NEFROLOGIA

El Servei del Nefrologia de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII està dedicat a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties del ronyó, tant de pacients ingressats com en règim ambulatori. És el servei de referència del Programa d’Atenció a la Insuficiència Renal a les Regions Sanitàries del Camp de Tarragona i Terres d l’Ebre.

El Servei de Nefrologia té una plantilla de set metges especialistes en nefrologia, així com d’infermeria especialitzada en hemodiàlisi i diàlisis peritoneal, infermeria de planta i infermeria de consultes externes .

Participa activament en la docència d’estudiants de la Facultat de Medicina en classes teòriques i pràctiques. Està acreditat per a la docència i té formació de Metges Residents de Nefrologia (una plaça per any).


Equip

Cap de Servei
Merce Borras

Tutor docent
Carmen García Ruiz


Supervisora Infermeria
Francisca Rius Rius

Facultatius Especialistes: Carmen Cabré Menéndez; Ramón Font Font; Carmen García Ruiz; Luis Marcas Vila; Carmen Peralta Roselló; Montserrat Vallvé Alvarez; Mercedes Arruche Herrero; Merche Prats Valencia.

Àmbits assistencials

Consultes Externes, Diàlisi peritoneal, Hemodiàlisi, Hospitalització, Hospital de Dia, Urgències.

Serveis

Realització de biòpsies renals, Col·locació de catèters peritoneals, Col·locació de catèters venosos centrals temporals i permanents, Registre continu de tensió arterial


Docència

Docència de pregrau

Tots els membres del servei participen en la docència pre-grau als estudiants de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili. S’imparteixen classes teòriques i pràctiques als estudiants de segon cicle de la Llicenciatura de Medicina, tant en sala d’hospitalització, com a la sala d‘hemodiàlisi.

Professors associats del Departament de Medicina i Cirurgia:  Merche Prats Valencia.

 

Docència de postgrau

El Servei de nefrologia està acreditat pel Ministeri de Sanitat i Consum per la formació de Metges Especialistes en Nefrologia (4 MIR- metges interns residents) i participa en la docència de MIR d’altres especialitats com Medicina Interna, Medicina Intensiva i Cardiologia.

Places MIR  Número de places MIR acreditades a l'any.