Ingressar a l’hospital

Hospitalització

Si teniu un ingrés planificat, cal que us adreceu a la Unitat d’Admissions de l’Hospital, ubicada a la planta baixa de l’Edifici B (accedint per la porta principal de l’hospital). Per fer l’admissió, cal que porteu la targeta sanitària (en cas que en disposeu) i el document d’identitat acreditatiu.

Telèfon de contacte:  977 295 800

Cirurgia Major Ambulatòria

Si teniu una cirurgia programada, cal que us adreceu al vestíbul de la planta baixa de l’Edifici B per fer l’admissió. Per realitzar-la, cal que porteu la targeta sanitària i el document d’identitat acreditatiu.

Qué s’ha de portar?

Què has de portar? Què NO has de portar?
Sabatilles d’estar per casa. Pijames i tovalloles.
Xancletes o sabates de goma per entrar a la dutxa. Joies (anells, cadenes, piercings…)
Necesser amb els seus estris d’higiene personal. Maletes o motxilles.
Medicació habitual i la recepta electrònica corresponent. Roba. En el moment de l’alta domiciliària, quan s’avisi al familiar que el pacient ja pot marxar, podrà portar-li la roba necessària per vestir-lo i que pugui marxar.
En cas que la utilitzi, portar la màquina CPAP (apnees del son). Cadires de rodes i crosses. El familiar les portarà únicament en el moment en què vinguin a recollir el pacient.
Pròtesis que li resultin indispensables per l’estada (ulleres, audífons…)
Mòbil i carregador de mòbil.
 • Sabatilles d’estar per casa.
 • Xancletes o sabates de goma per entrar a la dutxa.

 • Necesser amb els seus estris d’higiene personal.

 • Medicació habitual i la recepta electrònica corresponent.

 • En cas que la utilitzi, portar la màquina CPAP (apnees del son).

 • Pròtesis que li resultin indispensables per l’estada (ulleres, audífons…)

 • Mòbil i carregador de mòbil.

 • Pijames i tovalloles.

 • Joies (anells, cadenes, piercings…)

 • Maletes o motxilles.

 • Roba. En el moment de l’alta domiciliària, quan s’avisi al familiar que el pacient ja pot marxar, podrà portar-li la roba necessària per vestir-lo i que pugui marxar.

 • Cadires de rodes i crosses. El familiar les portarà únicament en el moment en què vinguin a recollir el pacient.

Guía del Pacient Hospitalitzat

El procés d’ingrés programat i alta es fa a cadascun dels serveis assistencials, els dies laborables, de dilluns a divendres al servei d’Admissions de 8.00 a 16.30 h. Fora d’aquest horari, l’ingrés, ja sigui programat o urgent, es fa a través del Servei d’Admissions d’Urgències. El servei d’admissió està situat a la planta 0.

Per fer els tràmits administratius necessaris cal portar el document d’identificació (DNI, NIE, passaport) i la targeta sanitària individual (TIS) o l’autorització de l’asseguradora corresponent, si és el cas. En el moment de l’ingrés cal facilitar les dades d’un familiar de contacte (nom i telèfon). En cas de ser beneficiari de la targeta sanitària identificativa Cuida’m haurà de presentar-la perquè el personal sanitari que l’atén estigui degudament informat.

Ingrés a la unitat d’hospitalització

En arribar a la unitat d’ingrés, és rebut pel personal d’infermeria que fa l’acollida, comprova la identitat i es col·loca el braçalet identificatiu al canell. En aquest braçalet hi consten nom, cognoms, data de naixement i número de la història clínica.

El braçalet no s’ha de treure durant els dies que duri l’ingrés, ja que serveix per evitar confusions amb altres pacients. Per aquest motiu, la identitat es verifica abans de fer algun procediment. El personal d’infermeria acompanya el pacient a l’habitació i us explica les normes de funcionament de la unitat. Qualsevol dubte que sorgeixi pot plantejar-se al personal d’infermeria. S’ha de comunicar al personal d’infermeria si es pren alguna medicació perquè el metge responsable en tingui coneixement. Sempre que sigui possible cal portar la recepta mèdica o el prospecte dels medicaments. Durant l’ingrés no cal prendre cap medicament que no doni el personal sanitari. És important informar de qualsevol al·lèrgia o problema que el pacient hagi tingut amb medicaments, aliments o altres productes.

A l’habitació cal portar

 • Un pijama.
 • Unes sabatilles tancades pel taló.
 • Una bata.
 • Articles d’higiene personal.

Si s’utilitzen pròtesis dentals, auditives, ulleres, etc., cal assegurar-se de guardar-los sempre quan es treguin a l’armari o al calaix de la tauleta auxiliar. Cal informar-ne l’ús del personal d’infermeria per evitar pèrdues o desperfectes.

No s’han de portar objectes de valor durant l’estada, i en cas de portar-los, l’hospital no es fa responsable de la pèrdua, excepte en el cas que s’hagin dipositat al Servei de Seguretat de l’hospital. Podeu preguntar al personal d’infermeria sobre com fer-ho. És habitual compartir habitació amb un altre pacient, per això cal recordar que cal tenir la porta de l’habitació tancada, excepte en aquells casos en què el personal sanitari estableixi el contrari.

