HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI

L'hospitalització a domicili és un model assistencial que proporciona cures i atencions de nivell hospitalari al domicili dels pacients amb l’objectiu d’evitar o escurçar l’estada hospitalària. Aquesta reducció en el temps d’hospitalització permet optimitzar els recursos hospitalaris, però sobretot representa un avantatge per als pacients, que poden gaudir de les comoditats del seu domicili sense renunciar, per això, a una atenció mèdica especialitzada.

En el nostre centre la Unitat d'Hospitalització a Domicili va començar la seva activitat el 1999 per prestar atencions d’infermeria a pacients post-operats de baixa complexitat. Amb la incorporació d’un cirurgià i un pneumòleg, el servei es va estendre a cures post-quirúrgiques de major complexitat i a pacients amb patologia respiratòria. L'any 2002 es va incorporar un internista, fet que va suposar ampliar la cartera de serveis a una àmplia varietat de processos mèdics.

En l’actualitat la plantilla mèdica la integren 3 metgesses especialistes en Medicina interna. També el nombre d’infermers ha experimentat un increment durant aquests anys a causa de la major complexitat dels processos i a l’ampliació del servei a àrees de la població que no depenen directament de l'Hospital Joan XXIII.


Equip

Coordinadora
Lídia Florit Serra

Supervisora Infermeria

Paquita Rius Rius

Facultatius Especialistes: Dra. Binetti i Dra. Bergés.

Serveis

Processos per servei, Procediments diagnòstics, Procediments terapèutics.


Contacte

Telèfons solicituts i consultes: 977 29 58 47 - 619 37 07 92

Horari assistencial:

Personal mèdic: 8:00 a 17:00 hores dedilluns a divendres
Personal d'Infermeria: De 8:00 a 21:30 hores de dilluns a divendres