OTORINOLARINGOLOGIA

El Servei d'Otorinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll (ORL-CCC) de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona proporciona atenció mèdica i quirúrgica a pacients de tots els grups etaris amb patologies benignes i malignes en les àrees d'oïda i base de crani lateral; nas, sins paranasals i base de crani anterior; faringe, laringe i regió cervicofacial.

Els metges del Servei, especialistes i residents en formació, es dediquen a la cura i al tractament dels pacients ingressats i dels que es visiten en els diferents gabinets de consultes externes. Cada metge, depenent de la unitat de tractament, s’encarrega de forma personalitzada de l’atenció del malalt des de la rebuda a la consulta externa, el diagnòstic i fins a la valoració dels resultats en el tractament.

Treballem en contacte directe i en col.laboració amb el personal d’infermeria i auxiliar, a més de logopedes, foniatres i audioprotesistes, per una cobertura en les diferents proves diagnòstiques (de l'audició, veu, funció nasal, funció vocal i equilibri), com també en el tractament específic.

Donada la complexitat de l’activitat, és habitual sol·licitar col.laboració mèdica a diferents especialitats de l’Hospital per una atenció integral del malalt. També participa activament en la docència d’estudiants de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili  i amb l'Institut d'Investigació Pere Virgili.

El Servei desenvolupa la seva activitat en una sèrie especial de temes que són:

 • Audiocirurgia.
 • Patologia vestibular.
 • Acúfens.
 • Hipoacusia infantil (en col·laboració amb el CREDAT).
 • Rinologia i malalties rinoal·lèrgiques.
 • Cirurgia oncològica y reconstructiva de cap i coll.
 • Cirurgia funcional de laringe.
 • Càncer de laringe.
 • Alteracions de la veu i del llenguatge.

En aquestes i altres àrees es dóna cobertura a tots els camps de l’especialitat, afavorint l’atenció al pacient i facilitant la formació dels metges i residents. A més a més, per millorar l'assistència mèdica, és una norma del Servei aplicar la innovació terapèutica en el treball diari assistencial i d’investigació.


Equip

Cap de Servei
Enric Figuerola Massana

Tutor docent
Joan Carles Flores Martín

Supervisora Infermeria
Laura Rebollo

Col·laboració

Dr.  Martí (Foniatra)

Residents Otorinolaringologia:

 • Yuen Ato
 • Meler Claramonte
 • Llano Espinosa

Equip de infermeria de consultes externes ORL:

 • Ana Alonso Giménez
 • Alícia Marañón Cerro

Àmbits assistencials

L'estructura del servei es divideix en tres seccions de coneixement: Rinologia, otologia i laringologia-cap i coll), de manera que millora la capacitació de solució de les patologies de cada àrea de manera específica.
A més, centra l'activitat en les àrees d'assistència, docència i investigació.


A NIVELL ASSISTENCIAL:

Les àrees d'especialització específica brinden assistència i activitats concretes:

Otologia i vertigen

 • Consultes externes de otologia, vertigen i ORL infantil.
 • Comitè de base de crani lateral (juntament amb els serveis de Neurocirurgia, Radiodiagnòstic i Neurofisiologia).
 • Quiròfan: microcirurgia d'oïda externa i mitjana, implants auditius osteointegrats, cirurgia de tumors de base de crani lateral, cirurgia de la trompa d'Eustaqui o tubàrica, cirurgia de l'àrea ORL infantil.
 • Proves complementàries:
  - Audiologia: microotoscopia, fibroendoscòpia flexible, audiometria tonal i verbal de l'adult i infantil major de 5 anys, impedanciometria.
  - Vestibular: vHIT, proves calòriques.
  - Programació de VEMPs, ECOG, PEATC, OEA, rehabilitació vestibular.
  Laringe i oncologia
 • Consultes externes de laringe i patologia de cap i coll, estroboscòpia, diagnòstic ràpid oncològic, foniatria per a rehabilitació de l'pacient postlaringectomizado.
 • Comitè Oncològic de cap i coll de l'H O. Joan XXIII de Tarragona (juntament amb els serveis d'Oncologia, Radioteràpia, Radiodiagnòstic, Medicina Nuclear, Endocrinologia - Nutrició i Anatomia patològica).
 • Comitè Oncològic Únic de la Província de Tarragona (juntament amb els serveis d'ORL -PCC de l'H de Sant Pau i Santa Tecla, H. Sant Joan de Reus, H. Verge de la Cinta de Tortosa) a més de la col·laboració dels serveis d'oncologia, radioteràpia i medicina nuclear de l'H Sant Joan de Reus.
 • Comitè de disfàgia (juntament amb els serveis de Nutrició, Medicina Física i Rehabilitació).
 • Quiròfan: Cirurgia de patologia benigna i oncològica de la regió cèrvico facial i glàndules salivals. Cirurgia reconstructiva. Microcirurgia transoral amb làser CO2. Cirurgia robòtica transoral (Da Vinci), Cirurgia funcional laríngia.
 • Proves complementàries:
  - estroboscòpia (foniatra)
  - Fibroendoscòpia flexible
  - Programació de proves d'imatge: TAC, RMN, PET-TC, Ecografia i Eco-PAAF.
  Rinologia i somni
 • Consultes externes de rinologia, patologia de la son i hipoòsmia.
 • Comitè de son (juntament amb companys de Pneumologia, Pediatria i Cirurgia maxil·lofacial).
 • Comitè d'asma greu (juntament amb companys d'Al·lergologia i Pneumologia).
 • Comitè de Base de crani (Amb el servei de Neurocirurgia)
 • Videosomnoscopia o endoscòpia sota somni induït.
 • Quiròfan: cirurgia de dors, envà nasal i cornets, cirurgia endoscòpica nasosinusal avançada (CENSA), cirurgia de base de crani anterior (hipofisària), cirurgia l'aparell lacrimal (dacriocistorinostomía), cirurgia de la son en cavitat oral.
 • Proves complementàries:
  - Rinometría acústica
  - Fibroendoscòpia flexible
  - Programació de Polisomnografia, Prick-test.
  - olfactometria
  Tots els professionals del Servei desenvolupen activitat a les consultes, la sala d'operacions i l'àrea hospitalària. Els residents d'ORL participen de totes les activitats assistencials sota la supervisió assistida de tota la plantilla.

