PEDIATRIA

L'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII inaugura el Servei de Pediatria l'any 1967. A partir de llavors, ha passat per diferents fases de canvis i modificacions fins arribar al que és en l'actualitat.

Actualment el Servei de Pediatria és de referència per a la província de Tarragona i se'l considera d'alta tecnologia o de tercer nivell, per la complexitat d'algunes de les seves seccions i la patologia que atén.

El Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII proporciona assistència a tot els pacients pediàtrics, tant ingressats com en règim ambulatori de la regió sanitària del Camp de Tarragona. La procedència dels pacients és la que correspon a l'Hospital Universitari Joan XXIIII de Tarragona com a hospital general bàsic i de referència de la província de Tarragona..

Objectius

Missió

La finalitat principal és garantir a la població pediàtrica de referència l’atenció sanitària especialitzada 24 hores al dia, 7 dies a la setmana i 365 dies a l’any, donant cobertura a la patologia lleu, moderada i crítica, des del naixement fins als 15 anys d’edat.

L’assistència està orientada a la qualitat i basada en l’experiència científica, la innovació i la millora continua. L’activitat s’encamina a satisfer les necessitats de la població amb criteris d’equitat i màxima eficàcia.

Els objectius són:

 1. Oferir serveis de diagnòstic acurat amb la major precocitat possible i tractaments eficaços per a les malalties de nens i adolescents per aconseguir la restauració de la salut i la incorporació a l’àmbit familiar el més ràpidament possible i evitant riscos innecessaris.
 2. Humanitzar l’atenció, proporcionant tant un tracte tècnic com humà i personalitzat, als nens i a les seves famílies, afavorint l’atenció centrada en la família.
 3. Promocionar accions que incrementin la salut de la població infantil.
 4. Potenciar serveis que facilitin la rehabilitació de minusvàlues, la rehabilitació i inserció social dels nens, sorgides a causa de malaltia.
 5. Promoure la docència i la recerca com a requisits imprescindibles per abastar i mantenir la formació continuada dels professionals i l’excel·lència de la prestació d’assistència sanitària.
 6. Oferir àrees d’atenció pediàtrica amb un entorn físic adaptat a les especials necessitats del nen i de la seva família, en el marc de la Carta Europea dels Nens Hospitalitzats.

Visió

Pretén abastar l’excel·lència oferint una atenció especialitzada d’alta qualitat i amb criteris de:

 1. Eficàcia, eficiència i efectivitat.
 2. Seguretat per al pacient.
 3. D’alta qualitat assistencial i tecnològica.
 4. Humanització i orientació al pacient i a la família.
 5. Ètica, professional i responsable.
 6. Professionals implicats amb el Servei i l’Hospital.
 7. Lideratge consolidat del Servei de Pediatria a la província de Tarragona i projecció tant més enllà d’aquesta i com a la societat.
 8. Aliança amb l’Atenció primària i altres proveïdors de salut en el marc de la Pediatria Territorial.

Valors

Els valors del Servei de Pediatria són: Treball en equip, Lideratge, Qualitat, Excel·lència, Humanització, Seguretat, Compromís, Aliança.

Participa a:

LACTÀNCIA MATERNA HOSPITAL JOAN XXIII:  Concurs de fotografia 2017


Equip

Cap de Servei
Ester Castellarnau Figueras

Tutores docents
Mar Albújar i Rocío Conchello

Tutores docents
Natalia García i Ana Orejuela

Supervisora Infermeria
Elena Mateo Zapata

El Servei de Pediatria està format per un equip de pediatria, d’infermeria i TCAI especialitzat, recolzat pels diferents especialistes pediàtrics i amb el suport de tots els serveis tant assistencials com diagnòstics del centre, amb l’objectiu de donar una assistència integral i de qualitat.

Actualmente disposa d’una plantilla de 19 pediatres a temps complert, 11 a temps parcial, 1 graduada en nutrició i dietètica, 3 MIR de Pediatria per any (que passen a ser 4 per any  partir de 2020), Infermeria d’Urgències, d’Hospitalització, de Consultes Externes d’Especialitats i infermeria específica de Crítics pediàtrics i neonatals.

L’equip està constituït per:

Cap de Servei – Ester Castellarnau Figueras

Cap de Secció Crítics Pediàtrics i Neonatals– Maria del Mar Albújar Font

Coordinadora d’especialitats pediàtriques – Natàlia Garcia Baiges

Consultor Sènior – Ricardo Closa Monasterolo

Supervisora d’Infermeria – Elena Mateo Zapata

Tutores docents MIR Pediatria: Maria del Mar Albújar Font, Rocío Conchello Monleón, Natàlia Garcia Baiges, Anna Orejuela Ribera

Facultatius especialistes:

1.Planta de Pediatria: Esther Parada Ricart, Olga Calavia Garsaball, Rocío Conchello Monleón, Rebeca Lahoz Ramo.

