NEUROCIRURGIA

El Servei de Neurocirugía, brinda assistència i tractament quirúrgic a pacients afectats de patologia del Sistema Nerviosos Central i Perifèric; és el centre de referència de la província de Tarragona. Des de principis de l'any 2017, la direcció del servei de Neurocirurgia de l'Hospital Universitari de Bellvitge assumeix, a més, la direcció d'aquest servei a l'Hospital Joan XXIII, unificant les directrius de funcionament (guies clíniques, protocols, projectes i organització en grups multidisciplinaris) de tots dos centres.

Formem part de diferents comitès multidisciplinaris, entre ells:

  • Comitè de Neuro Oncologia, amb participació dels serveis d'Oncologia Mèdica i Oncologia Radioterápica de l'Hospital Sant Joan de Reus; el servei de Neurologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge; i els serveis de Radiologia, Patologia i Neurocirurgía de l'Hospital Joan XXIII.
  • Comitè de Base Cranial: Otorinolaringologia i Neurocirugía.
  • Comitè de Neurocrítics: Unitat de Cures Intensives, Radiologia i Neurocirurgía
  • Comitè de patologia hipofisaria en col·laboració amb els serveis d'Otorinolaringologia i Endocrinologia. (En formació)

Comptem amb la col·laboració de diferents serveis en determinades intervencions: Neurofisiologia, ORL, CTO, CMF.

Equip

Cap de Servei
Andreu Gabarrós Canals

Coordinador
Dennis Harold Céspedes

Facultatius especialistes: Dennis Harold Céspedes Tórrez, Francisco Javier Gonçalves Ramirez, Sandra Ruth Lau Rodriguez, Cristobal Perla y Perla Fuentes

Àmbit Assistencial

Consultes externes, Hospitalització, Unitat de Cures Intermèdies, Unitat de Cures Intensives, Urgències.

Serveis

Tumors cerebrals:  Intrínsecs d'hemisferis cerebrals, Intrínsecs cerebel·losos, Extrínsecs, Tumors de calota, Biòpsia estereotáxica.
Neurocirurgia Vascular: Hematomes intraparenquimatosos espontanis, Hematomes intraventriculares espontanis, Cavernomas, Cirurgia descompresiva de l'infart maligne de l'artèria cerebral mitjana.
Base de craneo: Tumors hipofisarios, Tumors de la fossa anterior, Tumors de la fossa mitjana, Tumors d'angle pontocerebeloso, Malformació de Chiari, Llois no neoplásicas, Abordatges transnasales endoscópicos.
Neurocirurgia Funcional i Dolor: Neurálgia del trigémino, Neurálgia del glosofaringeo, Espasmo hemifacial.
Patologia del Líquid Cefaloraquidi: Hidrocefália aguda, HCA, LOVA, Pseudotumor cerebri, Fístules de LCR, Neuroendoscopia ventricular, Test de Katzmann, Registro de PIC 24h, TAP test.
Cirurgia del pacient amb Traumatisme Cranioencefàlic.
Patologia raquídea:  Tumors raquídeos i medul·lars, Hèrnia discal lumbar, cervical i dorsal, Estenosis del canal lumbar, cervical i dors.


Docencia

Docència Pregrau

El Servei participa en la formació pregrau de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili, a través de l'assignatura de Malalties del Sistema Nerviós.
A més de les classes pràctiques als estudiants.

Recerca

Col·laborem en la recerca del Limfoma Primari del Sistema Nerviós Central, dut a terme pel servei d'Hematologia de l'Hospital Val d’Hebron.