PNEUMOLOGIA

 

La Pneumologia (PNML) és una especialitat clínica i tècnica que s’ocupa de l’estudi de la fisiopatologia de l’aparell respiratori. Aplica tecnologies diagnòstiques i mesures terapèutiques destinades al control de les malalties respiratòries.

El servei  de PNML de l'Hospital Joan XXIII (HJ23) proporciona atenció mèdica a la població de l'àrea sanitària corresponent, exerceix de referent territorial en determinats àmbits assistencials i organitza o participa en les activitats docents i formatives del centre hospitalari.

Des del punt de vista clínic i tècnic, PNML col.labora amb altres serveis hospitalaris, amb atenció primària, amb altres proveïdors sanitaris territorials i amb centres hospitalaris terciaris del país.

Les malalties respiratòries  més rellevants,  per la seva gran prevalença i/o complexitat, que s'atenen al nostre servei, son: Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC); Asma bronquial; Apnea del son; Càncer de Pulmó; Pneumònies; Tuberculosi; Malalties pulmonars intersticials; Tabaquisme.


Equip

Cap de Servei
Xavier Aguilar Bargalló

Facultatius Especialistes: Núria Chamorro Tort, Leonardo de Esteban Júlvez, Vanessa Lopez Rodriguez, Ramon Magarolas Jordà, Salvador Perelló Aragonès, M. Asunción Seminario Ruiz.

Infermeria: Montse Canadell, M. de la Penya de Sola, Lluïsa Sans.

Àmbits assistencials

Hospitalització

Llits d'hospitalització per atenció de malalts amb patologia respiratòria general i pacients amb trastorns respiratoris específics del son.

Activitat assistencial

Tenint en consideració tota la tasca assistencial dels darrers 4 anys (2013 - 2016), podem fer el següent càlcul aproximat de la nostra activitat anual:

 • Més de 370 altes i unes 200 interconsultes hospitalàries
 • Prop de 300 sessions a hopsital de dia
 • al voltant de 8000 visites a consultes externes
 • Quasi 5000 proves al gabinet d'exploracions especials

Tanmateix, el nostre servei participa e els següents comitès assistencials:

 • Comitè de tumors toràcics
 • Comite de malalties pulmonars intersticials
 • Comitè de transtorns respiratoris del son i ventilació assistida
 • Comitè de malalties neuromusculars
 • Comitè d'asma greu
 • Comitè de malaltia tromboembòlica

Àrea ambulatòria i consulta externa

Consulta externa PNML general no presencial (telemàtica a distància)
Consulta externa presencial PNML general
Consulta monogràfiques presencial

 • Diagnòstic ràpid càncer pulmó
 • Educació teràpies respiratòries
 • Malalt respiratori crònic  fràgil
 • Malaltia pulmonar intersticial difusa
 • Tabaquisme i malaltia professional
 • Trastorns respiratoris del son
 • Tuberculosi i control epidemiològic
 • VMNI domiciliària

Gabinet d'exploracions especials

 • Toracocentesi i biòpsia pleural percutània
 • Fibrobroncoscòpia flexible  i tècniques
 • Ecobroncoscòpia (EBUS) *

* Unitat endoscòpia complexa (Hospital U. Sant Joan de Reus)

Laboratori funcionalisme  pulmonar

 • Intercanvi gasós (gasometria arterial,  Pulsioximetria)
 • Test de marxa (6 minuts marxa)
 • Espirometria forçada i prova broncodilatadora
 • Capacitat difusió pulmonar
 • Pletismografia (volums pulmonars i resistència - conductància)
 • Test broncoprovocació (metacolina)
 • Pressions musculars respiratòries

Unitat trastorns respiratoris del son i VMNI (edifici B)

 • Pulsioximetria nocturna hospitalària i domiciliària
 • Poligrafia cardiorespiratòria hospitalària i domiciliària
 • Polisomnografia convencional hospitalària
 • Titulació CPAP  hospitalària i domiciliària
 • VMNI  hospitalària i domiciliària

Hospital de dia

 • Sessions de tractament especials
 • Sessions control de pacients amb VMNI

Coordinació territorial

Servei Pneumologia del Hospital U. Sant Joan de Reus i Serveis Pneumologia Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (Unitat endoscòpica complexa)


Docència

Docència de pregrau

PNML participa activament en la docància pregrau de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Tanmateix, imparteix docència reglada dins el programa d'especialitats mèdiques (MIR) de l'Hospital Joan XXIII
Els integrants del servei de PNML participen com a docents en diversos cursos de formació mèdica continuada i organitzen cursos anuals creditats per l'ICS i pel Consell Català de Formació Mèdica de les professions sanitàries (actualització clínica de la pràctica pneumològica i tema monogràfic pneumològic d'interès multidisciplinari). Darrers Cursos realitzats sobre fibrosi pilmonar idiopàtica, hipertensió pulmonar i asma bronquial.

 


Recerca

PNML col.labora en estudis multicèntrics de recerca en el camp de la pneumologia. Les seves línies fonamentals de recerca es relacionen amb les infeccions respiratòries, funció muscular respiratòria, epidemiologia de l'asma bronquial, patologia respiratòria ambiental i ocupacional i transtorns respiratoris del son. En aquest sentit, les darreres publicacions científiques de major rellevància han estat publicades a les revistes Environmental Research (2014), Journal of Thoracic Oncology (2015) i COPDwww.smgebooks.com (2016).

 • Asthma, respiratory symptoms amb lung function in children living near a petrochemical site. Environmental Research 133 (2014) 156-163.
 • The IASLC lung cancer staging project: Proposals for revision of the TNM stage grouping in the fothcoming (eigth) edition of the TNM classification for lung cancer. Journal of Thoracic Oncology 11 (2015) 39-51.
 • Current perspectives for antipneumococcal vaccination in patients with chronic obstructive pulmonary disease. COPD june 20 (2016) 1 - 17. (www.smgebooks.com).

Projectes del servei

 • Unitat endoscòpica complexa: Ampliar la cartera de serveis amb la incorporació de la criobiòpsia endoscòpica, tècnica útil pel diagnòstic histològic de les malalties pulmonars infiltratives difuses i, tanmateix, amb la possibilitat de tenir més aplicacions de tipus terapèutic.
 • Unitat hospitalària de monitorització respiratòria: Condicionar uns llits d’hospitalització pneumològica per a l’aplicació de mesures de control i tractaments específics (VMNI, etc.), que precisen d’una monitorització especial. Activitat relacionada amb el fet que el nostre servei és l’únic prescriptor autoritzat de VMNI domiciliària de la província.
 • Unitat de trastorns respiratoris del son i VMNI: Necessitat de renovació i reposició de la tecnologia emprada en el diagnòstic i tractament dels processos mèdics implicats en aquestes patologies respiratòries. Incrementar recursos per afrontar la gran demanda assistencial.
 • Laboratori de funcionalisme pulmonar: Incrementar recursos per a donar resposta al augment de la demanda assistencial en aquest camp de la PNML. Ampliar cartera de serveis amb la determinació de la fracció espiratòria d’òxid nítric (FENO), prova necessària pel bon control del asma bronquial.
 • Dependències físiques i instal·lacions del servei: Millorar la ubicació, distribució i condicionament de tots els espais del servei. Tenint en consideració el diferents àmbits de treball de la PNML al centre (planta d’hospitalització, àrea de consulta externa, gabinet d’exploracions especials, unitat de trastorns respiratoris del son i VMNI).

 

Institut Investigacio Pere Virgili