UROLOGIA

La Urologia és una especialitat medicoquirúrgica que s’ocupa de l’estudi, diagnòstic i tractament de les afeccions mèdiques i quirúrgiques de l’aparell urinari i retroperitoneu en ambdós sexes; i de l’aparell genital masculí, motivades per patiments congènits, traumàtics, sèptics, metabòlics, obstructius i oncològics.

Cal prestar una especial atenció als fonaments biològics i tècnics de la Urologia, que faciliten la polivalència de l’uròleg per a l’assistència, la investigació i la docència.

La relació que estableix la Urologia (diagnòstica i terapèutica) amb altres especialitats, que també intervenen en els sistemes, aparells i àrees anatòmiques esmentades, enriqueix l’especialitat i beneficia el pacient.

Actualment vivim una millora constant de la tecnologia que ha permès el desenvolupament de tècniques diagnòstiques i terapèutiques, cada cop més precises i menys invasives. La voluntat del Servei d’ Urologia és la incorporació d’aquestes tècniques a l’arsenal terapèutic. En els últims anys hem incorporat la cirurgia laparoscòpica, la enucleació prostàtica amb làser Holmium, les biòpsies de pròstata per fusió amb ressonància magnètica, la nefrolitotomia percutània, la litofragmentació amb làser Holmium, la cirurgia d’incontinència urinària d’esforç amb anestesia local i ambulatòria.


Equip


Cap de Servei
Josep Segarra Tomàs

Tutora docent
Helena Ascaso Til

Supervisora Infermeria
Mª Teresa Sastre Pellisa

Facultatius Especialistes: Jose Vila Barja, Manel Prados Saavedra, Helena Ascaso Til, Xavier Ruiz Plazas, Rosa Sagristà Vidal, Josep Mª Santillana Altimira, Ariadna Fabià Mayans.

Àmbits assistencials

Consultes Externes

Consultes externes d'Urologia, es tracten les següents patologies:
· Patologia benigna i maligna del ronyó, pelvis renal i urèter
· Patologia benigna i maligna vesical
· Patologia benigna i maligna prostàtica
· Detecció precoç del càncer de pròstata i vesical
· Patologia benigna i maligna peniana i escrotal
· Estudi de fertilitat masculina
· Infeccions específiques i inespecífiques del tracte urinari
· Incontinència urinària i altres trastorns funcionals urinaris
· Estudi i tractament del dolor pelvià
· Disfunció erèctil.
· Litiasi urinària. Estudi metabòlic.

  • Gabinet d´Urologia
  • Hospitalització
  • Quiròfans
  • Cirurgia major i menor ambulatòria
  • Urgències

Serveis

Proves diagnòstiques

· Uretrocistoscòpia flexible amb/sense biòpsia
· Extracció catèter doble J i altres cossos estranys uretro-vesicals
· Dilatacions uretrals
· Ecografia transrectal
· Biòpsia de pròstata
· Ecografia reno-vesico-prostàtica
· Col·locació i canvi sonda de nefrostomia
· Col·locació i canvi sonda de cistostomia
· Col·locació i canvi sonda vesical
· Fluxometria
· Estudi Urodinàmic
· Test Withaker
· Biofeed back miccional (rehabilitació – educació per orinar)
· Injecció intracavernosa peniana pel diagnòstic i tractament de la disfunció erèctil.

Cirurgia renal:

· Nefrectomia radical oberta/laparoscòpica
· Nefrectomia simple oberta/laparoscòpica
· Cirurgia conservadora del càncer renal (tumorectomia i nefrectomia parcial) oberta/laparoscòpica

Cirurgia suprarrenal y retroperitoneal:

· Suprarrenalectomia oberta/laparoscòpica
· Exèresis de tumors retroperitoneals

Cirurgia de la pelvis renal i uréter:

· Nefroureterectomia oberta/laparoscòpica amb desinserció endoscòpica
· Nefroureterectomia oberta/laparoscòpica amb desinserció oberta
· Pieloplástia oberta/laparoscòpia
· Pielolitotomía oberta/laparoscòpia
· Ureterectomia parcial
· Reimplantació ureteral
· Ureterolitotomia oberta/laparoscòpia
· Ureteroscòpia diagnóstica i terapéutica
· Cateterisme ureteral i pielografia retrógrada endoscòpica. (prova diagnòstica)
· Col.locació catéter doble J
· Col.locació sonda nefrostomia