2.Urgències de Pediatria: Anna Orejuela Ribera, Arantxa Gómez Carabaza, Júlia Ortiz Vega.

3.Neonatologia:

 • Nadons sans, Cures Mínimes Neonatals: Adolfo Gómez Papí.
 • Unitat de Cures Intensives Neonatals i Unitat de Cures Intermitges Neonatals: Maria del Mar Albújar Font, Olalla Otero Vacarello. Laura Monterde Álvarez.

4.Unitat de Cures Intensives Pediàtriques: Clara Sorribes Ortí, David Aragonès Zabalza, Maria del Carmen Prieto Zazo.

5.Subespecialitats Pediàtriques i consultes externes:

 • Alletament matern i Seguiment de Cures Mínimes Neonatals: Adolfo Gómez Papí
 • Al·lergologia: Natàlia García Baiges
 • Cardiologia: Juan Manuel Carretero Bellón, Elisabet Camprubí Tubella
 • Endocrionologia: Maria Hernández Herrero, Pilar Tarrades Mercader , Maria Escolà Llop
 • Gastroenterologia: Lusmey Fernández Antuña, Gemma Castillejo de Villasante
 • Infectologia: Olga Calavia Garsaball, Rebeca Lahoz Ramo, Blanca Rosich del Cacho
 • Hematologia: Blanca Rosich del Cacho
 • Nefrologia: Ester Parada Ricart
 • Neurologia: Salomé Garcia Arnaldich, Mireia Álvarez Molinero
 • Nutrició i dietètica: Marta Zaragoza Jordana
 • Pneumologia: Amalui Vanesa Vásquez Pérez, Andrea Papaleo
 • Neonatologia: Ricardo Closa Monasterolo

MIR de Pediatria i àrees específiques (Maig 2020): Carme Torrents, Judit Ariño, Sofia Piera, Anna Bobé, Núria Lledó, Paula Gebellí, Marta Castilla, Júlia Fontboté, Dolores González, Laia Ballonga.

Professionals d’infermeria i auxiliars: Desenvolupen les seves tasques a hospitalització, urgències de pediatria, crítics neonats i pediàtrics, maternitat i consultes externes.

Altres professionals: A disposició del Servei de Pediatria hi ha un zelador i una secretària compartida amb el Servei de Ginecologia i Obstetrícia.

 

Unitats i àrees d'excel·lència

A Urgències de Pediatria i Hospitalització es disposa d’una àrea física moderna i adequada a les necessitats, és un sector consolidat i de referència al territori en diferents nivells: assistencial (disponibilitat de pediatre especialista de presència física i infermeria qualificada per a l’atenció pediàtrica global inclòs el suport a altres especialitats com Cirurgia Pediàtrica, Maxil·lofacial, COT, ORL, Dermatologia, etc.), tecnològic (disponibilitat de recursos de material específic i monitoratge per a l’estabilització del pacient crític i/o complex), de pràctica de tècniques i procediments diagnòstics i terapèutics amb o sense sedoanalgèsia, de capacitació de professionals (en la docència i formació continuada) i d’investigació i recerca clínica. Amb la incorporació de la família com a part fonamental de l’acompanyament i la cura dels seus fills i com a millora de la comunicació, informació i relació metge-família-pacient.

La Unitat de Crítics Neonatals de nivell IIIb, és d'alta complexitat i compta amb 8 bressols de cures intensives neonatals i 10-15 d'intermedis. Disposa de ventilació d'alta freqüència, òxid nítric, hipotèrmia, monitor de funció cerebral etc. De les seves funcions en  destaca en l’atenció integral al nadó patològic i crític, així com a la prematuritat, i tot dins del model de cures centrades en el desenvolupament i la família, el mètode cangur i del programa de seguiment del nen de risc a la consulta externa de Neonatologia.

A l’àrea de maternitat, la Unitat de nadons normals i cures mínimes neonatals, dóna atenció a nadons sans o amb patologia lleu i/o que es pot atendre sense separació del nadó de la família, a la mateixa habitació de la mare. També atén les seves famílies, fomentant la conselleria en alletament matern i adaptació dels primers dies de vida. Gràcies a la seva trajectòria actualment el nostre centre es troba inclòs dins la iniciativa Hospital Amigo de los Niños (IHAN), dirigida per la OMS.

A destacar també, la recent obertura de la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques, de nivell II. Atén tota la patologia pediàtrica clínica i quirúrgica (excepte la oncologia pediàtrica i cardiocirurgia). És una unitat que compta amb 6 habitacions individuals i permet aportar proximitat a la patologia crítica pediàtrica a tota la demarcació de Tarragona i obrir camp a l’excel·lència en cures crítiques i suport a tractaments i/o exploracions complementàries invasives (endoscòpia, dessensibilitzacions complexes, etc.).

