OTORINOLARINGOLOGIA

El Departament d’Otorinolaringologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona s’encarrega del tractament de les malalties que repercuteixen l’oïda, nas i sins paranasals, gola, laringe i coll.

Els metges del Servei, especialistes i residents en formació, es dediquen a la cura i al tractament dels pacients ingressats i dels que es visiten en els diferents gabinets de consultes externes. Cada metge, depenent de la unitat de tractament, s’encarrega de forma personalitzada de l’atenció del malalt des de la rebuda a la consulta externa, el diagnòstic i fins a la valoració dels resultats en el tractament.

Treballem en contacte directe i en col.laboració amb el personal d’infermeria i auxiliar, a més de logopedes, foniatres i audioprotesistes, per una cobertura en les diferents proves diagnòstiques (de l'audició, veu, funció nasal, funció vocal i equilibri), com també en el tractament específic.

Donada la complexitat de l’activitat, és habitual sol·licitar col.laboració mèdica a diferents especialitats de l’Hospital per una atenció integral del malalt. També participa activament en la docència d’estudiants de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili  i amb l'Institut d'Investigació Pere Virgili.

El Servei desenvolupa la seva activitat en una sèrie especial de temes que són:

  • Audiocirurgia.
  • Patologia vestibular.
  • Acúfens.
  • Hipoacusia infantil (en col·laboració amb el CREDAT).
  • Rinologia i malalties rinoal·lèrgiques.
  • Cirurgia oncològica y reconstructiva de cap i coll.
  • Cirurgia funcional de laringe.
  • Càncer de laringe.
  • Alteracions de la veu i del llenguatge.

En aquestes i altres àrees es dóna cobertura a tots els camps de l’especialitat, afavorint l’atenció al pacient i facilitant la formació dels metges i residents. A més a més, per millorar l'assistència mèdica, és una norma del Servei aplicar la innovació terapèutica en el treball diari assistencial i d’investigació.


Equip

Cap de Servei
Enric Figuerola Massana

Tutor docent
Joan Carles Flores Martín

Supervisora Infermeria
Laura Rebollo

Facultatius Especialistes:  Paulina Cárdenas Escalante, Esther Domènech Vadillo, Juanjo Ferrer Burillo, Joan Carles Flores Martín, Míriam González Pena, Maria Dolors Martínez Novoa, Carlos Perez Bermudez, Jorge Meran Gil, Emili Vives de Arpe.

Àmbits assistencials

Consultes Externes, Hospitalització, Quiròfans, Urgències.

Serveis

Secció d'Otologia i patologia  vestibular, Secció de Rinologia, Secció d'ORL Infantil, Sessió de  Cap i Coll.


Docència

Docència de pregrau

Els  especialistes  dels  Servei ORL son professores associats de Cirurgia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, impartint classes de la  assignatura  ORL a 3º curs de carrera, a la facultat de Medicina (unitat docent Hospital Joan XXIII).

El Dr Figuerola  es  el  encarregat de la  Unitat  Docent  del Hospital Joan XXIII .

Els alumnes de la unitat docent de l´Hospital Joan XXIII  realitzen practiques al servei de ORL.

Dos  estudiants  interns – ORL i  un Rototatori mensual.

Docència de postgrau

El servei ORL forma part de les rotacions externes que els residents del servei de al·lèrgia i medicina de família realitzen a l’hospital durant el segon any de la seva residencia.

Acreditació del servei  per la formació MIR-ORL: Actualment el servei te 2 metges residents.


Recerca

El servei ORL te  un grup  propi emergent “Grup de Recerca  GROCCIRC“, Grup de recerca en oncologia de cap i coll que desenvolupa la seva activitat a “l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)” format per  l´Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, i la Universitat Rovira i Virgili.

La coordinació del grup depèn del Dr. Enric Figuerola.

Grup de recerca de malalties otorinolaringològiques. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.

La coordinació del grup depèn del Dr. Enric Figuerola.

El servei ORL  forma part del Grup  de Recerca: “ EPIVAC- Grup d' investigació consolidat per AGAUR de la Generalitat de Catalunya”

Projecte: Epidemiologia i vacunas durant el període 2014- 2016.

Investigador principal: A.Vila . Duració  2014- 2016.

Conveni Col·laboració  amb centres nacionals i estrangers per la recerca (Sant  Pau, Laussane...)

Consens de la Societat catalana d'ORL:

Realització de treballs d'investigació i presentació de comunicacions i pòsters a les Reunions Mèdiques de l’Especialitat
Formació continuada.

Cursos de Formació Continuada per a Metges i personal d'Infermeria del propi centre, Assistència Primària i Hospitals Comarcals.

 

Institut Investigacio Pere Virgili