COMISSIÓ DE DOCÈNCIA de l'HJ23

President de la Comissió - Cap d'estudis

Dr. Cristóbal Áñez Simón

Vicepresidente de la Comissió

Dr. Francesc Feliu Villaró

Vocal per la Direcció

Dra. Ione Montalvo Aguirrezabala

Vocal per la Comunitat Autònoma

Dr. Juan José Vendrell Ortega

Vocals en representació dels tutors dels programes en formació

Dr. Miguel López Dupla

Dr. Juan Carlos Flores Martín

Dra. M José Miranda Lucas

Dra. Mònica Magret Iglésias

Dr. Vicente Serrano Gonzalvo

Vocals en representació dels especialistes en formació

R-1

R-2 Carlota Badia Santolària, Al.lergologia

R-3 Paula Viedma Ayllón, Al.lergologia

R-4 Carla Meler Claramonte, Otorinolaringologia

R-5 José Zebenzuí Santana Rodríguez, Medicina Interna

Coordinadora d’Urgències

Dra. Carme Boqué

Presidenta de la Subcomissió d’Iinfermeria

Sra. Francesca Durán Suárez

Coordinador Medicina Familiar i Comunitària

Dra. Cruz María Fuentes Bellido

Coordinador de la Unitat Docent  URV-HJ23

Dr. Alberto Martínez Vea

Coordinador  de la Recerca de l’ HJ23

Dr. Juan José Vendrell Ortega

Secretari de la Comissió

Sr. María García Navarro

 

SUBCOMISIÓ DE DOCÈNCIA D’INFERMERÍA DEL HJ23

Presidenta de la Subcomisión

Sra. Francesca Durán Suárez

Vocal en representación de los tutores de Enfermería Obstetroginecológica 

Sra. Judit Bertran Galofré

Vocal en representación de los tutores de Enfermería Pediátrica.

Sra. Jordina Pelejero Manzano

Vocal en representación de los especialistas en formación

Sra. Elena Soler Benavente

Coordinadora de Formación

Sra. Carmen Flores Moya

Representante de la Dirección (Jefe de Enfermería)

Sr. Jesús Esteve Ferran

Secretaria de la Subcomisión

Sra. María García Navarro