PNEUMOLOGIA

La Pneumologia (PNML) és una especialitat clínica i tècnica que s’ocupa de l’estudi de la fisiopatologia de l’aparell respiratori. Aplica tecnologies diagnòstiques i mesures terapèutiques destinades al control de les malalties respiratòries i al benestar dels pacients.

El servei de PNML de l’Hospital Joan XXIII (HJ23) proporciona atenció mèdica a la població de l’àrea sanitària corresponent, exerceix de referent territorial en determinats àmbits assistencials i organitza o participa en les activitats docents i formatives del centre hospitalari.

Des del punt de vista assistencial, col·laborem amb altres especialitats de l’HJ23, atenció primària, hospitals del nostre territori i també amb els serveis de PNML referents del país.

Les malalties respiratòries són molt prevalents i diverses, poden afectar a la via aèria, pulmons, pleura, mediastí, entre d’altres components de la cavitat toràcica i el seu origen pot ser de causa inflamatòria, infecciosa, cancerígena, mediambiental o laboral i un llarg etc. Les més rellevants ateses pel nostre servei, són: MPOC, asma, apnea del son, bronquièctasi, càncer de pulmó, tuberculosi, pneumònies, fibrosi pulmonar, etc.


Equip

Cap de Servei
Xavier Aguilar Bargalló

Facultatius Especialistes: Dra. Núria Chamorro Tort, Dr. Leonardo de Esteban Júlvez, Dra. Vanessa López Rodríguez, Dr. Salvador Perelló Aragonès, Dra. M. Asunción Seminario Ruiz.

Infermeria: Montse Canadell, Lluïsa Sans.

 

Activitat assistencial

Considerant la tasca assistencial dels darrers 4 anys (2016 - 2019), podem resumir la nostra activitat amb les següents xifres. Aproximadament unes 450 altes hospitalàries, 10.000 visites a consultes externes, quasi 400 sessions a hospital de dia, més de 7.000 proves al gabinet d’exploracions i unes 1.500 actuacions en el control epidemiològic de salut pública de la nostra regió sanitària. Per una altra banda, també participem activament en els següents comitès assistencials: Tumors toràcics, malalties pulmonars intersticials, trastorns respiratoris del son i ventilació assistida, malalties neuromusculars, asma greu i malaltia tromboembòlica.

ÀMBITS ASSISTENCIALSPlanta hospitalització (edificis B i C)

Llits d’hospitalització per atenció de malalts amb patologia respiratòria i pacients amb trastorns respiratoris específics del son.

Àrea ambulatòria i consulta externa (edifici A)

Consulta externa telemàtica*

Consulta externa presencial*

Consultes monogràfiques presencials

Diagnòstic ràpid càncer de pulmó

Asma greu

Malaltia pulmonar intersticial difusa

Tabaquisme

Malalties ambientals i laborals

Trastorns respiratoris del son*

Tuberculosi

VMNI domiciliària

(*Pius Hospital de Valls)

Gabinet d’exploracions especials (edifici B)

Ecografia toràcica

Toracocentesi i biòpsia pleural percutània

Fibrobroncoscòpia flexible i tècniques

Ecobroncoscòpia (EBUS)*

(*Hospital U. Sant Joan de Reus)

Laboratori funcionalisme pulmonar (edifici B)

Intercanvi gasós (gasometria arterial, pulsioximetria)

Test de marxa (6 minuts) i test d’escales (climbing – test)

Espirometria i prova broncodilatadora

Capacitat difusió pulmonar

Pletismografia (volums pulmonars i resistència – conductància)

Test broncoprovocació (metacolina, manitol)

Pressions musculars respiratòries màximes

Unitat trastorns respiratoris del son i VMNI (edifici B)

Pulsioximetria nocturna hospitalària i domiciliària

Poligrafia cardiorespiratòria hospitalària i domiciliària

Polisomnografia convencional hospitalària

Titulació CPAP hospitalària i domiciliària

VMNI hospitalària i domiciliària

Hospital de dia (edifici B)

Sessions de tractaments especials

Sessions control de pacients amb VMNI

Sessions control malalts fràgils i altes precoces

Coordinació territorial

Servei Pneumologia Hospital U. Sant Joan Reus

Servei Pneumologia Hospital Verge de la Cinta Tortosa

Servei Medicina Interna Pius Hospital Valls

 


Docència

Docència de pregrau

Docència pregrau a la Unitat Docent de l’HJ23. Facultat de Medicina de la URV.

Docència postgrau en formació MIR de l’HJ23.

Docència en programes de formació mèdica continuada acreditats per l’ICS i/o pel Consell Català de Formació Mèdica de les Professions Sanitàries.


Recerca

Participació en estudis multicèntrics en el camp de la pneumologia. Les línies fonamentals de recerca es relacionen amb les infeccions respiratòries, funció muscular respiratòria, epidemiologia de l’asma bronquial, patologia respiratòria ambiental i ocupacional i trastorns respiratoris del son.

  • Asthma, respiratory symptoms amb lung function in children living near a petrochemical site. Environmental Research 133 (2014) 156-163.
  • The IASLC lung cancer staging project: Proposals for revision of the TNM stage grouping in the fothcoming (eigth) edition of the TNM classification for lung cancer. Journal of Thoracic Oncology 11 (2015) 39-51.
  • Current perspectives for antipneumococcal vaccination in patients with chronic obstructive pulmonary disease. COPD june 20 (2016) 1 - 17. (www.smgebooks.com).

Projectes del servei

  • Unitat endoscòpica complexa: Ampliar la cartera de serveis amb la incorporació de la criobiòpsia endoscòpica, tècnica útil pel diagnòstic histològic de les malalties pulmonars infiltratives difuses i, tanmateix, amb la possibilitat de tenir més aplicacions de tipus terapèutic.
  • Unitat hospitalària de monitorització respiratòria: Condicionar uns llits d’hospitalització pneumològica per a l’aplicació de mesures de control i tractaments específics (VMNI, etc.), que precisen d’una monitorització especial. Activitat relacionada amb el fet que el nostre servei és l’únic prescriptor autoritzat de VMNI domiciliària de la província.
  • Unitat de trastorns respiratoris del son i VMNI: Necessitat de renovació i reposició de la tecnologia emprada en el diagnòstic i tractament dels processos mèdics implicats en aquestes patologies respiratòries. Incrementar recursos per afrontar la gran demanda assistencial.
  • Laboratori de funcionalisme pulmonar: Incrementar recursos per a donar resposta al augment de la demanda assistencial en aquest camp de la PNML. Ampliar cartera de serveis amb la determinació de la fracció espiratòria d’òxid nítric (FENO), prova necessària pel bon control del asma bronquial.
  • Dependències físiques i instal·lacions del servei: Millorar la ubicació, distribució i condicionament de tots els espais del servei. Tenint en consideració el diferents àmbits de treball de la PNML al centre (planta d’hospitalització, àrea de consulta externa, gabinet d’exploracions especials, unitat de trastorns respiratoris del son i VMNI).

Institut Investigacio Pere Virgili