NEUROLOGIA I NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA

Al Servei de Neurologia i Neurofisiologia Clínica atenem els pacients que presenten malalties que afecten al Sistema Nerviós Central (cervell, medul·la espinal), Sistema Nerviós Perifèric (nervis cranials: facial, trigèmin,… i nervis de les extremitats), malalties del múscul (miopaties, distròfies musculars,..) i també fem exploracions funcionals dels òrgans dels sentits (oïda, vista, tacte, etc).

Diagnostiquem i tractem tot tipus de malalties neurològiques utilitzant les tècniques i recursos més adients de entre la multitud de possibilitats que ofereix l’Hospital. El treball assistencial es realitza en equip i els pacients són valorats conjuntament en les sessions clíniques (compartides amb neuròlegs d’altres Hospitals del Territori). Existeix una col·laboració fluïda entre els neuròlegs i neurofisiòlegs clínics del servei i amb els facultatius d’altres especialitats relacionades: Radiologia, Intensius, Cardiologia, Medicina Interna, Rehabilitació, Neurocirurgia, Cirurgia Vascular, entre d’altres. En aquells casos més complexes o que requereixen tècniques molt específiques es cerca la col·laboració dels experts més qualificats d’altres centres. Existeix una voluntat de treballar en xarxa amb la resta de professionals del territori i amb els centres d’excel·lència de Barcelona.

A més a més d’atendre els pacients de l’àrea de referència directa de l’Hospital, la Secció de Neurologia i Neurofisiologia Clínica ofereix suport com a centre de referència per a la demanda de Neurofisiologia Clínica de les Regions Sanitàries de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. També formem part d’un equip multidisciplinar que és referència per tota la Regió Sanitària del Camp de Tarragona en el tractament de les Malalties Vasculars Cerebrals i específicament en el tractament amb Fibrinolisi Cerebral. A destacar també el suport a determinades intervencions quirúrgiques mitjançant les tècniques de monitorització neurofisiològica intraoperatòria del sistema nerviós.


Equip

Cap de Secció
Anna Pelissé Guinjoan

Supervisora Infermeria
Mª Cabeza García Olivares

Cap de Secció: Rafael Marés Segura

Facultatius Especialistes: Marian Barcala Simó, Jordi Gonzàlez Menacho, Alba Mañé Martínez, Vicenç Pascual Rubio, Anna Pellisé Guinjoan, Laura Pérez-Romero Martinez, Oscar Pardina Martínez, Xavier Ustrell Roig, Jaume Viñas Gaya

Supervisora Infermeria: Mª Cabeza García Olivares

Àmbits

Hospitalització, Consultes Externes, Gabinets, Hospital de dia, Quiròfans

Serveis

Electroencefalograma (EEG)

- Vídeo-electroencefalografia en vigília
- Vídeo-electroencefalografia amb privació de son
- Vídeo-electroencefalografia en son
- Vídeo-electroencefalografia quantificada
- Cartografia dels senyals electroencefalogràfics
- Electroencefalografia pel diagnòstic de mort cerebral.
- Electromiograma (EMG)

Estudi de nervi perifèric/arrel nerviosa/plexe
Electromiografia i electroneurografia
• Electromiografia convencional
• Respostes tardanes F
• Estimulació nerviosa repetitiva
• Estudis d’unitats motores
• Estudi de fibra simple (estimulada o espontània)
• Resposta simpàtica reflexa

Estudis de la tremolor
Reflexologia
• Reflexes H
• Reflex del parpelleig (trigèmino-facial)
• Reflex d’inhibició meseterina.

Potencial evocat (PE)

- Estudis medul·lars
- Potencials evocats somatosensorials
- Potencials evocats dermatogènics
- Potencials evocats Motors amb estimulació magnètica transcranial

Estudi dels òrgans dels sentits
Audició
Potencials evocats auditius:
• Potencials de curta latència
• Potencials de mitja latència
• Potencials de llarga latència
• Potencials evocats d’estat estable
• Electrococleografia
Equilibri
• Potencials evocats miògens vestibulars cervical
• Potencials evocats miògens vestibulars oculars
• Potencials evocats neurògens vestibulars
Visió
Potencials evocats visuals:

- Estímul de patró reversible
- Estímul amb ulleres-flash
- Estímul amb Ganzfeld

Electroretinograma
Camp complert:
- Estimulació fotòpica
- Estimulació escotòpica
Amb patró reversible
- Electrooculograma

Nociceptius
-Potencials evocats nociceptius mecànics

Estudi cerebral
Potencials cognitius
• Mismatch negativity
• P300 (auditiva i visual)

Monitorització intraoperatòria
• De nervi perifèric i plexe
• De parells cranials.
• Medul·lar: patologia de columna vertebral i tumors medul·lars.

Neurosonologia

Eco-dppler de Troncs Supraòrtics, Eco-dòppler Transcranial, Dòppler transcranial amb HITS, Dòppler transcranial de reserva hemodinamica cerebral, Dòppler transcranial amb microbombolles

Control Depranocitos

_______________________________________________________________________________________________________________________

Docència

Docència de pregrau

La Secció participa en la formació pregrau de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili a través de l'assignatura de Malalties del Sistema Nerviós i amb les classes pràctiques als estudiants.

Formació postgrau

Programa MIR: Residents de les especialitats de: - Medicina Interna,  Rehabilitació,  Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Intensiva.

Recerca

Línies de Recerca: -Esclerosi Múltiple (marcadors), Neurootologia, Neurovascular

Institut Investigacio Pere Virgili