Docència

La docència és una de les línies bàsiques d’activitat de l’ICS Camp de Tarragona. La Gerència Territorial té la voluntat de ser l’organització líder al Camp de Tarragona en l’assistència, la docència i la recerca.

La majoria de graduats en el ensenyaments relacionats amb les Ciències de la Salut a Tarragona es formen en un centre sanitari de l’ICS Camp de Tarragona. Efectivament, cada any passen pels seus centres sanitaris centenars d’alumnes de diferents centres d’ensenyament de graus universitaris, graus superiors i mòduls de formació professional.

Pel que fa la formació de grau, els centres sanitaris de l’ICS Camp de Tarragona estan acreditats per la Universitat Rovira i Virgili per col·laborar en les activitats docents de diversos ensenyaments universitaris. Aquestes activitats s’organitzen i coordinen d’acord amb un conveni marc de col·laboració signat per ambdues institucions. Tanmateix, l’ICS en general i la Gerència Territorial del Camp de Tarragona, té signats convenis específics de col·laboració amb diversos centres universitaris com ara la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat Oberta de Catalunya…

Unitat Docent Hospital
Universitari Joan XXIII

Atenció
Primària

Escoles de Formació Professional

L’ICS Camp de Tarragona té convenis de col·laboració amb diversos centres de formació professional per als següents ensenyaments:

  • Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)

    Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAI), Emergències Sanitàries.

  • Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

    Anatomia Patològica i Citodiagnòstic, Documentació i Administració Sanitària, Laboratori Clínic, Imatge per al diagnòstic i Radiologia.