Unitat Treball
social Sanitari

La Unitat de Treball Social sanitari de l’hospital Joan XXIII és la responsable de realitzar el diagnòstic social, orientació, informació, prevenció i suport de les problemàtiques socials que puguin presentar els pacients i el seu entorn en l’àmbit de l’hospitalització aguda. L’activitat es desenvolupa de forma coordinada amb l’equip assistencial responsable del pacient en el marc d’una atenció bio-psicosocial.

Ubicació

Edifici B – Planta 0

Horari d’atenció

De dilluns a divendres de 8:00h. a 19:00h.