ESPAI DEL RESIDENT

Incorporació nous residents 2019

Jornada de Portes Obertes el 12 de març de 2019

Aula A de Formació Continuada, 4ª planta de l’edifici B de l’Hospital Joan XXIII

Acollida

L’acte d’acollida i la incorporació dels nous residents, als seus serveis respectius, es realitza el 28 de maig de 2019 a l’aula A de Formació Continuada a la 4ª planta de l’edifici B de l’Hospital. 

CONTACTE:

Pedro Martín Suero
Secretari de la Formació Sanitària Especialitzada
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.
Edifici B, 4a planta

mir.hj23.ics@gencat.cat
977 29 58 00  Extensió 1474

Revisió mèdica, prèvia a la signatura del contracte

Tal i com s’estableix al RD1146/2006, de 6 d’octubre i pel qual es regula la relació laboral especial de residència per a la formació d’especialistes en Ciències de la Salut, a la incorporació de l’adjudicatari al programa formatiu de l’Hospital, és necessària la realització d’un examen mèdic.

En el moment de formalitzar la documentació, i abans de la incorporació a l’hospital,  és necessari demanar cita per la revisió mèdica a la Unitat Bàsica de Prevenció, situada a l’Edifici D, 6a Planta, porta 8, telèfon 977 295 867.

Documents per preparar el contracte

Per tal de procedir a incorporar-te al nostre centre necessitem que aportis la següent documentació:

  1. Original i fotocòpia del NIF (en cas de que siguis estranger/a, si us plau envieu escanejada la targeta del NIE per les dues cares el més aviat possible).
  2. Original i 1 fotocòpia del títol de metge/essa
  3. Fotocòpia de la targeta de la seguretat social (on consti el número d’afiliació, no és la targeta sanitària)
  4. Fotocòpia de les dades bancàries
  5. Original i fotocòpia del carnet de col·legiat
  6. Fotografia tipus carnet
  7. Adjudicació plaça de MIR (original)

Certificat del registre central d’antecedents penals, en cas que la plaça a ocupar impliqui contacte habitual amb menors (Instrucció 01/2016 de l’ICS) (Mentre no entri en funcionament el registre central de delinqüents sexuals).

Quan ho tinguis tot ho hauràs de portar a la nostra unitat, doncs ens cal aquesta documentació per fer-te el contracte.

Si necessites qualsevol aclariment, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres:

Isabel Cornejo Fiori
Unitat de Gestió de Recursos Humans
Telf. 977253174 Ext.2284

icornejo.hj23.ics@gencat.cat

 

 

NECESSITATS LINGÜÍSTIQUES

Tenint en compte que els nous residents poden tenir necessitats d’aprenentatge o perfeccionament del català i castellà, els interessats poden trobar informació a les següents adreçes:

Consorci per a la Normalització Lingüística
Pl. del Pallol, 3 (Antiga Audiència)
43003 Tarragona
Tel. Contacte 977 243 527
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnltarragona

Universitat Rovira i Virgili
Tel. Contacte 977 558 359
http://www.urv.cat

Centres Cívics de Tarragona
Telf. Contacto 977 242 833
http://www.tarragona.cat/ciutat/presentacions/ccivic_partalta
http://www.ajtarragona.es/lajuntament/ssocials/IMSS/Ccivics/centres.html

Escola Oficial d’Idiomes
Rambla Nova 105
43001 Tarragona
Tel. Contacte 977 226 936
http://www.xtec.es/centres/e3006940/cursos.htm