Estic embarassada

Les dones que acudeixin a l’hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona per ser ateses al servei Urgències de Ginecologia y Obstetrícia hauran de passar per Admissió d’Urgències lliurant la seva targeta sanitària, on els hi posaran la polsera identificativa del pacient, la qual ha de portar posada durant tota la estància a l’hospital.

Si quedeu ingressada, romandreu a l’àrea de Parts fins que us sigui assignada una habitació a la planta d’hospitalització ubicada habitualment, a la 4ª Planta edifici B. En cas que la pacient sigui una gestant de part actiu, es quedarà a l’àrea de Parts fins que es produeixi el part o fins que ho consideri l’equip de guàrdia.

Les dones que ingressin per l‘atenció al part o cesària programada:
 • Podran estar acompanyades per una persona de la seva elecció , durant tot el procés de part i puerperi, tant al paritori com a la planta d’hospitalització.
 • La majoria d’habitacions de la Planta són individuals i tenen un llit supletori per l’acompanyant.
 • En la majoria de casos els tràmits d’inscripció al registre civil del nadó es poden fer en el hospital en la secretaria de la 4ª Planta edifici B .
 • Necessitaran portar per l’ingrés de part la següent documentació:
  • DNI dels pares.
  • Llibre de família (si en disposeu).
  • Carnet d’embaràs (si en disposeu).
  • Pla de naixement (si en disposeu).

Preparació del canastrell

Pla de naixement

És convenient que dissenyeu el vostre Pla de naixement, que és un document que recull les vostres preferències i expectatives amb referència al naixement del vostre fill. Entre d’altres qüestions, podeu especificar-hi si voleu donar la sang del cordó umbilical i el tipus de lactància.