UCI PEDIÀTRICA

El Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII té la missió de proporcionar assistència a tot els pacients pediàtrics, tant ingressats com en règim ambulatori de la regió sanitària de Tarragona. La procedència dels pacients és la que correspon a l'Hospital Joan XXIIII com a hospital general bàsic i de referència. Proporciona assistència 24 hores al dia per a pacients ingressats amb patologia lleu, moderat i crítics, des del naixement fins los 15 anys.

La Unitat de Cures Intensives Pediàtriques,  és de nivell II,  atén tota la patologia pediàtrica clínica i quirúrgica menys la cardiocirurgia i la neurocirurgia. És una unitat que compta amb 6 habitacions individuals amb possibilitat de tractament mèdic i quirúrgic de qualsevol patologia pediàtrica i que permeten també proves invasives d'especialitats com la gastroenterologia i la pneumologia.


Equip

 

Cap de Secció de Crítics Pediàtrics
 Mar Albújar Font

 

 

 

Tutor docent
Mar Albujar

Tutor docent
Ester Parada

Supervisora Infermeria
Elena Mateo Zapata

Facultatiu Especialista:  Adolfo Gómez Papí, Mar Albujar, Esmeralda Perera, Aitana García, Olalla Otero, Sonia Cañadas, Ines Martínez, Clara Blat, Ester Parada, Olga Calavia, Rocío Conchello, Rebeca Lahoz, Ester Castellarnau, Anna Orejuela, Pedro Gómez, Andrés García Siso, Raquel Monne, María Hernández, Juan Carretero, Natalia García Baiges, Salome García, Amalui Vazquez, Lusmey Fernádez, Mireia Alvarez.

Tutor Docent: Mª del Mar Albújar Font, Pedro Gómez González, Ester Parada Ricart

Àmbits assistencials

Hospitalització, Unitat Neonatal, Unitat de Cures Intensives Pediàtriques, Urgències, Unitat de Diabetis, Unitat de Disfagia, Unitat de Endoscòpies Digestives. Consulta Externa Pediàtriques de Nefrologia, Endocrinologia, Neurologia, Cardiologia, Pneumologia, Al·lèrgia, Gastroenterología, Psiquiatria, Infecciosa, Seguiment Neonatal, Lactància Materna, Nutrició.

Serveis

Planta de Pediatria: atén tota la patologia pediàtrica lleu i moderada de pacients des de el mes de vida fins els 15 anys.

Urgències de Pediatria: atén tota la patologia pediàtrica des de el naixement fins els 15 anys.

Unitat de Crítics Mixta Neonatal i Pediàtrica: Unitat Neonatal de nivell IIIb, atén tota la patologia neonatal clínica i quirúrgica menys la cardiocirurgia i la neurocirurgia. En una unitat d'alta complexitat que compta amb 8 bressols de cures intensives neonatals i 10 d'intermedis i disposa de ventilació d'alta freqüència, òxid nítric, hipotèrmia, etc.

La Unitat de Cures Intensives Pediàtriques es de nivell II, atén tota la patologia pediàtrica clínica i quirúrgica menys la cardiocirurgia i la neurocirurgia. És una unitat que compta amb 6 habitacions individuals amb possibilitat de tractament mèdic i quirúrgic de qualsevol patologia pediàtrica i que permeten també proves invasives d'especialitats com la gastroenterologia i la pneumologia.

Consultes Externes Pediàtriques: Totes les especialitats pediàtriques en el centre de atenció pediàtrica del CAP Rambla Nova.

 http://www.icscampdetarragona.cat/webg/index.php?page=centre-d-atencio-pediatrica-rambla-nova&hl=ca_E.


Docència

Docència de pregrau

El Servei de Pediatria coordina conjuntament amb el Servei de Pediatria del Hospital Sant Joan de Reus, la docència pre-grau de totes les assignatures pediàtriques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili. Grau de Medicina http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/graudemedicina/. Grau de Fisioteràpia http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/graudefisioterapia/. Grau de Nutrició Humana i Dietètica http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/graudnutricio/.

 

 

Docència de postgrau

Programa MIR de residència en Pediatria i part pediàtrica del Programa MIR de Medicina Familiar i Comunitària.

        El Servei de Pediatria coordina un Màster oficial de la URV. Màster en “Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i del Desenvolupament.

Places MIR

El servei està acreditat per la formació d’especialistes de Pediatria. Número de places MIR acreditades anuals: 3. (Programa Docent)

Formació continuada

  • Curs d’avenços en Pediatra. Curs anual de 50 hores presencials.
  • Curs d’Urgències de Pediatria. Curs anual de 50 hores presencials.
  • Setmana pediàtrica. Curs anual d’actualització “on line”.

Recerca

El Servei de Pediatra desenvolupa la seva activitat investigadora en la Unitat de Recerca Consolidada “UNITAT DE RECERCA EN PEDIATRIA, NUTRICIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ, URPNDH” del la Facultat de Medicina  vinculada a l'Institut d'Investigacions Sanitàries Pere Virgili (IISPV) i a la Universitat Rovira i Virgili. Actualment té projectes competitius nacionals i europeus i diverses línies d'interès en programació metabòlica precoç: medicina basada en la evidencia, etc. http://www.iispv.cat/recerca/arees_de_recerca/cat/1/nutricio-i-metabolisme.

 

Institut Investigacio Pere Virgili