LABORATORI CLÍNIC ICS CAMP DE TARRAGONA-TERRES DE L'EBRE

El Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre pertany a l’Institut Català de la Salut (ICS) i és el resultat del projecte de coordinació entre el Laboratori Clínic Camp de Tarragona i el Laboratori de les Terres de l’Ebre.

El Laboratori Clínic del Camp de Tarragona-Terres de l'Ebre és un servei central que té prioritàriament una funció assistencial, que consisteix en oferir un servei de suport al diagnòstic amb la màxima qualitat tècnica i humana i amb eficiència econòmica. Amb aquesta missió som proveïdors de serveis òptims i eficients orientats al client amb l’objectiu de millorar continuadament. En aquest sentit el Laboratori va obtenir la certificació ISO 9001 l’any 2000, la qual s’ha anat renovant.

La població atesa correspon a l’àmbit d’influència de la Direcció d’Atenció Primària (DAP) Tarragona-Reus, DAP Tarragona-Valls, DAP Terres de l’Ebre, Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Pius de Valls i Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

El Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre realitza aproximadament uns 7,5 milions de determinacions anuals provinents de 600.000 peticions o sol·licituds analítiques.

L’activitat assistencial està protocol·litzada en Procediments Normalitzats de treball i el Laboratori segueix les directrius de qualitat de la norma ISO 9001.

El Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona-Terres de l'Ebre té una plantilla de facultatius especialistes en les diferents àrees de coneixement d’Anàlisis Clíniques, personal d’infermeria, tècnics especialistes de laboratori (TEL), personal auxiliar de laboratori i personal administratiu. Disposa de laboratori per a proves programades i per a proves urgents, oferint un servei assistencial continuat.

Tanmateix, participa activament en la docència d’estudiants de la Facultat de Medicina,  Bioquímica, i en la formació de Tècnics especialistes en Laboratori.  Col·labora activament en  l’elaboració de protocols i en la formació continuada de les àrees bàsiques de salut (ABS). El Laboratori està acreditat per a la formació de postgrau en l’especialitat d’anàlisi clíniques.

Telèfons Secretaria del Laboratori: 977 295 822 - 977 295 874 - 977 295 875


Equip

Directora clínica
Teresa Sans

Coordinadora de qualitat
Núria Serrat Orús

Responsable de Formació
Carmen Molina Clavero

Coordinadora  Tècnica
Yolanda Luceño Castilla

Responsable del Laboratori: Dra. Cristina Gutiérrez Fornés

Tutora Docent: Núria Serrat Orús
Àrea Urgències:  Isabel Fort Gallifa
Àrea Hematologia: Reyes Aguinaco Culebras, Carmen Araguás Arasanz, Teresa Giménez Pérez, Rafael Sánchez Parrilla.
Àrea Microbiologia:,  Frederic Gómez Bertomeu, Carolina Sarvisé Buil, Natalia Bastón Paz, Ester Picó.
Àrea Biologia Molecular: Cristina Gutiérrez Fornés, Clara Benavent Bofill
Àrea Bioquímica: Núria Serrat Orús
Àrea Bioquímica Orines: Modest Sabaté Piñol
Àrea Al·lèrgies: Modest Sabaté Piñol
Àrea Immunologia: Carmen Molina Clavero, Modest Sabaté Piñol, Núria Serrat Orús
Àrea Hormones, Marcadors Tumorals: Carmen Molina Clavero
Àrea Fertilitat: Rafael Sánchez Parrilla

Laboratori Pius Valls: Isabel Fort, Laura Foj.

 

Política de Qualitat

Serveis

L’activitat assistencial abasteix totes les àrees de coneixement del Laboratori Clínic: Bioquímica, Hematologia, Hemostàsia, Immunohematologia, Immunologia, Immunoquímica,  Microbiologia, Biologia Molecular.

Docència

Docència de pregrau

Tots els membres de la unitat participen en la docència pregrau d’estudiants universitaris de la branca sanitària mitjançant conveni de pràctiques establert entre l’ICS i diferents universitats. Tanmateix es tutelen alumnes de cicle superior de Tècnic Especialista de Laboratori (TEL) de l’Institut Cal·lípolis de Tarragona i Terres de l’Ebre.

Docència de postgrau

La unitat realitza docència postgrau de formació als MIR, FIR, BIR i QIR per a l’especialitat d’anàlisis clíniques. Tanmateix col·labora amb societats científiques i col·legials per a la formació continuada dels seus membres.


Recerca

El Laboratori Clínic del Camp de Tarragona, participa en múltiples assaigs clínics i estudis policèntrics, promoguts per societats científiques, altres hospitals, i la indústria farmacèutica així com també disposa de línees d’investigació pròpies.

Institut Investigacio Pere Virgili