Política de Qualitat dels Laboratoris clínics ICS Camp de Tarragona – Terres de l’Ebre

La direcció dels LABORATORIS CLÍNICS ICS CAMP DE TARRAGONA –TERRES DE L’EBRE ha definit la següent política de qualitat, amb la finalitat de documentar el posicionament del nostre sistema de gestió de la qualitat.

Maig de 2018

Política de Qualitat dels Laboratoris clínics