BEQUES TALENT

Fa 50 anys que, al “Joan XXIII”, treballem per les persones i que creixem amb Tarragona. Al llarg d’aquests anys l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona s’ha guanyat el reconeixement social de la ciutat i el seu entorn. L’octubre de 1967 es va iniciar un camí que ens ha portat a ser el centre de referència de l’ICS del Camp de Tarragona i ara, al 2017, l’any del cinquanta aniversari, és el moment idoni per engegar aquest gran projecte.

El programa de desenvolupament de talents de l’Hospital Joan XXIII neix de la necessitat de potenciar el creixement personal i professional dels joves metges que acaben el seu període de residència en les especialitats acreditades a l’HJ23 i oferir-los la possibilitat d’optar a unes beques talent d’investigació científica.

El talent que formem en les 22 especialitats que l’HJ23 té acreditades, no s’ha de perdre i per això, és necessari disposar d’un programa per captar i retenir aquest talent perquè, en definitiva, cultivar i formar els futurs metges especialistes del nostre territori és la clau per aconseguir l’excel·lència.

Formació, transferència i investigació, són els tres pilars bàsics de l’excel·lència assistencial i de l’HJ23 del futur, un futur que no només s’ha de projectar en metres de superfície sinó amb kilòmetres d’innovació per aconseguir transferir el coneixement desenvolupat a l’HJ23 a la societat del s.XXI.

 

DESENVOLUPAMENT DE TALENTS

L’Hospital Universitari Joan XXIII conjuntament amb la seva fundació, apadrina aquest programa de desenvolupament de talents amb la intenció de reconèixer l’excel·lència dels joves metges i contribuir, d’aquesta manera, a cultivar el talent, reforçar el vincle de pertinença i garantir el recanvi generacional al nostre territori.

Els reptes per mantenir l’excel·lència i la qualitat assistencial van lligats a la capacitat de l’Hospital Universitari Joan XXIII per mantenir una activitat d’innovació i recerca que serveixin per marcar, tanmateix, un lideratge professional.

El problema actual de les institucions sanitàries del nostre país és la captació i el manteniment del talent professional al territori per fer front a altres oportunitats que sorgeixen a nivell global; cobrant una especial rellevància en les generacions de professionals més joves.

La Gerència territorial de l’ICS al Camp de Tarragona, per pal·liar aquesta mancança, vol impulsar un Programa de Captació de Talent dirigit als professionals metges que acabin el període de formació especialitzada en els 22 programes acreditats a l’Hospital Joan XXIII en formació de postgrau MIR amb unes BEQUES TALENT.

Les especialitats acreditades són: Anàlisis Clíniques, Anestesiologia i Reanimació, Cardiologia, Anatomia Patològica, Aparell Digestiu, Cirurgia general i Digestiva, Hematologia, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària, Nefrologia, Obstetrícia i Ginecologia, Oftalmologia, Pediatria, Rehabilitació i Medicina Física, Radiodiagnòstic, Urologia, Al·lergologia, Angiologia i Cirurgia Vascular, Cirurgia Ortopèdica i Traumàtica, Endocrinologia i Nutrició.

 

OBJECTIU

L’objectiu del programa de beques post residència per a joves talents és col·laborar a la formació integral de metges i metgesses especialistes joves, donant-los l’oportunitat de realitzar un treball de recerca que pugui ser la base de la seva tesi doctoral i poder continuar amb la vinculació assistencial, docent i universitària  amb la nostra institució.

En el context d’un Hospital Universitari de 3r nivell assistencial, esdevé clau captar i mantenir el talent a la fi d’assegurar el recanvi generacional en l’àmbit assistencial, docent i de recerca, tenint en compte el doble component docent de pre-grau i post-grau.

Un cop iniciat aquest programa durant l’any 2017, la Gerència Territorial del Camp de Tarragona així com la Fundació Hospital Joan XXIII tenen la intenció de fer convocatòries anuals, tenint en compte la disponibilitat econòmica i cercant activament l’ajut de socis col·laboradors i mecenes.

 

BEQUES TALENT HJ23

Les Beques tindran un caràcter de concurs competitiu amb unes bases públiques i un tribunal avaluador presidit pel Gerent Territorial de l’ICS i format pel Coordinador de la Unitat Docent, el Director de centre, el director mèdic, dos patrons de la Fundació Joan XXIII, un investigador sènior  i dos representants científics proposats per la Junta Clínica. La resolució de les mateixes serà publicitada.

Els Ajuts són d’un any de durada en tots els casos i s’articulen amb un contracte laboral amb la Fundació de l’Hospital. El sou serà l’import de l’ajut en 12 mensualitats. A les bases de les Beques s’estableix la indispensable presentació d’una memòria final que inclogui els resultats de la recerca en clau d’innovació i translació.

Les Beques seran lliurades en un acte públic en un lloc emblemàtic de la ciutat de Tarragona, en aquest acte en edicions posteriors servirà per a la presentació pública de les memòries de les beques.

Les institucions patrocinadores tindran un reconeixement públic, es formalitzarà mitjançant conveni les diferents obligacions de les parts.

 

Bases Beques Talent