Docència – Grau
Hospital Joan XXIII

La Unitat Docent de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII és una de les dues unitats docents hospitalàries de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili (URV), juntament amb l’Hospital Sant Joan de Reus. La seva activitat va començar el curs acadèmic 1994-1995 i, en l’actualitat, està plenament consolidada.

A la Unitat docent de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII s’hi imparteix:

  • El segon cicle de la Llicenciatura de Medicina i crèdits pràctics de les assignatures d’Anatomia Patològica i Radiologia del primer cicle.
  • Crèdits pràctics de la Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica.
  • Crèdits pràctics i teòrico-pràctics de la Diplomatura en Fisioteràpia (assignatures Fisioteràpia II i Fisioteràpia III).
  • Màsters i doctorats.

A més a més, l’Hospital Universitari Joan XXIII participa en els crèdits pràctics dels següents estudis:

  • Pràctiques de la Diplomatura en Infermeria.
  • Pràctiques de la Diplomatura de Treball social.
  • Pràctiques de les Escoles de Formació Professional.

Llicenciatura en Medicina

A l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII s’hi imparteix el segon cicle i alguns crèdits pràctics del primer cicle de la Llicenciatura de Medicina.

Uns 124 metges especialistes de l’Hospital Universitari Joan XXIII (16 com a professors ordinaris i la resta com a professors associats) participen en la docència universitària impartint crèdits teòrics i pràctics de les assignatures de segon cicle i crèdits pràctics de les assignatures d’Anatomia Patològica i Radiologia del primer cicle.

Durant el curs 2007-08 hi ha hagut uns 200 alumnes matriculats. A més la Unitat Docent de l’Hospital Joan XXIII acull els alumnes ERASMUS i SÉNECA assignats pel Deganat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili.

Els mesos de juliol i agost venen a fer estades voluntàries d’un mes a l’Hospital uns 30 alumnes d’intercanvi internacional i uns 8 alumnes a nivell de Catalunya, tots ells tutoritzats per l’AECS (Associació d’Estudiants en Ciències de la Salut).

Per obtenir més informació acadèmica i de l’ensenyament de Medicina podeu consultar la pàgina web de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Grau en Nutrició Humana i Dietètica

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus-URV du a terme el Grau de Nutrició Humana i Dietètica, en la qual l’Hospital Joan XXIII col·labora, juntament amb l’Hospital Sant Joan de Reus i l’Hospital de Valls, en la impartició de l’assignatura teòrica de “Dietoteràpia II” i l’assignatura pràctica d’“Estades clíniques”. Els alumnes fan unes pràctiques de 15 dies al Servei de Nutrició i d’una setmana a la Cuina de l’Hospital. En total passen per l’Hospital entre 16 i 20 alumnes durant els curs acadèmic.

La professora associada de la URV i responsable de la impartició de l’assignatura teòrica i de supervisar les pràctiques és la Sra. Marta Torrentó.

Grau en Fisioteràpia

Els estudiants del Grau en Fisioteràpia de la URV fan les pràctiques acadèmiques (assignatures Fisioteràpia II i Fisioteràpia III) al servei de Medicina Física i Rehabilitació de l’Hospital.

Un equip multidisciplinar de professionals (metges, fisioterapeutes i un terapeuta ocupacional) col·laboren en la formació pràctica dels estudiants.

Els estudis de Fisioteràpia de la URV són els únics que es fan amb titularitat pública. A Fisioteràpia II hi ha uns 80 alumnes i a Fisioteràpia III hi ha uns 64 alumnes.

Grau en Infermeria

L’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII té convenis de col·laboració amb diverses Universitats de Catalunya. A més disposa d’un conveni marc a través del qual poden venir a fer pràctiques tots els estudiants d’infermeria de les Universitats públiques.

Cada any passen per l’Hospital uns 140 alumnes d’infermeria per realitzar les seves pràctiques acadèmiques. El curs 2007-08 han vingut a realitzar les pràctiques a l’Hospital Joan XXIII uns 109 estudiants de l’Escola Universitària d’Infermeria de la URV, 14 alumnes han realitzat les pràctiques del Postgrau d’Infermeria de Crítics, 2 alumnes les pràctiques del Postgrau en Cures d’Infermeria d’Infants i també hem acollit en pràctiques a 11 alumnes d’ERASMUS.

Els alumnes de primer i segon curs realitzen les pràctiques en les diferents unitats d’hospitalització. Els alumnes de tercer curs fan les pràctiques en serveis especials com l’Hospital de Dia, l’Hospitalització a Domicili, Urgències, la Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria, Urgències, Unitat de Cures Intensives i la Unitat de Cures Intensives Neonatal.

Per obtenir més informació acadèmica i de l’ensenyament d’Infermeria podeu consultar la pàgina web de l’Escola Universitària d’Infermeria de la URV.

Grau en Treball Social

L’Hospital Joan XXIII de Tarragona col·labora amb els estudis de Diplomatura en Treball Social de la Facultat de Ciències Jurídiques en els següents àmbits:

  • Una alumna de pràctiques de l’ensenyament de Treball Social (200 hores de coneixement de l’Àrea de Treball Social de l’Hospital).
  • La Treballadora Social de l’Hospital -Olga Salvat- és professora associada a la URV i imparteix les assignatures de “Treball Social i drogodependències” i supervisa les pràctiques. A més és la coordinadora i professora al curs de crèdits lliures “Treball Social i Salut”, organitzat pel grup de Treballadors Socials del Camp Sanitari de la Regió Territorial de Tarragona i  de les Terres de l’Ebre. També col·labora amb l’Escola d’Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona com a professora en les Jornades que es realitzen de “Gestió de la persona amb MPOC: tractament interdisciplinari”.

Escoles de Formació Professional

Hi ha convenis de col·laboració amb escoles de formació professional per als ensenyaments d’Auxiliar d’Infermeria, Tècnics en Documentació Sanitària, Laboratori, Anatomia Patològica i Radiologia.