Pàgina inicial/Àrea pacient/Tràmits on-line/Sol·licitud de duplicat de documentació

Sol·licitud de duplicat
de documentació

  Sobre el pacient

  Peticionari

  Nom i cognoms del peticionari*

  DNI / PASS / NIE del peticionari*

  Parentiu*

  Correu electrònic del peticionari*

  Documents a aportar

  - Si vostè és el propi pacient, ha d'adjuntar fotocòpia o escaner del seu DNI.
  - Si no és el pacient i actua en la seva representació, és obligatori que adjunti la fulla d'autorització, juntament amb la fotocòpia del seu DNI i la del pacient al qual vostè representa.

  Motiu

  Duplicació de documents

  Període de la sol·licitud

  Seleccioneu el rang de dates, per defecte es calcularà un mes fins avui  Tipus de documentació

  Tipus d'imatge

  Història clínica completa  Declaració i conformitat