Formació Sanitària Especialitzada
Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària

Què és la Unitat Docent?

La Unitat Docent  és el conjunt de recursos personals i materials que pertanyen als dispositius assistencials, docents, de recerca i de qualsevol altre caràcter que es considerin necessaris per impartir la formació de les especialitats de Medicina (MIR) i Infermeria (EIR) Familiar i Comunitària pel sistema de residència.

La Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de Tarragona té una llarga trajectòria docent que es remunta a l’any 1985 en el qual es va integrar el Programa de Formació Mèdica Especialitzada del Ministeri de Sanitat i Consum, formant metges de la especialitat de Medicina Familiar i Comunitària.(MIR).

Posteriorment a l’any 2016 va ser acreditada pel Ministeri de Sanitat com a Unitat Docent Multiprofessional introduint la formació d’infermeres especialistes en Atenció familiar i Comunitària, (EIR)

Actualment, a la UDMAFIC Tarragona ICS es formen 24 MIR i 12 EIR anualment i consta d’un total de 60 tutors acreditats per la Formació Sanitària especialitzada

Aquest sistema formatiu té la Comissió de Docència com a òrgan docent de caràcter col·legiat, presidida pel Cap d‘Estudis i els Tutors docents, com a òrgans de caràcter unipersonal.

Els dispositius

La Unitat Docent és el conjunt de persones i estructures que pertanyen als dispositius assistencials, docents, de recerca i de qualsevol altre caràcter que es considerin necessaris per impartir la formació dels professionals especialistes de Medicina i Infermeria  en Atenció Familiar  i Comunitària pel sistema de residència.

La Unitat Docent Tarragona ICS disposa dels següents dispositius docents per tal de garantir la formació dels residents:

  • 15 EAP: EAP Torreforta, EAP Valls urbà, EAP Salou, EAP Bonavista, EAP Tarraco, EAP Jaume 1, EAP Sant Pere i Sant Pau, EAP Sant Salvador, EAP ALT Camp Est , EAP EL Morell, EAP Constantí , EAP Reus 1, EAP Reus 2 , EAP Reus 3 i EAP Reus 4.
  • 4 hospitals: Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Pius Hospital de Valls, Hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona i Hospital Sant Joan de Reus.
  • Altres dispositius docents: Institut Pere Mata, Agència de Salut Pública, SEMSA, Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris (GIPSS).

La Formació

El programa formatiu per a la formació sanitària especialitzada, segons indicacions del Ministeri de Sanitat, inclou l’adquisició de les següents competències:

  • Competències transversals: Comunicació, Ètica, Recerca, Gestió, Docència i Qualitat.
  • Competències d’atenció al individu, grups poblacionals i habilitats en: crioteràpia, cirurgia menor, infiltracions, comunitària, ecografies clíniques, atenció a la cronicitat…

Us adjuntem els itineraris formatius aplicables a tots els residents de la Unitat Docent, MIR i EIR. En aquests itineraris hi trobareu la especificació dels continguts de les rotacions realitzades a cada dispositiu docent.

L’adquisició de les competències es realitza amb supervisió dels tutors que entre altres eines de valoració formativa apliquen metodologies de: videogravacions, utilització de maniquins, observacions estructurades de la pràctica clínica, participació en projectes comunitaris, realització de selfs audits, anàlisi d’incidents crítics, anàlisi de casos per ordinador, presentació de sessions, així com la realització de treballs de millora contínua i de recerca.

Contactar

Sra. Maite Roch Anguera
Tècnica de gestió de la Formació Sanitària Especialitzada
mroch.tgn.ics@gencat.cat

Dra. Cruz Mª Fuentes Bellido
Cap d’estudis de la UDMAFiC Tarragona Ics
cfuentes.tgn.ics@gencat.cat

Sra. Cristina Illarramendi Abad
Presidenta de la Subcomissió de docència d’infermeria
cillarramendi.tgn.ics@gencat.cat

Rambla Nova nº124, Esc D, 1-C  |  43001 – TARRAGONA  |  Tel. 977252774

Comissió
de Docència

Pla
Docent

Espai
del Resident

Tutors
i funcions

Rotacions
externes