PROCÈS URGENT

Des del Servei d’Urgències vetllem i treballem perquè la vostra atenció sigui el més immediata possible.  El nostre servei està obert les 24 hores del dia tots els dies de l'any per cobrir les necessitats de salut de tipus urgent.

Documentació necessària

A l’arribar, passeu pels taulells d'Admissions situats al vestíbul d’entrada d’Urgències. Doneu les dades del pacient que s'ha d'atendre:

- Targeta d'Identificació Sanitària (TIS)
- DNI o passaport

En aquest moment ja estareu registrats.

Atenció als pacients

Al taulell d'Admissions, expliqueu el motiu de la consulta. Aneu a la sala d'espera fins que us cridem.

L'accés a l'interior d'Urgències està restringit i, per tant, la porta es controla des del taulell d'Admissions.

Un cop dins, per adreçar-se al personal sanitari, trobareu un timbre a cada box.

Amb l’objectiu d’atendre primer els pacients que ho necessiten més, l’equip assistencial us farà una valoració inicial, prioritzant segons la vostra gravetat i/o derivació urgent del vostre metge d’Atenció Primària.

L’Hospital disposa dels següents espais d’assistència urgent:

 • Pediatria (0 a 14 anys).  Espereu a la sala general fins que es cridi al nen/nena per l’altaveu. Seguiu la línea groga, amb un sol acompanyant, fins a la zona de triatge pediàtric.
 • Traumatologia. Espereu a la sala d’espera general fins que us cridin per l’altaveu. Seguiu la línea verda i entreu amb un sol acompanyant.
 • Medicina general. Espereu a la sala general fins que us cridin per l’altaveu per entrar a la porta de triatge amb un sol acompanyant.
 • Ginecologia i obstetrícia. Seguiu la línea blava fins els ascensors, pugeu a la planta primera i truqueu al timbre.
 • Oftalmologia. Us visitarem a Consultes Externes en horari laboral, de 8 h a 14 h, a la 3a Planta de l’Edifici D.

Se us realitzarà una exploració física i les proves complementàries que es considerin necessàries.

Si se us demana una radiografia, espereu a la sala d’espera general fins que us cridin. Seguiu la línea taronja fins a les cadires situades davant de radiografia i espereu allà fins que el tècnic us avisi.

Se us facilitarà una cadira de rodes en cas de què no us pugueu desplaçar pel vostre propi peu.

Un cop se us hagi visitat, el metge responsable us informarà del resultat de les proves, de la vostra situació, del criteri adoptat i, en cas necessari, del vostre ingrés hospitalari.

S’informarà als vostres familiars sempre que es produeixi algun canvi en la vostra evolució.

Recomanacions generals

 • Us recomanem escollir a una persona de referència per fer d’interlocutor amb el metge i transmetre a la resta de la família les informacions rebudes.
 • És important que aporteu informació sobre els vostres problemes de salut (al.lèrgies, medicació habitual...) per ser atesos de la manera més acurada possible.
 • La porta del box del pacient ha d’estar sempre tancada.
 • Respecteu el silenci i el descans dels usuaris. Eviteu les entrades i sortides contínues de familiars del box en el que està el pacient. No us quedeu als passadissos.
 • Apagueu els vostres telèfons mòbils per evitar possibles interferències amb els aparells electrònics.
 • No porteu menjar al pacient durant la vostra estada a urgències, excepte que el metge i/o la infermera ho indiquin.
 • En cas que el pacient es quedi sol, aviseu el personal del Servei d’Urgències.
 • Cal que us adreceu als auxiliars o  a la infermeria per la roba dels llits i complements necessaris.

Us recordem que, segons la vigent Llei 28/2005, no es pot fumar en cap espai de l’Hospital. Els familiars o acompanyants que vulguin fumar ho han de fer fora del centre.

Informació al Ciutadà

 • Funcionament del servei d’urgències:  Després de donar les dades administratives a l’entrada es farà un triatge, que vol dir que un metge o infermera, valorarà la gravetat de la cada pacient i establirà l’ordre en que ha de ser visitat.  L’objectiu d’aquesta tria és que els pacients potencialment més greus siguin visitats abans i no hagin d’esperar.  Els nivells de triatge són 5, el 1 correspon a la gravetat extrema i el 5 a la patologia banal.