A més, disposem d’una àmplia cobertura de subespecialitats pediàtriques que donen solució a patologies pediàtriques complexes a les consultes de Cardiologia, Pneumologia, Al·lèrgia, Gastroenterologia, Nutrició, Neuropediatria, Infeccioses, Nefrologia, Neonatologia, Seguiment neonatal, Alletament matern) en algunes d’elles, formant part d’unitats funcionals d’alta especialització (Unitat de Diabetis Infantojuvenil, Unitat de Disfàgia i Nutrició, Unitat Funcional de Neuropediatria, Unitat Funcional de Pneumologia, Unitat Funcional de Gastroenterologia amb monogràfic de Celiaquia, etc.) creades a partir d’aliances amb altres proveïdors.

També disposa de recursos físics d’altres Serveis com: Estudis de Polisomnografia, Videofluoroscòpia, Gabinets intervencionistes (Endoscòpia Digestiva) i Hospital de dia Polivalent.

Les consultes externes pediàtriques (exceptuant Cardiologia ubicada a l’edifici de l’Hospital), es realitzen al CAP Rambla Nova.

Tot això sense oblidar com a productes d’excel·lència del Servei de Pediatria, els camps de la investigació i recerca, la docència i la formació continuada.


Docència

Docència de pregrau

El Servei de Pediatria del Hospital Joan XXIII juntament amb el servei de Pediatria de l’Hospital Sant Joan de Reus està adscrit a la URV per a la docència de grau, essent part fonamental de formació dels Graus de Medicina, Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició i Dietètica.

Docència de postgrau

Un altre àmbit docent cabdal és la participació en el programa MIR de formació especialitzada. El servei està acreditat per la formació d’especialistes de Pediatria. A partir del 2020 s’amplia de tres a quatre el nombre de places MIR de Pediatria anuals i a més, continua la capacitació MIR d’altres especialitats (Al·lergologia, MFiC).

Places MIR

El servei està acreditat per la formació d’especialistes de Pediatria. Número de places MIR acreditades anuals: 3. (Programa Docent)

Formació continuada

Cada any el Servei contribueix a la capacitació de professionals de la salut (metges, infermeria, auxiliars i tècnics) per mitjà de la formació continuada (cursos, seminaris, tallers, etc.), estades formatives i pràctiques. Pediatres del Servei som instructors en Triatge estructurat pediàtric, APLS, Simulació clínica, Suport Vital Pediàtric (bàsic, immediat i avançat) i Neonatal.

Una altra activitat formativa, transcendent per la seva importància i impacte, és la formació continua i continuada dels propis professionals del Servei (pediatres i MIR), l’objectiu de la qual és la renovació, manteniment i actualització dels coneixements, per aconseguir la màxima competència i promoure el desenvolupament professional.

Es promou la organització d’activitats com el Curs d’Actualització en Pediatria (43.5 hores anuals), sessions clíniques del servei, perinatologia i cursos d’intensius pediàtrics-neonatals.

En format videoconferència s’assisteix a sessions telemàtiques d’Infectologia Pediàtrica, al Curs d’Assistència al nen Traumàtic (ambdós organitzats per l’Hospital Vall d’Hebrón), sessions generals del programa de la Societat Catalana de Pediatria i videoconferències del grup de treball d’Urgències de Pediatria, entre d’altres.

 

Recerca

Alguns membres del Servei de Pediatria desenvolupen una part de la seva activitat investigadora en la “Unitat de Recerca en Pediatria, Nutrició i Desenvolupament Humà, URPNDH de la Facultat de Medicina vinculada a l'Institut d'Investigacions Sanitàries Pere Virgili (IISPV) i a la Universitat Rovira i Virgili (URV) i consolidada per la Generalitat de Catalunya. La direcció està a càrrec del Dr. Ricardo Closa Monasterolo. Actualment té projectes competitius nacionals i europeus i diverses línies d'interès en problemes de salut relacionats amb la nutrició (obesitat, malaltia celíaca, programació metabòlica precoç) i la medicina basada en la evidencia (revisions crítiques i sistemàtiques de la literatura d’aspectes relacionats amb les seves línies d’investigació).

A més, tots els membres del Servei de Pediatria participen en recerca que queda recollida en l’activitat investigadora de la Memòria del Servei, incloent: comunicacions, ponències i conferències, comissions clíniques i comitès, grups de treball i estudi, bases de dades i registres nacionals i internacionals, assajos clínics, protocol·lització, publicacions en revistes, llibres i capítols de llibres, etc.

Institut Investigacio Pere Virgili