Preguntes freqüents

Drets i deures

El pacient, d’acord amb allò establert a l’article 15 del Reglament general de Protecció de dades (RGPD) i a l’article 13 de la Llei del Pacient, pot accedir a tota la seva història clínica menys a les anotacions subjectives i a la informació que perjudiqui la intimitat de tercers.

El pacient, d’acord amb allò establert a l’article 17 del Reglament general de Protecció de dades (RGPD) i a l’article 13 de la Llei del Pacient, pot demanar que se suprimeixin les dades de la seva història clínica, sempre i quan hagi transcorregut el termini legal en què l’Hospital ha de conservar-les, que poden ser cinc o 15 anys en funció del tipus de document.

Informació de pacients

No podem facilitar dades relatives a un pacient sense la seva autorització, d’acord a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

Podeu fer-ho de forma presencial a les Unitats d’Atenció al ciutadà dels Centres d’Atenció Primària o de Consultes externes o bé a través del formulari de Tràmits online: Modificació dades.

Per conèixer els horaris podeu venir al,

Heu de contactar amb el Registre Civil corresponent.

Documentació clínica

Si es tracta d’obtenir una còpia d’informes i/o resultats de proves editats amb anterioritat, podeu adreçar-vos al correu electrònic: historiaclinica.hj23.ics@gencat.cat o bé tramitar la vostra sol·licitud a través del formulari de Tràmits online: Sol·licitud d’informes mèdics.

Si necessiteu un nou informe actualitzat, heu de tenir en compte que heu d’haver-vos visitat els darrers 12 mesos.

Podeu sol·licitar que el vostre informe d’assistència sigui realitzat en un dels dos idiomes oficials a Catalunya, català o castellà, però no n’hi ha cap obligació de traduir-lo a un altre idioma.

Podeu adreçar la vostra sol·licitud a través del formulari de Tràmits online: Sol·licitud de duplicat de documentació.

Accessibilitat i coordinació Assistencial

Totes les persones han de complir necessàriament el requisit bàsic d’estar empadronades en un municipi de Catalunya per poder sol·licitar la targeta sanitària individual (TSI).

Si compliu aquest requisit cal que accediu a https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/obtencio-tsi/#bloc4

Les segones opinions i els supòsits que en poden sol·licitar aquesta prestació venen regulats per un decret del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Cal que adreceu la vostra sol·licitud a la Unitat d’Atenció al ciutadà del vostre hospital de referència.

La prescripció de transport sanitari no urgent l’ha de realitzar el personal facultatiu. Si fa més d’un mes que no us ha visitat cap facultatiu especialista a l’Hospital, caldrà que us adreceu al vostre Centre d’Atenció Primària corresponent.

Caldrà que gestioneu la vostra sol·licitud a través del formulari de Tràmits online: Sol·licitud Justificant.

Heu de contactar amb el Servei d’Atenció al Viatger Internacional (SAVI), al telèfon 93 227 93 00 o a la seva pàgina web.

Us recomanem demanar cita amb temps suficient, perquè en èpoques vocacionals és difícil aconseguir cita degut a l’increment de la demanda que hi ha.

Donacions

Heu de dirigir-vos a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (URV).

Heu de dirigir-vos a l’Organització Catalana de Trasplantament i Teixits.