Hospital Universitari
Joan XXIII de Tarragona

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona és un centre capdavanter en l’àmbit sanitari, assistencial, en recerca i en docència, així com en l’àmbit social. És l’hospital públic de referència a la província de Tarragona, i pertany a l’Institut Català de la Salut.

A l’hospital s’atenen les persones de forma individualitzada; es dona resposta personalitzada a totes les seves necessitats, dispensant la millor assistència sanitària, des del moment del naixement fins al final de la vida. El personal assistencial està altament preparat per diagnosticar i intervenir en els problemes de salut de més alta complexitat, gràcies a disposar d’una tecnologia sanitària molt avançada per resoldre les qüestions de salut més complexes.

A la capacitat assistencial se suma la millor atenció a les persones, atesa la vocació per protegir la salut de la ciutadania per part de totes les persones que treballen a l’hospital, al seu alt grau de compromís amb la societat, i a l’empatia amb què desenvolupen, dia a dia, les seves actuacions.

L’expertesa i el coneixement de les persones que treballen a l’hospital avalen la presa de decisions en totes les intervencions, tant assistencials com de gestió. A més, l’hospital compta amb docents altament qualificats per formar els millors professionals de la salut, més enllà de la ciència, també en habilitats socials i comunicatives, i de gestió de les emocions.

El centre compta amb personal preparat per donar resposta a totes les necessitats que puguin sorgir durant el procés assistencial, al marge de l’assistència sanitària mateixa, però que són igual d’importants per al confort de les persones usuàries, com són les derivades de l’ús i desgast dels equipaments, amb personal de manteniment especialitzat; per cobrir les necessitats d’allotjament i alimentació de les persones hospitalitzades, garantir la seguretat i el confort de totes elles, i oferir una atenció personal i afectuosa amb el voluntariat per la salut.

 • Hospital de referència a la província de Tarragona.
 • Atenció personalitzada. Donem resposta a totes les necessitats en salut.
 • La millor assistència sanitària: des del naixement fins al final de la vida.
 • Diagnostiquem i intervenim problemes de salut d’alta complexitat.
 • Disposem de la tecnologia sanitària més avançada.
 • Atenem a les persones amb vocació assistencial, compromís i empatia.
 • Expertesa i coneixement: claus en la presa de decisions assistencials i de gestió.
 • Formem professionals de la salut en habilitats socials, comunicatives i en gestió de les emocions.
 • Atenem totes les necessitats que sorgeixin durant el procés assistencial.

A l’hospital s’atenen les persones de forma individualitzada; es dona resposta personalitzada a totes les seves necessitats, dispensant la millor assistència sanitària, des del moment del naixement fins al final de la vida. El personal assistencial està altament preparat per diagnosticar i intervenir en els problemes de salut de més alta complexitat, gràcies a disposar d’una tecnologia sanitària molt avançada per resoldre les qüestions de salut més complexes.

A la capacitat assistencial se suma la millor atenció a les persones, atesa la vocació per protegir la salut de la ciutadania per part de totes les persones que treballen a l’hospital, al seu alt grau de compromís amb la societat, i a l’empatia amb què desenvolupen, dia a dia, les seves actuacions.

L’expertesa i el coneixement de les persones que treballen a l’hospital avalen la presa de decisions en totes les intervencions, tant assistencials com de gestió. A més, l’hospital compta amb docents altament qualificats per formar els millors professionals de la salut, més enllà de la ciència, també en habilitats socials i comunicatives, i de gestió de les emocions.

El centre compta amb personal preparat per donar resposta a totes les necessitats que puguin sorgir durant el procés assistencial, al marge de l’assistència sanitària mateixa, però que són igual d’importants per al confort de les persones usuàries, com són les derivades de l’ús i desgast dels equipaments, amb personal de manteniment especialitzat; per cobrir les necessitats d’allotjament i alimentació de les persones hospitalitzades, garantir la seguretat i el confort de totes elles, i oferir una atenció personal i afectuosa amb el voluntariat per la salut.

 • Hospital de referència a la província de Tarragona.
 • Atenció personalitzada. Donem resposta a totes les necessitats en salut.
 • La millor assistència sanitària: des del naixement fins al final de la vida.
 • Diagnostiquem i intervenim problemes de salut d’alta complexitat.
 • Disposem de la tecnologia sanitària més avançada.
 • Atenem a les persones amb vocació assistencial, compromís i empatia.
 • Expertesa i coneixement: claus en la presa de decisions assistencials i de gestió.
 • Formem professionals de la salut en habilitats socials, comunicatives i en gestió de les emocions.
 • Atenem totes les necessitats que sorgeixin durant el procés assistencial.

Missió, visió i valors HJ23

Serveis médics i infermeria

Unitats de tractament i Diagnòstic

Serveis mèdics i Infermeria

Al·lergologia

Anàlisis Clíniques

Anatomia Patològica

Anestèsia i Reanimació

Angiologia i Cirurgia Vascular

Cardiologia

Cirurgia General

Cirurgia Maxil·lofacial

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Cirurgia Pediàtrica

Cirurgia Toràcica

Dermatologia

Digestiu

Endocrinologia i Nutrició

Farmàcia

Geriatria

Hematologia

Hospitalització a domicili

Infermeria Clínica (IPAS)

Medicina Física i Rehabilitació

Medicina Intensiva

Medicina Interna

Medicina Preventiva

Nefrologia

Neurologia

Neurofisiologia Clínica

Neurocirurgia

Obstetrícia i Ginecologia

Oftalmologia

Otorinolaringologia

Pediatria

Pneumologia

Radiologia i Medicina Nuclear

Reumatologia

Urgències

Urologia

Unitats de Tractament i Diagnòstic

Àrea Obstètrica

Hospital de dia

Uci Pediàtrica

Cirurgia major ambulatòria

Hospitalització

Unitat Coronària

Consultes externes

Quiròfans locals

Unitat d’atenció a la cronicitat

Gabinets

UCI

Unitat d’Atenció Renal integral

Hemodinàmica cardíaca

UCI Neonatal

Unitat d’Ictus

Unitat de cures intermèdies

Unitat del dolor

Organigrama

Missió, visió i valors