CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona es el centre de referència provincial des de la seva creació en 1967 i el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) ha portat a terme un treball molt important des de llavors, donat el volum de malalts amb aquestes patologies atesos al centre.

A la part assistencial s´han sumat una vessant docent, clau a data d’avui, motiu per el que s’anomena Universitari.

Més a més s’hagué d´adaptar als nombrosos canvis que la Sanitat ha experimentat els darrers anys.

Aquesta adaptació ha estat possible sobre tot per la professionalitat i dedicació dels seus membres, que realitzen la seva tasca amb la major dignitat possible, d’acord amb els recursos humans i tècnics disponibles.

Així hem aconseguit ser fidels a lo que sempre hem estat: un punt de referència tant des del punt de vista assistencial com docent i investigador al servei de la nostra comunitat.

Aquesta es nostra història i la nostra voluntat de futur.

GRAU DE COBERTURA SANITÀRIA EN L´ÀREA D´INFLUÈNCIA

Som centre de referència del Pius Hospital de Valls i també de la regió sanitària de Tortosa per alguns processos i centre de referència provincial per a determinades patologies

El Servei de COT es referència de cirurgia del raquis i de lesió medul·lar amb el Servei de Rehabilitació. Més a més arriben malalts complexes per recanvis protètics, cirurgia de la ma i nens amb fractures.

El nostre hospital atén tots els malalts amb Codi PPT i tots els malalts en diàlisi que precisin intervencions quirúrgiques.

 ÀREES D´EXCEL·LÈNCIA

 1. La Assistència inicial al malalt politraumàtic.
 2. L’abordatge secundari del malalt politraumàtic.
 3. La Cirurgia navegada de pròtesi total de genoll*.
 4. El recanvi protètic.
 5. La cirurgia de la ma amb el malalt despert i anestèsia local.
 6. La cirurgia artroscòpica de totes les articulacions.
 7. La cirurgia de raquis cervical, dorsal i lumbo-sacro, incloent l´escoliosis, resta de deformitats i cirurgia tumoral selectiva.

* Implantem el 100% de les nostres PTG amb aquest sistema que augmenta la exactitud i qualitat quirúrgica.


Equip

Cap de Servei
Ignacio L. García Forcada

Cap de Secció
Anna Marsol Puig

Supervisora Infermeria
Mª Cabeza García Olivares

Facultatius Especialistes: Albert Alabat Roca, Amanda Arroyo Dorado, Carmen Bes Fuster, Maria Isabel Elías Payán, , Eduardo González Pedrouzo, Gerard Jordà Fernández, Lluis Marull Serra, María José Morales Pérez, Eloi Piella Prats, Emili Provinciale Fatsini, Batriz Vallejo Argüeso,  Anna Vaño Pujol.

Tutors Docents: Amanda Arroyo Dorado, Isabel Elías Payán.

 

Àmbits assistencials

Consultes Externes, Hospitalització, Quiròfans de 2ª planta y Cirurgia Major Ambulatòria, Urgències de Traumatologia.

Serveis

Unitat de Cirurgia d'Espatlla/Genoll: Afeccions traumàtiques i ortopèdiques d´espatlla i genoll. Artroscòpia (incloent artroscòpia de maluc).
Unitat de Cirurgia del Raquis: Tractament de problemes degeneratius del raquis, deformitats raquídies, infeccions raquídies específiques i d’altres. Tractament de les fractures vertebrals de tots els segments del raquis. Tractament dels tumors del raquis, d’acord amb la unitat de tumors ossis i en relació amb els centres de referència per aquestes patologies.
Unitat de Cirurgia Protètica: Pròtesi primària de maluc i genoll, recanvis protètics.

Unitat de Cirurgia de Mà i Colze: Cirurgia malalties degeneratives, de l’articulació radio-cubital distal, tendinosa, dels trastorns nerviosos. Cirurgia traumàtica aguda i de les seqüeles.
Unitat de Cirurgia del Peu: Cirurgia òssia del tars i turmell, protètica, de les deformitats congènites, deformitats neurològiques. Cirurgia de seqüeles traumàtiques, Cirurgia del peu diabètic. Artroscòpia de turmell.

Unitat de Traumatologia:atenció integral al politraumàtic, inicial i secundària incloent fractures del anell pelvià. Més a més ortopèdia infantil i cirurgia del malalt espàstic.


Docència

Docència de pregrau

Curs Rotatori de pregrau i classes teòriques de 4rt curs de la Llicenciatura de Medicina i Cirurgia a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili. Aquesta docència de pregrau es va iniciar el curs 1995-96.

Docència de postgrau

El servei té acreditada la docència de postgrau (MIR) sense interrupcions des de que es va crear aquest tipus de formació especialitzada (1973) amb 1 plaça de resident. L´any 2007 es va aconseguir acreditar la 2ª plaça, la qual cosa suposa una plantilla de 10 residents.

La docència de tercer grau es va iniciar al 1995. Fruit d’aquest tipus de formació, ja han estat presentades set tesis doctorals.


Recerca

A data d´avui estan obertes varies línies de treball.

 1. Estudi d’incidència de la infecció nosocomial en COT.
 2. Resultats a llarg termini de la Pròtesi de Genoll Navegada.
 3. Resultats de la Pròtesi de Maluc en malats amb patologia lumbo-sacra.
 4. Fractura vertebral osteoporòtica i ortogeriatria.
 5. Registro multicéntrico de pacientes sometidos a cirugía de fusión posterior instrumentada del raquis lumbar para tratamiento de patología degenerativa del raquis lumbosacro, estudio prospectivo.

Institut Investigacio Pere Virgili