Cirurgia de la bufeta urinària:

· Resecció transuretral del tumor de bufeta urinària
· Biòpsia vesical múltiple
· Cistectomia parcial
· Cistectomia radical
· Ampliació vesical
· Derivació urinària no continent (conductes ileals)
· Derivació urinària continent (neobufeta ileal “Studder”)
· Linfadenectomia iliobturatriz d´estadiatge del càncer de bufeta
· Cistolitotomia
· Cirurgia del reflux vesico-ureteral
· Tractament quirúrgic de la incontinència urinària femenina
· Tractament quirúrgic de la incontinència urinària masculina
· Tractament quirúrgic del prolapse genital (obert/percutani/laparoscòpic)
· Fístules urinàries
· Uretrocistoscòpia flexible-rígid amb/sense biopsia diagnòstica-terapéutica

Cirurgia de la pròstata:

· Resecció transuretral de pròstata
· Adenomectomia retropúbica de pròstata
· Prostatectomia radical oberta/laparoscòpica
· Linfadenectomia iliobturatriz d´estadiatge del càncer de pròstata
· Trigonocervicoprostatotomia endoscòpica
· Biòpsia de pròstata

Cirurgia de la uretra:

· Uretrotomia interna
· Meatotomia i meatoplastia uretral
· Exèresi de carúncula uretral
· Uretroplasties
· Uretrectomia.
· Dilatacions uretrals

Cirurgia del cordó espermàtic, testicle i epidídim:

· Cirurgia del varicocele
· Orquiectomia inguinal per a càncer testicular
· Orquiectomia via escrotal
· Biopsia testicular
· Prótesis testiculars
· Orquidopèxia
· Vasectomía
· Quist del cordó inguinal i epidídim
· Epididimectomia
· Exèresi de tumors paratesticulars
· Cirurgia d´hidrocele
· Desbridament escrotal

Cirurgia del penis:

· Circumcisió
· Frenuloplàstia
· Biopsia de penis
· Fal.lectomia parcial i total
· Cirurgia de la curvatura del penis

Cirurgia d’urgències:

· Pielonefritis obstructiva: cateterisme vs sonda de nefrostomia i drenatge
· Patologia traumàtica de l’aparell urinari
· Sondatge uretral. Cistostomia suprapúbica
· Valoració de l’escrot agut
· Cateterismes uretrals complexos
· Cirurgia desbridament escrotal


Docència

Docència de pregrau

Tots els membres del servei participen en la docència pregrau als estudiants de Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili. El Dr. Vila i el Dr. Segarra són professors associats a la URV, impartint classes d’Urologia dins el temari d’Uronefrologia a estudiants de cinquè curs.

Els alumnes roten per la sala d’hospitalització, quiròfans, gabinet d’Urologia i consultes externes.

Docència de postgrau

Actualment i des de l’any 2011 oferim  la formació de residents d’Urologia dins el Sistema Nacional de Docència MIR i formem  part del programa docent dels residents de segon any de l’especialitat de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu.

L’any 2015 vam començar  el curs de formació continuada “Curs anual d’actualització en el diagnòstic i tractament de les malalties urològiques”, amb classes setmanals.

També es realitza la sessió setmanal on es presenten casos clínics, així com la sessió d’operables on es discuteixen i revisen les indicacions quirúrgiques.

Setmanalment, tenim la sessió multidisciplinar d’Urooncologia amb la col·laboració dels serveis d’Anatomia Patològica, UFISS , Oncologia i Oncologia Radioteràpica (Hospital Sant Joan de Reus i Hospital Santa Tecla); i el servei d’Urologia de Hospital Santa Tecla.

S’organitzen cursos de formació continuada per a metges i personal d’infermeria del propi centre i d’assistència primària.

Realització de treballs d investigació i presentació de comunicacions i pòsters a les reunions mèdiques de l’especialitat.