UNITAT CORONÀRIA

La Unitat Coronària és l’àrea d’hospitalització on s’atenen als pacients amb cardiopaties greus que requereixen cures intensives.

En realitat es tracta d’una Unitat de Cures Intensives Cardiològiques, però freqüentment es continua utilitzant el terme Unitat Coronària donat que en els seus inicis aquesta àrea de l’Hospital va ser dissenyada específicament per atendre malalts amb patologia coronària.

Per patologia coronària ens referim exclusivament a pacients amb infart agut de miocardi i angina inestable.

En les últimes dècades, el coneixement de les malalties del cor s’ha revolucionat i, en conseqüència, la Unitat Coronària s’ha anat adaptant a aquesta evolució. De fet, l’existència d'Unitats Coronàries ha permès, a més d’una atenció molt dedicada al pacient cardiològic, una intensa investigació de noves formes de tractament que en l’actualitat beneficia milions de persones a tot el món.

Avui en dia, en la Unitat Coronària s’atenen pacients amb infart de miocardi i angina de pit de forma preferent, però a més s’atenen altres problemes aguts que requereixen un tractament intensiu inicial, especialment la insuficiència cardíaca greu i les arítmies cardíaques.


Equip

Cap de Servei
Alfredo Bardají Ruiz
ORCID - EMAIL

Facultatius Especialistes: 

Esther Sanz, Judith Rodríguez, Gil Bonet i Claudia Scardino.

Àmbits assistencials

Unitat Coronària.

Serveis

Tractaments i patologies

  • Cardiopatia Isquèmica Aguda: infart de miocardi, angina inestable.
  • Tractament de reperfusió en d’infart de miocardi: fibrinólisis i angioplastia primària.
  • Bradiarrítmias. Implantació de marcapassos externs.
  • Taquiarrítmias. Cardioversión.
  • Insuficiència Cardíaca Aguda. Ventilació mecànica no invasiva.
  • Altres patologies amb descompensació aguda: valvulopatíes, malalties del pericardi, miocardiopaties.

Activitat

Resum d'activitat

La Unitat Coronària del Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII ha iniciat la seva activitat al maig de 2008.

La Unitat Coronària participa en el Registre d'Activitat de Síndrome Coronari Agut de la Sociedad Española de Cardiología RENACI.


Docència

Docència de pregrau

En la docència pre-grau és responsable de l’assignatura “Aparell Circulatòri”, amb la realització de classes teòriques i pràctiques a alumnes de 4, 5 i 6 de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili.

Formació de postgrau

En la docència postgrau universitària imparteix un Curs de Doctorat sobre Patologia Vascular i Alteracions del Metabolisme. A més a més, està acreditat per la formació d’especialistes de cardiologia (2 places a l’any de MIR de Cardiologia).