HISTÒRIA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII

L’Hospital Universitari Joan XXIII es va projectar des de l’Instituto Nacional de Previsión (INP), una institució pública que a finals dels anys 40 va començar a executar el Plan Nacional de Instalaciones Sanitarias per pal·liar la insuficiència de centres assistencials a l’estat espanyol.

Amb aquest canvi de paradigma, l’any 1965 es va començar a edificar l’hospital de Tarragona, que va entrar en funcionament el 16 d’octubre de 1967 amb el nom de Residencia Sanitaria de la Seguridad Social Juan XXIII.

Però, el Juan XXIII va ser molt més que la residencia del Seguro Obligatorio a Tarragona, va ser el primer hospital espanyol que va adoptar una nova estructura per a la pràctica de l’activitat assistencial: el model d’hospital jerarquitzat, és a dir, un hospital organitzat per diferents serveis, especialitats mèdiques i quirúrgiques  coordinades sota uns criteris comuns i amb una plantilla mèdica dedicada a horari complet.

Al llarg d’aquests 50 anys, l’Hospital Joan XXIII ha viscut grans canvis, s’ha anat transformant per adaptar-se, del model assistencial del Seguro Obligatorio de Enfermedad de mitjans del s. XX al model sanitari públic català, amb la transferència de l’hospital a l’Institut Català de la Salut (ICS) l’any 1983. a més, es va consolidar com a hospital universitari als anys 80, i s’ha convertit, gràcies a la qualitat assistencial i als seus professionals, en l’hospital de referència del Camp de Tarragona.

El nom de l’Hospital

No hi ha evidència de qui va ser la idea de triar el nom de Joan XXIII per l’hospital de Tarragona. A l’arxiu diocesà de l’arquebisbat de Tarragona, tot i que hi ha memòria que se’ls va consultar, no hi ha cap registre documental sobre el fet. Ben cert és que, a una època els hospitals que s’anaven construint rebien els noms de militars (General Moscardó a Lleida, General Álvarez de Castro a Girona, Teniente Coronel Noreña a Córdoba, etc.) o Mares de Déu locals (Verge de la Cinta a Tortosa, Virgen de la Arrixaca a Múrcia, Nuestra Señora de Aránzazu a Sant Sebastià, etc.).

A Tarragona vam tenir la sort d’adquirir el nom d’un personatge universal, bé que religiós, que ha passat a la història pels seus compromisos socials. Una acta de la Comissió Permanent de l’INP, del 4 d’octubre de 1967, acorda que el nom de la “Residencia Sanitaria” –tal com s’anomenava en aquella època als hospitals– fos “Juan XXIII”. No va ser fins als anys 90 del segle passat que no va adquirir el seu nom oficial actual: Hospital Universitari “Joan XXIII” de Tarragona.

Docència a l’Hospital Joan XXIII

El Joan XXIII ha estat implicat en la docència quasi des del seu origen. Als anys 70 del segle passat va incloure l’estructura de l’Escola d’Infermeria que després esdevingué Escola Universitària amb la incorporació a la universitat tarragonina.

Quasi coincidint en el temps i amb el desenvolupament dels programes de formació de Metges Interns i Residents, diferents serveis de l’hospital es van acreditar per a la docència postgrau, amb 24 programes que al llarg dels passats quaranta anys han format més d’un miler i mig de metges especialistes.

Amb la creació dels estudis universitaris del camp de Tarragona com a divisió de la Universitat de Barcelona l’hospital va començar a impartir la llicenciatura en Medicina a la primera meitat dels anys 80. Amb la creació de la nova Universitat de Tarragona “Rovira i Virgili” ofereix la formació dels cursos clínics de la llicenciatura a la facultat de Medicina.

També participa en altres àmbits de la docència de pregrau, oferint pràctiques  als alumnes dels estudis de Psicologia, Pedagogia, Antropologia, Informàtica i Treball social, a més de la formació especialitzada de Tècnics en Radiologia i Fisioterapeutes.

Pel que fa a la formació de postgrau, acull diferents Màsters de l’àmbit de les Ciències de la Salut i participa en programes de doctorat i tesis doctorals.

