Qualitat i seguretat
del pacient

La Unitat de Qualitat Territorial de la Gerència del Camp de Tarragona va crear-se l’any 2017 per tal de desplegar la política de qualitat i seguretat dels pacients de l’ICS en el territori.

La Unitat de Qualitat Territorial treballa de manera col·laborativa i transversal amb l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, els Centres d’Atenció Primària del Camp de Tarragona i el Centre d’Atenció Intermèdia Francolí. Volem orientar el territori cap a un model d’excel·lència, que promogui la millora de la qualitat de l’atenció sanitària, la seguretat dels pacients i la participació, tenint en compte la satisfacció de les necessitats i expectatives de la ciutadania i dels professionals.

Treballem amb els següents valors vers la ciutadania i els professionals: participació, innovació, compromís, valentia, responsabilitat i respecte. Desplega diferents dimensions o eixos en el “Pla de Qualitat”. Un Pla enfocat a definir, implantar i avaluar un sistema de gestió de la qualitat que permeti assolir els objectius estratègics de qualitat, promoure la cultura de qualitat, millora contínua i seguretat dels pacients, donar suport metodològic a la implantació dels processos, al desplegament dels objectius de millora i a l’avaluació dels resultats:

 • Lideratge, cultura, formació i participació dels professionals: per promoure una cultura centrada en la qualitat i seguretat dels pacients en l’organització.
 • Gestió per processos: per la millora dels processos i els resultats en salut.
 • Gestió del risc assistencial evitable: per afavorir una atenció segura als pacients.
 • Avaluació dels resultats: per implantar accions de millora continua.
 • Recerca: per traslladar l’impacte de la investigació a la societat.
 • Comunicació: interna (entre els professionals) i externa ( Congressos, Jornades…) per aprendre i fer difusió dels resultats.
 • Models de Qualitat: per avançar cap a l’excel·lència de l’atenció sanitària en l’organització.
 • Ciutadania: per promoure la participació, opinió, formació i experiència dels ciutadans.

Nova definició estratégica:
Missió, Visió i Valors

MISSIÓ

Impulsar un sistema de gestió de la Qualitat i la Seguretat dels Pacients que ens permeti promoure la millora contínua i l’excel·lència en l’atenció sanitària a la ciutadania del nostre territori.

VISIÓ

Ser els referents en estratègies de Qualitat i Seguretat dels Pacients a Catalunya.

VALORS

 • Participació.
 • Innovació.
 • Compromís.
 • Valentia.
 • Responsabilitat.
 • Respecte.

MISSIÓ

Impulsar un sistema de gestió de la Qualitat i la Seguretat dels Pacients que ens permeti promoure la millora contínua i l’excel·lència en l’atenció sanitària a la ciutadania del nostre territori.

VISIÓ

Ser els referents en estratègies de Qualitat i Seguretat dels Pacients a Catalunya.

VALORS

 • Participació.
 • Innovació.
 • Compromís.
 • Valentia.
 • Responsabilitat.
 • Respecte.

Pla de qualitat de
la Gerència Territorial