Docència – Grau
Atenció Primària

Totes els centres sanitaris que conformen la Direcció d’Atenció Primària estan acreditats per la docència universitària dels estudis de grau de Medicina, Fisioteràpia, Infermeria i Treball Social. Els alumnes s’integren en els centres participant en les activitats docents i de recerca dels mateixos.

En l’Atenció Primària adquireixen sense dubtes una visió holística i humana de les persones, així com la seva trajectòria en les malalties:

En els estudis del grau de Medicina els estudiants fan les seves primeres pràctiques a primer curs en contacte directe amb els pacients desenvolupant competències molt basades en la comunicació i en el tracte en la persona. A segon i tercer curs de Medicina les competències a desenvolupar són l’anamnesi, l’exploració física i el diagnòstic sindròmic. A Sisè tornen al seu rotatori per completar els coneixements en el maneig de les malalties més prevalents, la identificació i maneig del pacient crònic complex.

En els estudis del grau de Fisioteràpia adquireixen tècniques d’exploració física, realització d’activitats preventives, maneig de tècniques i procediments en malalties més comuns així com teràpies en pacients immobilitzats en atenció domiciliària.

En els estudis del grau d’Infermeria, els estudiants durant les seves pràctiques adquireixen competències en detecció i avaluació de les necessitats de les persones així com en els procediments d’elaboració d’un pla de cures, contacte i desenvolupament de l’acció comunitària i domiciliària.

En els estudis del grau de Treball Social adquireixen les habilitats de la detecció i gestió dels problemes psicosocials associats a la malaltia en l’atenció directe i també en l’atenció comunitària, així com competències docents i de recerca.