PNEUMOLOGIA

La Pneumologia (PNML) és una especialitat mèdica que s’ocupa de l’estudi de la fisiopatologia de l’aparell respiratori.

Aplica tecnologies diagnòstiques i mesures terapèutiques destinades a la cura i  control de les malalties respiratòries i  a procurar el benestar dels pacients afectats.

El servei de PNML de l’Hospital Joan XXIII (HJ23) proporciona atenció mèdica a la població de l’àrea sanitària corresponent, exerceix de referent territorial en determinats àmbits assistencials i organitza i participa en les activitats docents i formatives del centre hospitalari.

Des del punt de vista assistencial, col·labora amb altres especialitats de l’HJ23, atenció primària, hospitals del  territori i també amb  serveis de PNML referents del país.

Les malalties respiratòries són molt prevalents i diverses, poden afectar a la via aèria, pulmons, pleura, mediastí, entre d’altres components de la cavitat toràcica i el seu origen pot ser de causa inflamatòria, infecciosa, cancerígena, mediambiental o laboral i un llarg etc.

Les més rellevants ateses pel nostre servei, són:  asma, apnea del son, bronquièctasi, càncer de pulmó, fibrosi pulmonar, MPOC, pneumònies, tuberculosis, etc.


Equip

Cap de Servei
Xavier Aguilar Bargalló

Facultatius Especialistes:

Dra. Núria Chamorro Tort, Dr. Leonardo de Esteban Júlvez, Dra. Vanessa López Rodríguez, Dr. Salvador Perelló Aragonès, Dra. M. Asunción Seminario Ruiz.

Infermeria: Montse Canadell, Montse Paco, Lluïsa Sans.

 

Activitat Assistencial

Considerant la tasca assistencial dels darrers  anys (2018- 2021), podem resumir l'activitat anual  amb les següents xifres Aproximades. Més de 400 altes hospitalàries, més de 8.000 visites a consultes externes, més de 300 sessions a l'hospital de dia, prop de 7.000 proves al gabinet d’exploracions i  1.500 actuacions en el control epidemiològic de salut pública de la regió sanitària.
Tanmateix, el servei,  participa  en els següents comitès assistencials: Tumors toràcics, malalties pulmonars intersticials, trastorns respiratoris del son i ventilació assistida, malalties neuromusculars, asma greu i malaltia tromboembòlica.

ÀMBITS ASSISTENCIALS

Planta hospitalització (edificis B i C)

Llits d’hospitalització per atenció de malalts amb patologia respiratòria i pacients amb trastorns respiratoris específics del son i ventilació.

Àrea ambulatòria i consulta externa (edifici A)

 • Consulta externa telemàtica
 • Consulta externa presencial
 • Consultes monogràfiques presencials
  • Diagnòstic ràpid càncer de pulmó
  • Asma greu (unitat especialitzada acreditada per SEPAR)
 • Malaltia pulmonar intersticial difusa síndrome postcovid
 • Malalties ambientals i laborals
 • Trastorns respiratoris del son
 • Tuberculosi
 • VMNI domiciliària

 

Gabinet d’exploracions especials (edifici B)

 • Ecografia toràcica
 • Toracocentesi i biòpsia pleural percutània
 • Fibrobroncoscòpia flexible i tècniques
 • Ecobroncoscòpia (EBUS lineal) i tècniques
 • Criobiòscopia

 

Laboratori funcionalisme pulmonar (edifici B)

 • Intercanvi gasós (gasometria arterial, pulsioximetria)
 • Test de marxa (6 minuts) i test d’escales (climbing – test)
 • Espirometria i prova broncodilatadora
 • Determinació FeNO
 • Capacitat difusió pulmonar pel CO
 • Pletismografia (volums pulmonars i resistència – conductància)
  • Test broncoprovocació inespecífica (metacolina i  mannitol)
 • Pressions musculars respiratòries màximes

Unitat trastorns respiratoris del son i VMNI (edifici B)

 • Pulsioximetria nocturna hospitalària i domiciliària
 • Capnografia hospitalària
 • Poligrafia cardiorespiratòria hospitalària i domiciliària
 • Polisomnografia convencional hospitalària
 • Titulació CPAP hospitalària i domiciliària
 • VMNI hospitalària i domiciliària

Hospital de dia (edifici B)

 • Sessions de tractaments especials
 • Sessions control de pacients amb VMNI
 • Sessions control malalts fràgils i altes precoces
 • Ingressos <24 h. per proves especials

Coordinació territorial

 • Hospital Verge de la Cinta Tortosa
 • Pius Hospital Valls
 • Salut Pública. Regió Sanitàriua Camp de Tarragona

 


Docència

Docència pregrau. Unitat Docent HJ23. Facultat de Medicina (URV).

Docència postgrau.  Formació MIR HJ23.

Docència en formació mèdica continuada.  Acreditatació  ICS  i/o  Consell Català de Formació Mèdica de les Professions Sanitàries.


Recerca

Participació en estudis multicèntrics en el camp de la pneumologia. Les línies fonamentals de recerca es relacionen amb asma bronquial,  infeccions respiratòries, funció muscular respiratòria, patologia respiratòria ambiental i trastorns respiratoris del son.

Institut Investigacio Pere Virgili