Gestió del coneixement
a l’ICS Camp de Tarragona

L’Àrea de Gestió del Coneixement de l’ICS Camp de Tarragona és una unitat d’àmbit territorial que dona servei a l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, la Direcció d’Atenció Primària Camp de Tarragona i Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS).

El seu objectiu principal és gestionar de forma global la generació de coneixements dels professionals de la Gerència Territorial i incentivar-ne la difusió i repercussió durant la seva activitat diària. Les línies d’acció principals de l’Àrea són:

 • Mantenir i millorar la qualitat de l’atenció integral sanitària a les persones a través de la formació continuada.
 • Fer de la docència una eina de millora dels futurs professionals així com dels docents i tot el seu entorn.
 • Potenciar les activitats de formació i docència dels professionals mitjançant activitats ofertes a través de l’aula de simulació.
 • Apropar la informació biomèdica més recent a tots els professionals que treballen al nostre àmbit, impulsant la biblioteca digital i no només formal.
 • Impulsar una recerca que incentivi la producció científica de qualitat, que permeti la translació dels resultats a la pràctica i que repercuteixi en una millor atenció sanitària que reben els nostres pacients.
 • Incentivar propostes d’innovació i acompanyar els professionals en les propostes.

El seu objectiu principal és gestionar de forma global la generació de coneixements dels professionals de la Gerència Territorial i incentivar-ne la difusió i repercussió durant la seva activitat diària. Les línies d’acció principals de l’Àrea són:

 • Mantenir i millorar la qualitat de l’atenció integral sanitària a les persones a través de la formació continuada.
 • Fer de la docència una eina de millora dels futurs professionals així com dels docents i tot el seu entorn.
 • Potenciar les activitats de formació i docència dels professionals mitjançant activitats ofertes a través de l’aula de simulació.
 • Apropar la informació biomèdica més recent a tots els professionals que treballen al nostre àmbit, impulsant la biblioteca digital i no només formal.
 • Impulsar una recerca que incentivi la producció científica de qualitat, que permeti la translació dels resultats a la pràctica i que repercuteixi en una millor atenció sanitària que reben els nostres pacients.
 • Incentivar propostes d’innovació i acompanyar els professionals en les propostes.