CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA

El servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) té dues tasques encomanades: la de tractar els traumatismes de l’aparell locomotor i la de corregir les deformitats congènites i adquirides d’aquest mateix aparell.  L’augment de l’esperança de vida, ha provocat un augment de fractures dels ancians que precisen una atenció especialitzada molt precisa. La societat i el desenvolupament de les tècniques quirúrgiques ha provocat una demanda de cirurgia protèsica d’alta qualitat a la que els professionals hi hem de donar resposta.

A més de les tasques assistencials, el Servei és docent de postgrau –formació d’especialistes- des de la seva fundació. El tercer grau –tesis doctorals- s’ha realitzat també des de l’inici. Des de l’any 1997, es fa la formació de pregrau –estudiants de medicina-. La investigació i la participació en cursos i congressos nacionals i internacionals ha estat una tasca prevalent durant tots aquests anys.

El Servei té una antiguitat de més de quaranta anys. La Traumatologia s’ha atès ininterrompudament, amb un servei de guàrdia permanent. Les tasques estan distribuïdes en cinc unitats assistencials: cirurgia del raquis, cirurgia de la mà i del colze, cirurgia de les pròtesis articulars i ortopèdia infantil, cirurgia del genoll i del muscle i cirurgia del peu.


Equip

Cap de Servei
Ignacio L. García Forcada

Cap de Secció
Anna Marsol Puig

Supervisora Infermeria
Mª Cabeza García Olivares

Facultatius Especialistes: Amanda Arroyo Dorado, Carmen Bes Fuster, Xavier Biarnés Margalef, Ivan Córcoles Martínez, Maria Isabel Elías Payán, Joan Escala Arnau, Carles Esteve Balzola, Eduardo González Pedrouzo, Gerard Jordà Fernández, Carmen Pérez Rivarés, Emili Provinciale Fatsini, Batriz Vallejo Argüeso, Josep Ma Coy Solsona, Ma José Morales Pérez, Anna Vaño Pujol.

Tutor Docent: Eduardo Gonzalez, Emili Provinciale Fatsini.

Àmbits assistencials

Consultes Externes, Unitats Especials de Cirurgia Ortopèdica, Hospitalització, Quiròfan, Urgències de Traumatologia.

Serveis

Unitat de Cirurgia d'Espatlla/Genoll: Afeccions traumàtiques i ortopèdiques del genoll
Unitat de Cirurgia del Raquis: Tractament de problemes degeneratius del raquis, Tècniques percutànies, Tractament de les deformitats raquídies, Tractament de les infeccions raquídies específiques i d’altres, Tractament dels tumors del raquis, d’acord amb la unitat de tumors ossis i en relació amb els centres de referència per aquestes patologies.
Unitat de Cirurgia del Maluc i Cirurgia Protèsica: Patologia infantil i de l'adult del maluc
Unitat de cirurgia protèsica: Cirurgia primària i de Revisió
Unitat de Patologia de la Mà: Cirurgia malalties degeneratives, Cirurgia de l’articulació radio-cubital distal, Cirurgia tumoral, Cirurgia tendinosa, Cirurgia dels trastorns nerviosos, Cirurgia Plàstica, Cirurgia traumàtica diferida i de les seqüeles traumàtiques
Unitat de Cirurgia del Peu: Cirurgia òssia del tars i turmell, Cirurgia protèsica, Cirurgia de les deformitats congènites, Deformitats neurològiques, Cirurgia de seqüeles traumàtiques, Cirurgia del peu neurològic-metabòlic, Cirurgia plàstica.

Cirurgia programada sense ingrés, Cirurgia del peu traumàtic urgent, Lesions de tendons i nervis. Reconstruccions, Lesions de parts toves i cutànies.


Docència

Docència de pregrau

Curs Rotatori de pregrau i classes teòriques de 5è curs de la Llicenciatura de Medicina i Cirurgia a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili. Aquesta docència de pregrau es va iniciar el curs 1995-96.

Docència de postgrau

El servei té acreditada la docència de postgrau (MIR) sense interrupcions des de que es va crear aquest tipus de formació especialitzada a l'Estat Espanyol (1973). Recentment, s’ha aconseguit augmentar la oferta de formació a dos residents per any, efectiu des de l’any 2007.

La docència de tercer grau es va iniciar al 1995. Fruit d’aquest tipus de formació, ja han estat presentades set tesis doctorals. Actualment resten pendents de lectura...

Número de places MIR acreditades per any: 2.


Recerca

Es va iniciar la investigació en biomaterials, línia que actualment es segueix conjuntament amb el Departament de Morfometria de la Facultat de Medicina, el curs 1995-96.

Es van iniciar estudis sobre esquelets romans i paleocristians al 2000. Actualment aquesta línia s’està desenvolupant havent muntat ja un seminari per arqueòlegs i diverses participacions en forma de conferències i publicacions.

Institut Investigacio Pere Virgili