Sol·licitud de duplicat
de documentació

  A qui adreceu la vostra sol.licitud?

  Sobre el pacient

  Peticionari

  Nom i cognoms del peticionari*

  DNI / PASS / NIE del peticionari*

  Parentiu*

  Correu electrònic del peticionari*

  Documents a aportar

  - Si vostè és el propi pacient, heu d'adjuntar fotocòpia o el vostre DNI escanejat.
  - Si no sou el pacient i actueu en la seva representació, és obligatori que adjunteu el full d'autorització, juntament amb la fotocòpia del vostre DNI i la del pacient al qual representeu.

  Motiu

  Duplicació de documents

  Període de la sol·licitud

  Seleccioneu el rang de dates, per defecte es calcularà un mes fins avui  Tipus de documentació

  Tipus d'imatge

  Història clínica completa  Declaració i conformitat