PROCÉS QUIRÚRGIC

Qualsevol intervenció en l'àmbit de la salut requereix que la persona afectada hagi donat el seu consentiment específic i lliure, i hagi estat informada prèviament sobre el procediment. Aquest procés d'informació gradual ha de quedar reflectit a la història clínica de cada pacient, però a vegades cal emplenar un document que anomenem consentiment informat. És un document que reflecteix els riscos propis de la intervenció o procediment diagnòstic, els riscos personalitzats i els possibles efectes secundaris. Cal fer una lectura acurada d'aquest document, per tal que el signeu,si hi esteu d'acord. Més informació del Consentiment informat

Ingrés

Per ingressar, vostè ha de dirigir-se a la Unitat d’Admissió on li tramitaran la documentació.  Tant si l’ingrés ha estat concertat com si és a través del Servei d’Urgències, haurà de presentar els documents següents:

  • Per acreditar la seva identitat: el DNI, el llibre de família o el passaport.
  • Per acreditar l’entitat que finança la seva assistència: la Targeta d’Identificació Sanitària del Servei Català de la Salut, la cartilla de la Seguretat Social, la TSE, o l'autorització de que l’entitat asseguradora es fa càrrec de les despeses.

 El personal sanitari l’informarà del funcionament del servei.

  • En el moment que ingresseu serà necessari que porteu els vostres articles d’ús i higiene personal, bata i sabatilles.
  • Us recomanem no portar objectes de valor i conservar el mínim de pertinences personals.
  • És important comunicar al personal d'infermeria si preneu cap medicament, teniu alguna al·lèrgia o porteu pròtesi extraïble (dental, auditiva, etc.).
  • A fi de garantir el vostre descans i el dels altres pacients, us demanem d'evitar els sorolls.
  • El nostre hospital forma part de la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum, per això us demanem que no fumeu en cap àrea de l'hospital.

  • En cas d'emergència seguiu els consells que trobeu al quadre d'intruccions que hi ha a les habitacions i les indicacions que us doni el personal sanitari.