Igualment ha facilitat l’accés a la titulació de grau d’Infermeria a un bon nombre de professionals propis i d’altres centres.

A més a més, l’hospital té un extens programa de Formació Continuada per a tots els nivells i categories professionals, del qual s’han beneficiat molts centenars treballadors no només del mateix centre sinó també d’altres centres de la nostra àrea d’influència.

Recerca

L’Hospital Joan XXIII compta amb grups de recerca adscrits a la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) que promou, desenvolupa, transfereix, gestiona i fa difusió de la recerca, el coneixement científic i tecnològic en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. L’IISPV gestiona l’activitat de recerca sanitària i biomèdica de l’Hospital Joan XXII i d’altres institucions del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. L’Hospital Universitari Joan XXIII i l’IISPV són actius en els àmbits estratègics de recerca següents:

  • Nutrició i Metabolisme: Actualment s’està treballant en els camps de la diabetis i les alteracions lipídiques.
  • Neurociències i Salut Mental: Centrat en l’estudi dels determinants genètics de diverses malalties psiquiàtriques i del dolor.
  • Salut i Medi ambient: Aquest àmbit acull a diversos grups que treballen en l’impacte de diversos components del medi ambient (tòxics, microorganismes) sobre la salut de les persones.
  • Oncologia i Hematologia: Els grups de recerca treballen en el camp de la recerca clínica i l’epidemiologia del càncer.

Pel que fa a la producció científica, el nombre de publicacions totals indexades en el Journal Citation Reports ha estat de 307 durant 2014. El factor d’impacte acumulat és de 1.206,5 punts, amb una mitja de 3,93 punts per publicació. Durant el 2014 es van defensar un total de 17 tesis doctorals. A més, es va participar en un total de 7 guies clíniques i recomanacions mèdiques. El nombre d’ajuts oficials gestionats durant l’any 2014 van ser 44. L’IISPV va rebre finançament per contractar investigadors de diferents programes competitius d’organismes oficials. L’IISPV i les institucions constituents fomenten la col·laboració dels grups de recerca amb grups d’altres centres a través de la participació en xarxes temàtiques com (RETICS)–ISCIII i a centres d’investigació biomèdica en xarxa (CIBER)–ISCIII. L’import gestionat per l’IISPV és d’1.932.363 euros, dels quals un 80% procedeix de convocatòries públiques i 20% restant ve d’organismes privats (convenis i contractes i donacions).

 

50 anys de l’HJ23

L’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII és una institució capdavantera tant en l’àmbit sanitari, assistencial, de recerca i docent com en l’àmbit social. Ofereix seguretat i acollida a tota la població de les comarques del sud de Catalunya que el consideren un bé preuat, tant els que s’han beneficiat dels seus serveis com els que pensen que algun dia els podran necessitar. Són freqüents les mostres d’agraïment que es publiquen a la premsa local i no només quan s’ha resolt algun problema greu de salut, sinó també, quan s’ha atès amb professionalitat i afecte els que, naturalment, poden ser els darrers moments de la vida de persones que ens han deixat.
Els treballadors i professionals de l’hospital se senten orgullosos de la seva institució i de la vinculació amb la ciutat i l’entorn. És d’aquesta població de qui han rebut també el reconeixement i estima. A l’any 2017 celebrarem els 50 anys de l’Hospital Universitari Joan XXIII, cinquanta anys en què s’han viscut molts canvis, no només en l’àmbit assistencial, sinó també tecnològics, demogràfics, polítics i econòmics, canvis però, que han deixat constància de la vocació de servei i el compromís de l’Hospital Joan XXIII envers la ciutadania i que han aconseguit posicionar l’Hospital com a referent en el Camp de Tarragona.

Al llarg d’aquests cinquanta anys, el model assistencial de l’hospital s’ha adaptat a les necessitats de cada moment, però a més a més d’aquesta gran tasca assistencial, la recerca i la docència han configurat els pilars sobre els quals l’hospital, ha madurat en aquest mig segle de vida.