NEUROLOGIA I NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA

Al Servei de Neurologia i Neurofisiologia Clínica atenem els pacients que presenten malalties que afecten al Sistema Nerviós Central (cervell, medul·la espinal), Sistema Nerviós Perifèric (nervis cranials: facial, trigèmin,… i nervis de les extremitats), malalties del múscul (miopaties, distròfies musculars,..) i també fem exploracions funcionals dels òrgans dels sentits (oïda, vista, tacte, etc).

Diagnostiquem i tractem tot tipus de malalties neurològiques utilitzant les tècniques i recursos més adients de entre la multitud de possibilitats que ofereix l’Hospital. El treball assistencial es realitza en equip i els pacients són valorats conjuntament en les sessions clíniques (compartides amb neuròlegs d’altres Hospitals del Territori). Existeix una col·laboració fluïda entre els neuròlegs i neurofisiòlegs clínics del servei i amb els facultatius d’altres especialitats relacionades: Radiologia, Intensius, Cardiologia, Medicina Interna, Rehabilitació, Neurocirurgia, Cirurgia Vascular, entre d’altres. En aquells casos més complexes o que requereixen tècniques molt específiques es cerca la col·laboració dels experts més qualificats d’altres centres. Existeix una voluntat de treballar en xarxa amb la resta de professionals del territori i amb els centres d’excel·lència de Barcelona.

A més a més d’atendre els pacients de l’àrea de referència directa de l’Hospital, la Secció de Neurologia i Neurofisiologia Clínica ofereix suport com a centre de referència per a la demanda de Neurofisiologia Clínica de les Regions Sanitàries de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. També formem part d’un equip multidisciplinar que és referència per tota la Regió Sanitària del Camp de Tarragona en el tractament de les Malalties Vasculars Cerebrals i específicament en el tractament amb Fibrinolisi Cerebral. A destacar també el suport a determinades intervencions quirúrgiques mitjançant les tècniques de monitorització neurofisiològica intraoperatòria del sistema nerviós. També hi ha Unitat d'Ictus (6 llits).


Equip

Cap de Servei
Anna Pellisé Guinjoan

Supervisora Infermeria
Mª Cabeza García Olivares

Facultatius Especialistes: Marian Barcala Simó, Alba Mañé Martínez, Vicenç Pascual Rubio, Oscar Pardina Martínez, Xavier Ustrell Roig, Jaume Viñas Gaya, Clara Carrasco, Ángela Monterde, Paula Rodríguez, Laia Seró i Alan Flores.

Professionals d'altres hospitals que fan guàrdies: Jordi Gonzàlez Menacho, Mònica Villas i Joan Durà.

 

Àmbits

Hospitalització, Consultes Externes, Gabinets, Hospital de dia, Quiròfans

Serveis

Electroencefalograma (EEG)

- Vídeo-electroencefalografia en vigília
- Vídeo-electroencefalografia amb privació de son
- Vídeo-electroencefalografia en son
- Vídeo-electroencefalografia quantificada
- Cartografia dels senyals electroencefalogràfics
- Electroencefalografia pel diagnòstic de mort cerebral.
- Electromiograma (EMG)

Estudi de nervi perifèric/arrel nerviosa/plexe
Electromiografia i electroneurografia
• Electromiografia convencional
• Respostes tardanes F
• Estimulació nerviosa repetitiva
• Estudis d’unitats motores
• Estudi de fibra simple (estimulada o espontània)
• Resposta simpàtica reflexa

Estudis de la tremolor
Reflexologia
• Reflexes H
• Reflex del parpelleig (trigèmino-facial)
• Reflex d’inhibició meseterina.

Potencial evocat (PE)

- Estudis medul·lars
- Potencials evocats somatosensorials
- Potencials evocats dermatogènics
- Potencials evocats Motors amb estimulació magnètica transcranial

Estudi dels òrgans dels sentits
Audició
Potencials evocats auditius:
• Potencials de curta latència
• Potencials de mitja latència
• Potencials de llarga latència
• Potencials evocats d’estat estable
• Electrococleografia
Equilibri
• Potencials evocats miògens vestibulars cervical
• Potencials evocats miògens vestibulars oculars
• Potencials evocats neurògens vestibulars
Visió
Potencials evocats visuals:

- Estímul de patró reversible
- Estímul amb ulleres-flash
- Estímul amb Ganzfeld

Electroretinograma
Camp complert:
- Estimulació fotòpica
- Estimulació escotòpica
Amb patró reversible
- Electrooculograma

Nociceptius
-Potencials evocats nociceptius mecànics

Estudi cerebral
Potencials cognitius
• Mismatch negativity
• P300 (auditiva i visual)

Monitorització intraoperatòria
• De nervi perifèric i plexe
• De parells cranials.
• Medul·lar: patologia de columna vertebral i tumors medul·lars.

Neurosonologia

Eco-dppler de Troncs Supraòrtics, Eco-dòppler Transcranial, Dòppler transcranial amb HITS, Dòppler transcranial de reserva hemodinamica cerebral, Dòppler transcranial amb microbombolles

Control Depranocitos

_______________________________________________________________________________________________________________________

Docència

Docència de pregrau

La Secció participa en la formació pregrau de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili a través de l'assignatura de Malalties del Sistema Nerviós i amb les classes pràctiques als estudiants.

Formació postgrau

Programa MIR: Residents de les especialitats de: - Medicina Interna,  Rehabilitació,  Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Intensiva.

Recerca

Línies de Recerca: -Esclerosi Múltiple (marcadors), Neurootologia, Neurovascular

Institut Investigacio Pere Virgili