la formació i l’assessorament que precissin.