Llet
materna

Sang del cordó
umbilical

Òrgans
o el cos