  A nivell hospitalari, el servei no disposa d'un nombre específic de llits assignats, ja que varia en funció de les necessitats. La segona planta de l'edifici B és l'assignada per al nostre servei. Cada dia els pacients ingressats són valorats per un dels nostres professionals.

  A nivell quirúrgic, el Servei disposa de vuit quiròfans setmanals distribuïts entre les diferents seccions. Hi quiròfans extrasemanales en què es realitzen intervencions multidisciplinars amb el servei de Cirurgia general i digestiva (patologia tiroïdal i limfàtica cervical) i amb Neurocirurgia (patologia de base de crani anterior i lateral).

  Hospital Pius de Valls: Tots els professionals realitzen de forma alterna assistència mèdica i quirúrgica en el mateix. Actualment, es disposa de dos quiròfans setmanals i una consulta diària.

  Centre d'Atenció Primària (CAP) de Torreforta: Tots els professionals realitzen de forma alterna assistència mèdica en consultes externes tres dies a la setmana.

 


Docència

Docència de pregrau

Participació en l'ensenyament de pregrau de la URV, impartint l'assignatura Otorinolaringologia als estudiants de 3r any de carrera. Així mateix, assistència de pràctiques presencials en el servei.

Docència de postgrau

Formació de postgrau MIR de les especialitats de Otorinolaringologia, Medicina de família i comunitària i Al·lergologia.
Actualment, el Servei disposa de quatre residents d'Otorinolaringologia, un per any formatiu, i té una plaça anual acreditada pel Ministeri de Sanitat.
A nivell local, el servei realitza cursos de Formació Continuada per a Metges i personal d'Infermeria de el propi centre, Assistència Primària i Hospitals Comarcals.


Recerca

El Servei d'ORL-CCC té diferents línies d'investigació clínica obertes en cada secció. Els professionals de l'servei participen anualment en les diferents activitats i congressos que realitzen diferents societats otorrinolaringològiques a nivell nacional i internacional. És en aquestes reunions on el Servei presenta comunicacions i pòsters divulgant la seva activitat científica i investigadora. Gran part dels seus professionals han realitzat o estan realitzant una tesi doctoral. També el servei participa activament amb l'Institut d'investigació sanitària Pere Virgili de la URV.

- Grup propi emergent "Grup de Recerca ROCCIRC, Grup de recerca en oncologia de cap i coll" que desenvolupa la seva activitat a l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), format per l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, i la Universitat Rovira i Virgili. Coordinat pel Dr. Enric Figuerola.

- Grup de recerca de malalties otorrinolaringològiques. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII. Coordinat pel Dr. Enric Figuerola.

- Col·laboració amb el Grup de Recerca: "EPIVAC- Gupo de recerca consolidat per l'AGAUR de la Generalitat de Catalunya"

- Projecte: Epidemiologia i vacunes durant el període 2014- 2016. Investigador principal: A.Vila

- Conveni Col·laboració amb centres nacionals i estrangers per a la recerca (Sant Pau, Laussane ...)

 

Institut Investigacio Pere Virgili