Si es comparteix habitació és possible que se senti informació mèdica de l’altra persona, per la qual cosa es recorda que un dels deures recollits a la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació a l’assistència sanitària és el de respectar la intimitat i la confidencialitat de terceres persones.

S’ha de mantenir sota el volum dels aparells de ràdio i televisió, que cal apagar si així ho indica el personal d’infermeria o un altre pacient. Cal mantenir el telèfon mòbil en mode silenci i evitar-ne l’ús durant la visita mèdica o d’infermeria. Les unitats solen tenir una zona per a acompanyants que es poden fer servir durant les visites. S’ha d’evitar estar als passadissos.

Recomanacions durant l’ingrés

Per prevenir alguna infecció durant l’estada a l’hospital, cal:

 • Renteu-vos sempre les mans amb aigua i sabó, durant almenys 20 segons, després d’haver utilitzat el bany, abans de menjar o després de tocar un objecte que estigui brut. Les mans s’han de mantenir sempre netes.
 • És important recordar qualsevol persona que ha de tenir les mans netes.
 • No s’ha de visitar ningú a l’hospital si s’està refredat o símptomes compatibles amb malestar general.
 • Cal evitar tocar embenats o equips de sèrum del pacient.
 • Per privadesa i confidencialitat no es permet l’ús de càmeres o aparells d’enregistrament.

Neteja de les instal·lacions

La neteja de l’habitació es fa cada dia, habitualment al torn de matí. Si l’habitació necessita neteja, cal que ho comuniqueu al personal d’infermeria. Els acompanyants han d’esperar a la zona dels acompanyants durant la neteja i sempre que l’equip assistencial així ho requereixi.

Preparació per a l’alta hospitalària

S’informa del dia d’alta amb 24-48 hores d’antelació, tot i que aquest període pot variar segons la situació clínica. En general i sempre que sigui possible, es procura donar les altes abans de les 12 del migdia. A l’alta, se li dóna al pacient la informació i la documentació sobre el que cal fer a continuació, quant a tractaments o si s’han de fer visites posteriors.

També s’hi proporciona un informe d’alta mèdica i un informe d’alta infermera amb el diagnòstic, les recomanacions de tractament i les mesures generals que cal seguir al domicili, així com els signes d’alarma davant dels quals el pacient ha de estar atent. Si cal fer visites i/o proves posteriors es facilitarà la documentació. El personal assistencial de la unitat i el pacient i/o la família pot sol·licitar la intervenció de la Unitat de Treball Social Sanitari en cas necessari.

Alimentació durant l’ingrés

L’alimentació forma part del tractament, per tant l’elaboració de la dieta dels pacients està supervisada pel Servei de Dietètica i Nutrició amb l’objectiu d’adequar-la a cada situació mèdica. Cal recordar al personal d´infermeria si el pacient té algun tipus d´intolerància, al·lèrgia o restricció. No s’han de menjar o beure aliments que no estiguin inclosos a la dieta, excepte si el personal mèdic ho autoritza. No s’ha de guardar cap aliment a l’habitació perquè podrien ocasionar problemes sanitaris. A la unitat on es fa l’ingrés s’informa de l’horari dels àpats.

Atenció espiritual

Si necessiteu atenció espiritual de qualsevol confessió religiosa, sol·liciteu-ho als professionals d’infermeria.

Voluntariat

L’hospital disposa d’un servei de Voluntariat que realitza, entre d’altres, tasques d’acompanyament pels pacients que així ho sol·licitin.

Protocol de visites

Actualment es permeten les visites de 12.30 a 20.30 hores per als hospitalitzats convencionals i crítics, amb un acompanyant per visita. Durant el dia l’acompanyant pot ser una persona diferent, però l’intercanvi (excepte a Pediatria) sempre es produirà a l’exterior de l’hospital.

Als serveis de l’Àrea Maternoinfantil, els pacients poden estar acompanyats 24 hores al dia. Qualsevol excepció serà notificada pel facultatiu responsable del pacient. A Urgències, hi ha restricció de visites als boxos d’urgències fins que siguin autoritzats pel metge responsable si s’escau i depenent de cada cas. Els acompanyants podran romandre a la sala d’espera fins el moment de Triatge, on s’indicarà en base a les característiques del pacient (menors, discapacitats, persones amb patologia mental, persones amb mobilitat reduïda) quins acompanyants poden continuar amb el pacient a la sala d’esepra. La resta de familiars poden esperar la primera informació mèdica a la Sala d’espera (sempre i quan no superem el límit d’aforament) o hauran de sortir de l’àrea d’Urgències i esperar a domicili rebre la trucada informativa de l’equip assistencial.

Àrea o unitat assistencial Acompanyant Horari de visita
Hospitalitzats i Crítics 1 acompanyant per pacient 24 hores
Obstetrícia 1 acompanyant per pacient 24 hores
Pediatria i UCI pediátrica 2 acompanyants per pacient 24 hores
UCI Neonatal 2 acompanyants per pacient 24 hores
CMA L’acompanyant resta a la sala d’espera fins que el pacient entra a quiròfan.
Un cop iniciada la intervenció, haurà de marxar de la sala.
No tornarà  fins que la intervenció hagi finalitzat per tal de recollir al pacient.
REA 1 acompanyant per pacient
URPA Cap acompanyant