NEUROLOGIA I NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA

La Neurologia és l'especialitat mèdica que s'ocupa de l'estudi, el diagnòstic i el tractament de les malalties del sistema nerviós Central (cervell i medul·la espinal) i del sistema nerviós Perifèric (nervi, múscul i unió neuromuscular).

La Neurofisiologia Clínica, fonamentada en els coneixements de neurociències bàsiques, té com a objectiu l'exploració funcional del Sistema Nerviós Central i Perifèric, utilitzant tecnologia altament especialitzada amb finalitats diagnòstiques i pronòstiques.

L'Hospital Universitari Joan XXIII (HJ23) és el centre de referència de l'institut Català de la Salut (ICS) del Camp de Tarragona; actua a tres nivells: com a Hospital general bàsic amb 250.140 habitants, com a centre de referència especialitzada d'alta complexitat per 580.448 habitants i en terciarisme en diferents especialitats amb 780.000 habitants.

El Servei de Neurologia ha assumit la competència de l'atenció ambulatòria de tota l'àrea de Referència del HJ23 des de l'any 2003. L'assistència es du a terme a Edifici A on es realitzen les consultes generals i monogràfiques de: Neuroimmunologia, Trastorns del moviment, Cefalea, Neurovascular, Epilèpsia i Neuromuscular Un dels Neuròlegs es desplaça un dia a la setmana a la Consulta Externa de Torreforta. Des de l'any 2017, donem assistència a l'Hospital Pius de Valls i a la seva àrea d'influència. El Servei està integrat funcionalment amb l'Equip d'atenció integral ambulatori pel tractament del deteriorament cognitiu que està situada al Soci Sanitari Francolí, dintre del parc sanitari de Joan XXIII.

En l'àmbit Hospitalari es disposa d'Unitat d'Ictus: Tres habitacions dobles situades a la planta 5B amb monitoratge semi intensiu. L'àrea d'ingrés convencional està situada a la cinquena planta B.

Actualment, som centre de referència per Codi Ictus per tota la Regió Sanitària del Camp de Tarragona amb guàrdies presencials de 24 hores que permet, entre altres, l'atenció urgent dels pacients amb ictus oferint tractament de trombòlisi endovenosa, es realitza teleictus amb l'hospital del Vendrell i tenim capacitat per la realització de trombectomia mecànica sent referència per una població de 780.000 habitants.

Tenim llarga experiència docent tant en alumnes de grau de Medicina participant en la docència de l'assignatura de Neurologia i en la formació de residents. Tenir l'acreditació per la formació de residents de l'especialitat de Neurologia.

Participem en el desenvolupament de la recerca a través de l'Institut Pere Virgili amb projectes propis, col·laboratius i amb assajos clínics en diferents camps de la Neurologia.


Professionals:

11 Neuròlegs, 1 Neurofisiòloga clínica, grup multidisciplinari per l'atenció de pacients amb deteriorament cognitiu amb la participació de 2 Neuropsicòlegs, 1 Infermera i 1 treballadora Social.

Es treballa conjuntament amb Hospital de dia SS Francolí on es realitza estimulació cognitiva i formació tant a pacients com a familiars. 1 Infermera de Neurologia de pràctica avançada.

 

Àmbits

Hospitalització, Consultes Externes, Gabinets, Hospital de dia, Quiròfans

En l'àmbit Hospitalari es disposa d'Unitat d'Ictus: Tres habitacions dobles situades a la planta 5B amb monitoratge semi intensiu.

L'àrea d'ingrés convencional està situada a la cinquena planta B.

Els gabinets de neurofisiologia clínica estan situats a la primera la planta de l'Hospital.

 

Serveis

 

Electroencefalograma (EEG)

- Vídeo-electroencefalografia en vigília
- Vídeo-electroencefalografia amb privació de son
- Vídeo-electroencefalografia en son
- Vídeo-electroencefalografia quantificada
- Cartografia dels senyals electroencefalogràfics
- Electroencefalografia pel diagnòstic de mort cerebral.
- Electromiograma (EMG)

Estudi de nervi perifèric/arrel nerviosa/plexe
Electromiografia i electroneurografia
• Electromiografia convencional
• Respostes tardanes F
• Estimulació nerviosa repetitiva
• Estudis d’unitats motores
• Estudi de fibra simple (estimulada o espontània)
• Resposta simpàtica reflexa

Estudis de la tremolor
Reflexologia
• Reflexes H
• Reflex del parpelleig (trigèmino-facial)
• Reflex d’inhibició meseterina.

Potencial evocat (PE)

- Estudis medul·lars
- Potencials evocats somatosensorials
- Potencials evocats dermatogènics
- Potencials evocats Motors amb estimulació magnètica transcranial

Estudi dels òrgans dels sentits
Audició
Potencials evocats auditius:
• Potencials de curta latència
• Potencials de mitja latència
• Potencials de llarga latència
• Potencials evocats d’estat estable
• Electrococleografia
Equilibri
• Potencials evocats miògens vestibulars cervical
• Potencials evocats miògens vestibulars oculars
• Potencials evocats neurògens vestibulars
Visió
Potencials evocats visuals:

- Estímul de patró reversible
- Estímul amb ulleres-flash
- Estímul amb Ganzfeld

Electroretinograma
Camp complert:
- Estimulació fotòpica
- Estimulació escotòpica
Amb patró reversible
- Electrooculograma

Nociceptius
-Potencials evocats nociceptius mecànics

Estudi cerebral
Potencials cognitius
• Mismatch negativity
• P300 (auditiva i visual)

Monitorització intraoperatòria
• De nervi perifèric i plexe
• De parells cranials.
• Medul·lar: patologia de columna vertebral i tumors medul·lars.

Neurosonologia

Eco-dppler de Troncs Supraòrtics, Eco-dòppler Transcranial, Dòppler transcranial amb HITS, Dòppler transcranial de reserva hemodinamica cerebral, Dòppler transcranial amb microbombolles

Control Depranocitos

Consultes monogràfiques

epilèpsia, cefalea, trastorn del moviment, neurovascular neuromuscular i neuroimmunologia.

També disposem d'un grup multidisciplinari pel tractament amb pacients amb ELA (hi participa infermeria, rehabilitació, pneumologia i endocrí/nutrició).

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Docència

Docència de pregrau

La Secció participa en la formació pregrau de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili a través de l'assignatura de Malalties del Sistema Nerviós i amb les classes pràctiques als estudiants.

Formació postgrau

Programa MIR: Residents de les especialitats de: - Medicina Interna,  Rehabilitació,  Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Intensiva.

Recerca

Línies de Recerca: -Esclerosi Múltiple (marcadors), Neurootologia, Neurovascular

Institut Investigacio Pere Virgili