Medicina Física i Rehabilitació

La Medicina Física i Rehabilitació és una especialitat mèdica que tracta un ampli ventall de problemes mèdics, tant neurològics, ortopèdics, traumatològics, reumatològics, com amputacions, etc. Des de problemes banals com una esquena dolorosa fins a problemes més complexos com una lesió medul.lar, un traumatisme crani-encefàlic o un ictus cerebral. Atén pacients de tots els grups d’edat, des del nounat fins a l’ancià i tracta problemes que afecten la major part de sistemes del cos. Centra la seva atenció en la restauració de la funció.

Per ser especialista en Medicina Física i Rehabilitació, cal cursar 6 anys dels estudis de Medicina i 4 anys de Residència.

Com a servei multidisciplinari, a més dels metges especialistes en Medicina Física i Rehabilitació, col.laboren altres professionals, Fisioterapeutes, Terapeutes Ocupacionals, Logopedes, Infermeres, Treballadores socials i Auxiliars.

El Servei té un vessant assistencial i un altre docent i investigador. Des del punt de vista assistencial, atén pacients ingressats en l'Hospital i en règim ambulatori. Des del punt de vista docent, forma part de la Unitat Docent de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, atén la formació de pre-grau en Medicina i en Fisioteràpia, i acull alumnes en pràctiques de Teràpia Ocupacional d’altres escoles universitàries.

El Servei també està acreditat per a la formació de post-grau de metges especialistes en Medicina Física i Rehabilitació a través del programa MIR.

Equip

Cap de Servei
Rosa San Segundo Mozo

Supervisora Infermeria
Montse Fibla Simó

Facultatius Especialistes: Concepción Abril Borén, Cristina Ibarz Giné,Stephan Gálvez Koslowski, Susana Ródenas Martínez

Tutor Docent: Rosa San Segundo Mozo

Terapeutes: María José Aboy Oquendo, Leonor Vidal Ortiz.

Fisioterapeuta: Vanesa Bernardo Devesa, Claudio Caro Naranjo,Luis Merino Tanida, Angel Roca Martin, Alejandro Rojas Camarero,David Sánchez Torres, Eva Tarragó Amigó, Mercè Vila Viñas, Cristina Gual Nolla, David Moya Francesc, Anna M. Margalef Garcia, Nuria Llidó Gil, Irene Hidalgo Reynals.

Logopeda: Rosa Espín Munné.

 

 

 

Ambits assistencials

Consultes Externes, Hospitalització

Serveis:

Test d’exercici, valoració isocinètica del genoll, valoració de la capacitat funcional, estudis de marxa amb locòmetre SATEL.

Rehabilitació de columna

Rehabilitació de desviacions del raquis, cifosis, escoliosis, lordosis.
Tractament de cinesiteràpia
Reducció mitjançant corsé de guix
Ortesis de tronc
Àlgies vertebrals: cervicalgies, dorsalgies i lumbàlgies.
Tractament de cinesiteràpia, electroteràpia, infiltracions. Escola de columna.

Rehabilitació neurològica

Lesions medul·lars en fase aguda i crònica. Programes de control preventiu
Hemiplegies en fase aguda, subaguda i crònica
Programa de reeducació de trastorns cognitius per ordinador (atenció, memòria, discriminació, etc.)
Traumatismes craneoencefàlics en fase aguda, subaguda i crònica
Programa de reeducació de trastorns cognitius per ordinador (atenció, memòria, discriminació, etc.)
Esclerosis múltiple en fase aguda, subaguda i crònica
Trastorns del moviment: malaltia de Parkinson i altres
Mielomeningocele
Paràlisis cerebral infantil
Distrofies musculars
Lesions nervioses perifèriques
Tractament de la espasticitat amb toxina botulínica
Tractament de la afàsia i disàrtria

Rehabilitació infantil

Rehabilitació de l’ aparell locomotor

Seqüeles traumàtiques i ortopèdiques
Reumatologia: artritis reumatoide i altres artritis. Artrosis
Programa de ergonomia articular per reumàtics
Amputacions del membre superior. Adaptació de pròtesis
Amputacions del membre inferior. Adaptació de pròtesis

Rehabilitació respiratòria

Rehabilitació respiratòria EPOC, bronquiectasis
Programes de rehabilitació pre i post-operatòria

Rehabilitació d’esfínters i sòl pèlvic

Bufeta neurògena
Incontinència urinària, fecal i sòl pèlvic

Rehabilitació linfedema

Docéncia

Docència de pregrau

Professors associats de la URV: Dra. Rosa San Segundo Mozo i Cristina Ibarz
Professor associat a la URV Diplomatura en Fisioteràpia: Sr/es. Montserrat Fibla, Claudio Caro Naranjo, David Sanchez, Mercé Vila, Lluis Merino, Cristina Gual i Vanessa Bernardo Devesa.

Els professors del servei de Rehabilitació s’encarreguen de les següents assignatures:

Corresponents a la Llicenciatura en Medicina de la Universitat Rovira i Virgili:
- Rehabilitació.

Corresponents al Grau en Medicina de la Universitat Rovira i Virgili:
- Rehabilitació i dolor, quart curs de Medicina, Unitat Docent de l'HJ23.
- Rehabilitació i dolor, quart curs de Medicina, Unitat Docent de l'H. Sant Joan de Reus.

Corresponents a la Diplomatura en Fisioteràpia de la Universitat Rovira i Virgili:
- Fisioteràpia en especialitats clíniques.
- Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia.
- Fisioteràpia cardiorespiratòria.
- Practicum I.
- Pràctica clínica hospitalària.
- Pràctica clínica en atenció primària.
- Rehabilitació i teràpies associades.

Formació postgrau

El servei està acreditat per la docència MIR en Medicina Física i Rehabilitació cada any s’incorpora un metge resident nou per completar un període de formació de 4 anys, el que suposa uns 4 residents.