Institut Català de la Salut
Camp de Tarragona

La Gerència Territorial Camp de Tarragona (GTCT) gestiona els serveis assistencials de l’Institut Català de la Salut (ICS) en aquest territori. L’ICS és el principal proveïdor de serveis de salut pública al Camp de Tarragona.

La GTCT implementa una atenció centrada en les persones i lidera un model d’atenció integrat d’atenció primària i atenció hospitalària treballant, dia a dia, per la millora contínua en la qualitat dels serveis a la ciutadania. L’integren l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i els centres d’atenció primària a Tarragona-Valls i Reus.

Atén una població d’unes 600.000 persones de les comarques de l’Alt Camp, la Conca de Barberà, el Baix Camp, el Baix Penedès, el Tarragonès i el Priorat. L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona (HJ23) és una institució capdavantera en l’àmbit sanitari, assistencial, docent i de recerca així com, també, en l’àmbit social. És l’hospital de referència per a la població de les comarques del sud de Catalunya, i compta amb 33 serveis assistencials especialitzats. Més de 50 anys avalen un model assistencial que ha adaptat, en cada moment, l’assistència, la recerca i la docència per donar una resposta experta a l’augment i a la complexitat de la demanda de la població del Camp de Tarragona.

Els Centres d’Atenció Primària (CAP), pertanyents a l’ICS Camp de Tarragona, són el primer punt d’accés de la ciutadania a l’assistència sanitària pública. Els equips multidisciplinaris ofereixen diagnòstic i atenció als principals problemes de salut, assistència sanitària i social; serveis de promoció de la salut, d’atenció preventiva, curativa i rehabilitadora; servei d’atenció a domicili, atenció urgent i continuada i atenció a la salut sexual i reproductiva.

L’ICS Camp de Tarragona compta amb:

  • 20 Equips d’Atenció Primària (EAP).
  • 1 EAP penitenciari.
  • 2 línies d’atenció pediàtrica, distribuïdes en 21 CAP.
  • 74 consultoris locals.

La GTCT implementa una atenció centrada en les persones i lidera un model d’atenció integrat d’atenció primària i atenció hospitalària treballant, dia a dia, per la millora contínua en la qualitat dels serveis a la ciutadania. L’integren l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i els centres d’atenció primària a Tarragona-Valls i Reus.

Atén una població d’unes 600.000 persones de les comarques de l’Alt Camp, la Conca de Barberà, el Baix Camp, el Baix Penedès, el Tarragonès i el Priorat. L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona (HJ23) és una institució capdavantera en l’àmbit sanitari, assistencial, docent i de recerca així com, també, en l’àmbit social. És l’hospital de referència per a la població de les comarques del sud de Catalunya, i compta amb 33 serveis assistencials especialitzats. Més de 50 anys avalen un model assistencial que ha adaptat, en cada moment, l’assistència, la recerca i la docència per donar una resposta experta a l’augment i a la complexitat de la demanda de la població del Camp de Tarragona.

Els Centres d’Atenció Primària (CAP), pertanyents a l’ICS Camp de Tarragona, són el primer punt d’accés de la ciutadania a l’assistència sanitària pública. Els equips multidisciplinaris ofereixen diagnòstic i atenció als principals problemes de salut, assistència sanitària i social; serveis de promoció de la salut, d’atenció preventiva, curativa i rehabilitadora; servei d’atenció a domicili, atenció urgent i continuada i atenció a la salut sexual i reproductiva.

L’ICS Camp de Tarragona compta amb:

  • 20 Equips d’Atenció Primària (EAP).
  • 1 EAP penitenciari.
  • 2 línies d’atenció pediàtrica, distribuïdes en 21 CAP.
  • 74 consultoris locals.

Organigrama

Memòries de la Gerència Territorial